BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Christian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metody pomiaru podobieństwa nieruchomości w procesie wyceny w podejściach porównawczym i dochodowym
Methods of Measurement of Real Estates Similarity in the Comparative and Income Procedure of Valuation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 445-453, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Miara podobieństwa, Wycena nieruchomości, Uogólniona miara odległości
Similarity measure, Real estate valuation, Generalised distance measure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z przedstawionych w artykule rozważań można wysnuć następujące wnioski:
1. Metody taksonomiczne pozwalają zobiektywizować dobór nieruchomości podobnych w procesie wyceny nieruchomości w podejściach porównawczym i dochodowym.
2. W wycenie nieruchomości dominują zmienne wyrażone w skali porządkowej; w takim przypadku najbardziej zasadne jest użycie do pomiaru podobieństwa uogólnionej miary odległości bez normalizacji.
3. Gdy przeważają zmienne wyrażone w skalach przedziałowej lub ilorazowej, można stosować TMPN lub uogólnioną miarę odległości z normalizacją zmiennych (wyniki pomiaru podobieństwa są zbliżone). (fragment tekstu)

There are two procedures of real estate valuation in Poland, that give us market value: comparative and income procedure. In both cases information is used about prices, rents and attributes of similar immobilities. Problem is that in process of valuation attributes measured on different scales (nominal, ordinal, rational) have to be taken into account. In the paper results of measurement of similarity of different kinds of real estates were presented using taxonomic measure of similarity and generalized distance measure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hozer J., Lis Ch. (2001), Algorytm masowej wyceny nieruchomości, [w:] J. Hozer (red.). Wybrane problemy gospodarowania nieruchomościami, US, Szczecin.
  2. Lis Ch. (2005), Szczeciński algorytm masowej wyceny lokali mieszkalnych, [w:] J. Hozer (red.), Zastosowania metod ilościowych w procesach gospodarowania nieruchomościami. Analizy, diagnozy, prognozy, US, Szczecin.
  3. Pawlukowicz R. (2005), Klasyfikacja w wyborze nieruchomości podobnych dla potrzeb wyceny rynkowej nieruchomości, [w): "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1100, Ekonometria 16, AE, Wrocław.
  4. Putek-Szeląg E. (2005), Analizy i diagnozy na rynku nieruchomości rolnych na przykładzie powiatu pyrzyckiego, [w:] Zastosowania metod ilościowych w procesach gospodarowania nieruchomościami. Analizy, diagnozy, prognozy, US, Szczecin.
  5. Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Walesiak M. (2005), Problemy selekcji i ważenia zmiennych zagadnieniach klasyfikacji, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1076, Taksonomia 12, AE, Wrocław.
  7. Walesiak M. (2002), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu