BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pudło Anna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Zróżnicowanie podstaw prawnych zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
Differentiation of the legal basis of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 91-117, bibliogr. 35 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Prawa człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dyskryminacja
Law, Human rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, Discrimination
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Celem autorki jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest stworzenie jednolitego standardu ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Z tego względu zasadniczym przedmiotem artykułu jest analiza obowiązujących podstaw prawnych zarówno w powszechnym, jak i regionalnym systemie ochrony praw człowieka (m.in. Rada Europy oraz Unia Europejska).(abstrakt oryginalny)

The aim of article is to answer the question whether it is possible to create a uniform standard of protection against discrimination based on sexual orientation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Am. Soc'y Int'l L., Sources and Evidence of International Law [w:] D.M. Amann (red.), Benchbook on International Law § .B, 2014), www.asil.org/benchbook/sources.pdf.
 2. Cassese A., The Contribution of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia to the Ascertainment of General Principles of Law Recognized by the Community of Nations, [w:] Sienho Yee, Wang Tieya (red.), International Law In The Post-Cold War World: Essays In Memory Of Li Haopei, 2001.
 3. Charney J.I., Sources of International Law, "Recueil Des Cours" 1998, 271.
 4. Cheng B., General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, London 1953.
 5. Cherif Bassiouni M., A Functional Approach to "General Principles of International Law", "Michigan Journal of International Law" 1990, 11.
 6. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, 2 wyd. Warszawa 2004.
 7. Degan V., General Principles of Law, "Finnish YIL" 1992, 3.
 8. Ellis J., General Principles and Comparative Law, "European Journal of International Law" 2011, 22.
 9. Freeman Jalet F.T., The Quest for the General Principles of Law Recognized by Civilized Nations - A Study, "UCLA Law Review" 1963, 10.
 10. Herczegh G., General Principles of Law and the International Legal Order, Budapest 1969.
 11. Lammers J.G., General Principles of Law Recognized by Civilized Nations, [w:] F. Kalshoven i in. (red.), Essays on The Development of The International Legal Order, 1980.
 12. Lauterpacht H., Private Law Sources and Analogies of International Law, London 1927.
 13. Lauterpacht H., The Development of International Law, London 1958.
 14. Lauterpacht H., Some Observations on the Prohibition of "Non Liquet" and the Completeness of the Law, [w:] Symbolae Verzijl. Présentées au Professeur J.H.W. Verzijl à l'occasion de son LXX-ième anniversaire, 1958.
 15. Lenaerts K., Gutierrez-Fons J.A., The Constitutional Allocation of powers and general principles of EU law, "Common Market Law Review" 2010, 47.
 16. Lord Lester of Herne Hill QC I S. Joseph, Obligations of Non-Discrimination, [w:] D. Harris, S. Joseph (red.), The International Covenant on Civil and Political Rights and United Kingdom Law, Clarendon Press, Oxford 1995.
 17. Non-Discrimination in International Law. A Handbook for Practitioners, 2011.
 18. McNair A.D., The General Principles of Law Recognised by Civilised Nations, 33 BYIL, 1957.
 19. Mosler H., General Principles of Law, [w:] Encyclopedia of Public International Law, 1995.
 20. Nowak M., U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, Kehl, Strasbourg, Arlington, N.P. Engel 1993.
 21. Peers S., Hervey T., Kenner J., Ward A. (red.), The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Beck/Hart 2014.
 22. Reid K., A practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, 2nd ed., London 2004.
 23. Rezmer J., Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ? Informator dla ofiar naruszeń, Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Praw Człowieka, Warszawa 2011.
 24. Schachter O., International Law in Theory and Practice, Dordrecht 1991.
 25. Shaw M.N., International Law, Cambridge 2008.
 26. Sørensen M., Principes de Droit International, 101 HR, 1960.
 27. Syeryej Ł., Cameron E., Constitutional Protection of Sexual Orientation and African Conceptions of Humanity, "South African Law Journal" 2001, 118.
 28. Śledzińska-Simon A., Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, "Studia BAS" 2011, 2(26).
 29. Waldock H., The Common Law of the International Community - General Principles of Law, "Recueil Des Cours" 1962, 106.
 30. Waldock H., General Course on Public International Law, "Recueil Des Cours" 1962, 106.
 31. Wieruszewski R., Wyrzykowski M. (red.), Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2009.
 32. Wróbel A., Artykuł 21 Kary Prawa Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 33. Zawidzka-Łojek A., Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 34. Zawidzka A., Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 35. Zuleeg M., Der Schutz sozialer Rechte in der Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaft, "Europäische Grundrechte-Zeitschrift" 1992, 15/16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.121
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu