BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogrodnik Romuald (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Mieszaniec Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Bator Artur (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Udział zewnętrznych instytucji kontrolnych w kształtowaniu elementów strategii społecznej odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem pracy
Participation of External Audit Institutions in Shaping Elements of CSR Strategy Related to Occupational Safety
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 583-594, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wypadki przy pracy, Instytucje kontrolne, System zarządzania BHP, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Mining sector, Corporate Social Responsibility (CSR), Accidents at work, Control authorities, Health and safety management system, Health and safety at work
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikację artykułu sfinansowano z pracy statutowej AGH nr umowy: 11.11.100.693
Abstrakt
W artykule opisano podstawowe definicje i zakres społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na sferę zatrudnienia. Przedstawiono instytucje kontrolne nadzorujące pracę w branży górniczej. Następnie przedstawiono stan zatrudnienia w nadzorowanych zakładach górniczych i analizę stanu bezpieczeństwa w zakładach odkrywkowych. Określono również działania zakładów górniczych wpisujące się w strategię CSR, które wynikają z kontroli i nadzoru instytucji zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)

The article describes the basic definitions and the scope of corporate social responsibility. Special attention was paid to the sphere of employment. Presented audit institutions that oversee work in the mining industry. Then presented employment status in supervised mining plants and safety analysis in open-pit mines. Mine operations were also identified as part of the CSR strategy that results from the control and supervision of external institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bowen H. R. (1953). Social Responsibility of the Businessman. New York: Harper&Row.
  2. Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility (2001). Bruksela: Commission of the European Communities.
  3. ME. (2016). Standardy nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii. Warszawa: Ministerstwo Energii.
  4. Ogrodnik R. (2012). Społeczna odpowiedzialność w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze, nr 3, 153-157. Katowice: Wydawnictwo Górnicze.
  5. Ogrodnik R., Mieszaniec J. (2016). System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przegląd Górniczy, nr 8, 63-66. Katowice: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa.
  6. Prezes Rady Ministrów. (2011). Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981.
  7. Witek-Crabb A. (2006). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Wrocław: PN AE nr 1137.
  8. Wołowiec T. (2004). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw nową formułą zarządzania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 3. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".
  9. WUG. (2003, ... 2013). Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2002, ... 2012 roku. Katowice: Wyższy Urząd Górniczy.
  10. WUG. (2014, ... 2016). Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2013, ... 2015 roku. Katowice : Wyższy Urząd Górniczy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu