BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rut Joanna (Opole University of Technology), Kulińska Ewa (Opole University of Technology, Poland)
Tytuł
Optimization of the Material and Information Streams Flow in the Manufacturing Company
Optymalizacja przepływu strumieni materiałowych i informacyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 616-624, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Optymalizacja, Proces produkcji, Logistyka, Przepływ informacji, Przepływy materiałowe, Badanie przedsiębiorstw
Production enterprise, Optimalization, Production process, Logistics, Data flow, Material flows, Enterprises study
Uwagi
summ., streszcz.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Sprawny przepływ materiałów i informacji w procesie produkcji i logistyki stanowi bardzo istotny element działalności przedsiębiorstw. Doskonalenie przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji i logistyki ma ogromne znaczenie i może przynieść wiele korzyści. Efektywność działań optymalizujących przepływ materiałów i informacji stanowi podstawowy czynnik rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, ale wymaga nowoczesnego podejścia. Każda inicjatywa optymalizacji, procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, powinna być dokładnie przeanalizowana, dostosowana i sukcesywnie wdrażana. Artykuł przedstawia propozycje optymalizacji przepływu strumieni materiałowych i informacyjnych w badanym przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych. Ponadto wskazuje istotne i możliwe do uzyskania korzyści, wynikające z zastosowania proponowanych systemów usprawniających. (abstrakt oryginalny)

Efficient flow of materials and information in the manufacturing and logistics process is a very important element of enterprises activities. Improvement of material and information flow in the manufacturing and logistics process has great importance and can bring a lot of benefits. The efficient of activities to optimize material and information flow constitutes the basic development factor of contemporary enterprises, but requires a modern approach. Any initiative to optimize processes in the enterprises should be carefully analyzed, adapted and successfully implemented. The article presents optimization proposals of material and information streams flow in surveyed enterprise, through identification of functional problems. In addition, indicates relevant and possible to obtain benefits, resulting from application of the proposed improvement systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Chwesiuk, K. (2011). Analysis of IT systems applications of ERP class in logistics. Logistics No. 4, Poznan.
  2. Drozd, R. (2013). Materials stream flow in the production logistic system. Scientific works of Gdańsk School of Banking, Vol. 28, Optimization of systems and logistic processes, Gdańsk, p. 1.
  3. Hamrol, A. (2015). Strategies and practice of efficient action. Scientific Publishing Company PWN, Warsaw.
  4. Kruczek, M., Żebrucki, Z. (2012). Improvement instruments of material flows in the production part 2, Logistics No. 1, Poznan.
  5. Parys, T. Information management systems, http://www.energoelektronika.pl/do/ShowNews?id=1849 (access 28.01.2016).
  6. Stadtler, H., Kilger, C. (red.), (2005). Supply Chain Management and Advanced Planning - Concepts, Models, Software and Case Studies. Springer, Berlin.
  7. Staniewska, E. (2015). Improvement of production process in the metallurgical enterprise, Logistics No. 2, Poznan. p. 721-727.
  8. Szymonik, A. (ed.), (2012). Production logistics. Processes. Systems. Organization. Difin, Warsaw, p. 90-91.
  9. Trojanowska, J., Koliński, A. Strategy of effective business management through adaptive production control. Poznań: Scientific Booklets of the Poznan University of Technology No. 16, p. 225-240, http://fabrykalean.pl/wp-content/uploads/2014/10/strategia-efektywnego-zarzĄdzania-przedsiĘbiorstwem-poprzez-adaptacyjne-sterowanie-produkcjĄ.pdf (access 03.02.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu