BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziurkowski Dawid (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Problem wolnego rynku w liberalizmie Johna Stuarta Milla
Problem of Free Market in the Liberalism of John Stuart Mill
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 195-202, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizm, Wolność
Liberalism, Freedom
Uwagi
streszcz., summ.
Mill John Stuart
Abstrakt
Nazwisko Johna Stuarta Milla nierozerwalnie łączy się z ideologią i doktryną liberalizmu. Omawiany myśliciel był wielkim zwolennikiem wolności myśli i słowa, o czym świadczą jego wypowiedzi zaprezentowane w niniejszym artykule. W swoich rozważaniach na temat pozycji jednostki w państwie zajmował się on także kwestią liberalizmu gospodarczego, a jego leseferystyczne poglądy do dnia dzisiejszego chętnie cytowane są przez admiratorów wolnego rynku. J.S. Mill nie był zwolennikiem wolnego rynku rozumianego w sposób "czysty", ponieważ dopuszczał m.in. państwowe szkolnictwo. W związku z powyższym kluczową kwestią pojawiającą się w jego leseferystycznej filozofii jest dopuszczenie elementów interwencjonizmu państwowego w obszar zarezerwowany (przez wielu historycznych i współczesnych liberałów) dla wolnego rynku. Podstawowy problem pojawiający się w niniejszych rozważaniach dotyczy próby odpowiedzi na pytanie, od kiedy i czy w ogóle możemy mówić o negacji wolnego rynku w filozofii J.S. Milla? Czy jakikolwiek interwencjonizm państwowy jest już jego negacją?(abstrakt oryginalny)

The name of John Stuart Mill is inseparably associated with the ideology and doctrine of liberalism. Mill was a great proponent of freedom of thought and speech, which is evidenced by quotations from his works included in this paper. In his reflections on the position of an individual within a state he also dealt with the issue of economic liberalism and his laissez-faire views are willingly quoted by admirers of free market until now. J.S. Mill did not advocate free market in its "pure" form because he accepted inter alia state school system. Therefore, the fundamental issue which appears in his laissez-faire philosophy is admission of elements of state interventionism into the area reserved (by many liberals in the past and nowadays) for a free market. The basic issue discussed in this paper is an attempt to answer the question since when and if at all negation of free market in J.S. Mill's philosophy is to be found? Is any state interventionism a negation of a free market?(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dubel L., Malarczyk J., Historia doktryn polityczno-prawnych, AWH Antoni Dudek, Lublin 2001, s. 271-273.
  2. Maneli M., Historia doktryn polityczno-prawnych. Część 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, s. 210.
  3. Morawski L., Podstawy filozofii prawa, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2014, s. 302.
  4. Mill J.S., Autobiografia, przeł. M. Szerera, Nasza Księgarnia, Warszawa 1931, s. 56-65.
  5. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej z niektórymi zastosowaniami do ekonomii społecznej, t. 1, Drukarnia Jozafata Ohryzki, Petersburg 1859, s. 518-521.
  6. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej z niektórymi zastosowaniami do ekonomii społecznej, t. 2, Drukarnia Jozafata Ohryzki, Petersburg 1860, s. 194- 196, 521-523.
  7. Mill J.S., O wolności, przeł. A. Kurlandzka, Wydawnictwo AKME, Warszawa 1999, s. 32, 71, 92, 113-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu