BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena stopnia realizacji wieloletnich planów finansowych państwa
Assessment of Implementation of the State's Multiannual Financial Plans in Poland
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 72-82, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Plan finansowy, Planowanie długoterminowe, Planowanie budżetowe, Analiza porównawcza
Financial plan, Long-term planning, Budget planning, Comparative analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H61, E61
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy porównawczej zapisów wieloletnich planów finansowych z punktu widzenia wypełniania celów poszczególnych funkcji państwa na podstawie osiągniętych wartości mierników. Wskazano jednocześnie, że warunkiem realizacji zamierzeń formułowanych w WPFP jest jego ściślejsze powiązanie z corocznie uchwalanym budżetem. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z bazy średnioterminowych ram fiskalnych publikowane przez Komisję Europejską oraz dane Ministerstwa Finansów. (abstrakt oryginalny)

The paper contains a comparative analysis of multiannual financial plans in Poland from the point of view of fulfillment of the objectives of particular state functions on the basis of measured values. It points out that a weak point of multiannual plans in Poland is the lack of a close link with the annual budget. The research uses data from the medium-term budgetary framework database provided by the European Commission and data from the Polish Ministry of Finance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Dziennik Urzędowy L 306, 23/11/2011.
  2. Harris, J., Hughes, R., Ljungman, G. i Sateriale, C. (2013). Medium-term Budgetary Frameworks in Advanced Economies: Objectives, Design and Performance. W: M. Cangiano, T. Curristine i M. Lazare (red.) (2013), Public Financial Management and Its Emerging Architecture. Washington.
  3. Ljungman, G. (2007). The Medium-Term Fiscal Framework in Sweden. OECD Journal on Budgeting, 6(3).
  4. Lundback, E. (2008). Medium-term Budgetary Frameworks - Lessons for Austria from International Experience. IMF Working Paper, (08/163).
  5. Schick, A. (2008). Getting Performance Budgeting to Perform. Washington: World Bank.
  6. Vlaicu, R., Verhoeven, M., Grigoli, F. i Mills, Z. (2014). Multiyear Budgets and Fiscal Performance: Panel Data Evidence. Journal of Public Economics, 111(C).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.67.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu