BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sanak-Kosmowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Manczak Iryna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych
Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 342-348, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rynek, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Marka produktu, Strategia przedsiębiorstwa, Rynki zagraniczne, Ekspansja międzynarodowa
Market, Enterprise internationalization, Product brand, Corporation strategies, Foreign markets, International expansion
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja strategii internacjonalizacji wybranych marek modowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie polskich przedsiębiorstw obecnych na rynkach zagranicznych, jak również uwzględnionych w rankingu 2000 krajowych eksporterów, opublikowanych przez Rzeczpospolitą w 2015 r. Na wstępie zarysowano wybrane zagadnienia teoretyczne obrazujące strategie ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. W dalszej części artykułu przedstawiono rynek marek modowych w Polsce. Podjętą dyskusję kończą rozważania na temat strategii ekspansji wyróżnionych marek. W celu realizacji artykułu zastosowano metodę case study, jak również analizę danych wtórnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the internationalization strategy of selected polish fashion brands. Considerations were carried out on the example of Polish enterprises on international markets, as well as included in the 2000 ranking of national companies and exporters published by the Rzeczpospolita in 2015. Article describes selected theoretical aspects, showing expansion strategies on foreign markets. Second part describes market of fashion brands in Poland. In the empirical chapter, paper presents discussions end reflections on the strategy of expansion of distinguished brands. In order to implement the main purpose of the article it uses method of case study and an analysis of secondary data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyńska-Biernat, A. (2017). Internacjonalizacja przedsiębiorstw istotą budowania międzynarodowej konkurencyjności. Marketing i Rynek, (1), 30-38.
 2. Busnaina, I. (2014). Fashion Marketing in Arab World: Brand Identity vs. Adaptation. Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, 9 (1), 1-14.
 3. Grzegorczyk, W. (2013). Marketing na rynku międzynarodowym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 4. Jonas, A. (2012). Strategie obecności polskich eksporterów na rynkach zagranicznych. W: J.W. Wiktor, P. Chlipała (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Kania, J. (2014). Rynek odzieży i obuwia w Polsce. Serwis Gospodarczy Ministerstwa Skarbu Państwa. https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/28257,Rynek-odziezy-i-obuwia-w-Polsce.print (23.02.2017).
 6. Mróz-Gorgoń, B. (2015). Strategie marketingowe polskich marek modowych w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39 (2), 421-433.
 7. Oczkowska, R. (2013). Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy - Strategie - Tendencje. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 8. Przybył, S. Polski przemysł modowy w pigułce. Jak wygląda dziś? Fashionbiznes. http://fashionbiznes.pl/polski-przemysl-modowy-w-pigulce-jak-wyglada-dzis/ (23.02.2017).
 9. Rao-Nicholson, R., Khan, Z. (2017). Standardization versus adaptation of global marketing strategies in emerging market cross - border acqusitions. International Market Review, 34 (1), 138-158.
 10. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Sempruch-Krzemińska, K. (2014). Fast fashion - przyszłość branży mody? Marketing i Rynek, 2, 25-31.
 12. Sudak, I. (2015). LPP otwiera gigantyczny sklep w Niemczech i chce poprawić jakość ubrań. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.biz/biznes/1,147768,19179246,lpp-otwiera-gigantyczny-sklep-w-niemczech-i-chce-poprawic-jakosc.html?disableRedirects=true (21.02.2017).
 13. Szymura-Tyc, M. (2015). Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 14. Wierzbicka, B. (2012). Standaryzacja i adaptacja strategii - dylemat firm działających na rynkach zagranicznych. Zarządzanie i Finanse, 10 (2), 177-190.
 15. Wiktor, J.W. (2008). Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym. W: J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska (red.), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Żbikowska, A. (2012). Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne. W: J.W. Wiktor, P. Chlipała (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. 4F planuje zagraniczną ekspansję. http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/4f-planuje-zagraniczna-ekspansje,36236.html (22.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu