BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stambulski Michał (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Edukacja prawnicza na poziomie Wyobrażeniowym, Symbolicznym i Realnym
Legal Education on the Imaginary, Symbolic and Real Order
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 150-161, bibliogr. 8 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Edukacja, Teoria prawa, Psychologia
Law, Education, Law theory, Psychology
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Artykuł jest próbą problematyzacji edukacji prawniczej w celu ukazania jest nieświadomych struktur. Metodologicznie opiera się on na psychonalizie Lacanowskiej, w szczególności na trzypoziomowej koncepcji języka. Rozważania prowadzą do konkluzji, że nieświadoma struktura edukacji prawniczej jest przeciwstawna do świadomych deklaracji. O ile deklaracje mówią o przekazywaniu wiedzy, o tyle realne praktyki są oparte na wymuszaniu dyscypliny i podporządkowania.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to problematize legal education in order to show its unconscious structures. Methodologically it is based on a Lacanian psychoanalysis, in particular on a three level concept of language. Considerations lead to the conclusion that the unconscious structure of legal education is opposed to conscious declaration. While declarations are talking about the transfer of knowledge, the real practices are based on enforcing discipline and subordination.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2004.
  2. Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja, tłum. E. Neyman, Warszawa 2011.
  3. Critchley S., Nieustające żądanie. Etyka polityczna, tłum. R. Dobrowski, M. Gusin, Wrocław 2006.
  4. Foucault M., Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Warszawa 2009.
  5. Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994.
  6. Lacan J., Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, tłum. B. Gorczyca, W. Grajewski, Warszawa 1996.
  7. Lévinas E., Całość i nieskończoność, Warszawa 1998.
  8. Twardowski K., O dostojeństwie uniwersytetu, http://www.ken.pan.pl/images/stories/ pliki/pdf/twardowski2.pdf (06.04.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.124
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu