BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakoczy Filip (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Czy prawnicy powinni być pragmatystami? Kilka słów o edukacji prawniczej z perspektywy neopragmatyzmu R. Rorty'ego
Should lawyers be pragmatists? Few words on legal education from the perspective of R. Rorty's noepragmatism
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 118-135, bibliogr. 8 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Edukacja, Kształcenie
Law, Education, Learning
Uwagi
summ., streszcz.,
Rorty Richard, Kozak Artur
Abstrakt
W swojej pracy poruszam zagadnienie akademickiej edukacji prawniczej, korzystając w tym celu z narzędzi zapewnionych przez neopragmatyzm Richarda Rorty'ego oraz juryscentryzm Artura Kozaka.(abstrakt oryginalny)

In my paper I would like to analyze the topic o academic legal education, using for that purpose tool granted by Rochard Rorty's neopragmatism and Artur Kozak's juriscentrism.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drong L., Postmodernistyczny Zaratustra jako masowy produkt liberalnego systemu edukacyjnego, czyli Richarda Rorty'ego filozofia edukacji humanistycznej, http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/2569 (13.01.2016).
  2. Kennedy D., Legal Education as Training for Hierarchy, http://www.duncankennedy.net/ documents/Legal%20Education%20as%20Training%20for%20Hierarchy_Politics%20of%20Law.pdf (05.01.2016).
  3. Kozak A., Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Wrocław 2002.
  4. Kozak A., Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej, Wrocław 2010.
  5. Rorty R., Edukacja jako socjalizacja i jako indywidualizacja, [w:] J. Grygieńć (red.), Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, tłum. J. Grygieńć, S. Tokariew, Toruń 2013.
  6. Rorty R., Obiektywność, relatywizm i prawda, tłum. J. Margański, Warszawa 1999.
  7. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W.J. Popowski, Warszawa 2009.
  8. Zajadło J., Niebezpieczne rozumowania prima facie: prawnik-rzemieślnik czy prawnik-filozof?, [w:] J. Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa? Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.122
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu