BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Emilia (Uniwersytet Wrocławski; Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie)
Tytuł
Spór Allana Blooma i Marthy Nussbaum o model kształcenia ogólnego a edukacja prawnicza
The dispute between Allan Bloom and Martha Nussbaum over the model of general and legal education
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 56-66, bibliogr. 9 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Edukacja, Kształcenie
Law, Education, Learning
Uwagi
summ., streszcz.,
Bloom Alan, Nussbaum Martha Craven
Abstrakt
Tekst stanowi kontekstową analizę myśli dotyczących edukacji ogólnej dwóch współczesnych filozofów - Alana Blooma i Marthy Nussbaum - oraz omawia możliwość praktycznej ich realizacji na gruncie polskiej edukacji prawniczej. Stanowi zatem jednocześnie konstruktywną krytykę dzisiejszego kształcenia prawników. Autorka przybliża poglądy konserwatywnego Alana Blooma zawarte w książce Umysł zamknięty - o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów i konfrontuje je następnie z nowoczesną myślą Marthy Nussbaum, ujętą przede wszystkim w W trosce o człowieczeństwo - klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Kontekstem dla prowadzonych rozważań jest edukacja ogólna oraz prawnicza w Polsce. Analizie poddawana jest możliwość praktycznej realizacji postulatów obojga filozofów. Ponadto wskazane są istniejące już rozwiązania, stanowiące odzwierciedlenie prezentowanych idei. Na podstawie ogólnych rozważań formułowane są konkretne postulaty możliwe do wcielenia w życie w polskiej edukacji prawniczej. Ponadto oceniane są możliwe konsekwencje każdego z nich.(abstrakt oryginalny)

The article presents the contextual analysis of the thoughts on general education of two great minds of our times - Alan Bloom's and Martha Nussbaum's. It also states the possibilities of applying those ideas into polish legal education system. Therefore the article is not only a comparative study, but also the constructive criticism of legal education. Author basis is mainly the Bloom's "The Closing of the American Mind" and Nussbaum's "Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education". The context of the analysis is the polish legal education. Author shows the possible practical applications of presented ideas into polish legal education and predicts its consequences. Moreover the existing solutions which follow their thoughts are indicated.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bloom A., Umysł zamknięty - o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, Poznań 1997.
  2. Galston W.A., Socratic Reason and Lockean Rights. The Place of the University in a Liberal Democracy, "Interpretation - a Journal of Political Philosophy" 1988, 1, 6.
  3. Jaffa H.V., Humanizing Certitudes and Impoverishing Doubts, "Interpretation - a Journal of Political Philosophy" 1988, 1, 6.
  4. Master R.D., Philosophy, Science, and the Opening of the American Mind, "Interpretation - a Journal of Political Philosophy" 1988, 1, 6.
  5. Morrisey W., How Bloom Did It "Interpretation - a Journal of Political Philosophy" 1988, 1, 6.
  6. Neumann H., The Closing of the Philosophic Mind, "Interpretation - a Journal of Political Philosophy" 1988, 1, 6.
  7. Nussbaum M., W trosce o człowieczeństwo - klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wrocław 2008.
  8. Nussbaum M., Undemocratic Vistas, http://www.nybooks.com/articles/archives/1987/nov/05/undemocratic-vistas/ (15.01.2016).
  9. Stone R.L., Essays on Closing of the American Mind, Chicago 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.119
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu