BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Robert (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja zasad ryczałtowego opodatkowania dochodów osób fizycznych
Evolution of principles of lump-sum personal income tax
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 187-209, bibliogr. 10 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Ryczałt, Dochód podatkowy, Podatki
Law, Lump sum, Tax revenue, Taxes
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zasad zryczałtowanego opodatkowania dochodów osób fizycznych, jakie stosowane były w Polsce w latach 1950-1997. Analiza powyższych, historycznych konstrukcji prawnych, mogłaby bowiem w pewnym zakresie stanowić swego rodzaju wzorzec dla twórców oraz reformatorów obowiązującego aktualnie w Polsce podatku od dochodów osobistych i w praktyce okazać się (przynajmniej dla niektórych grup podatników) atrakcyjną alternatywną formą obciążenia tychże dochodów.(abstrakt oryginalny)

The objective of this study is to discuss the principles of the lump-sum personal income tax applied in Poland in the years 1950-1997. The analysis of the aforesaid historical legal constructs could, to a certain extent, constitute a benchmark for legislators and reformists of the current Polish personal income tax and, in practice, appear (at least for certain groups of taxpayers) to be an attractive and alternative form of income burden.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babiarz S., Bogucki S., Dumas A., Pęk R., Presnarowicz S., Pustuł J., Ryczałty w prawie podatkowym, Warszawa 2012.
  2. Dębowska-Romanowska T., Ryczałt jako instytucja formalnego i materialnego prawa podatkowego, [w:] System podatkowy. Zagadnienia teoretyczno prawne, "Acta Universitatis Lodzienisis. Folia Iuridica" 1992, 55.
  3. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Warszawa 1995.
  4. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992.
  5. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000.
  6. Jaworski W., Sochacka-Krysiakowa H., Finanse krajów socjalistycznych, Warszawa 1982.
  7. Mastalski R., Ustalenie podstawy wymiaru w polskim systemie podatkowym, Wrocław 1973.
  8. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, PWN, Warszawa 1989.
  9. Waluga M., Zryczałtowane formy opodatkowania, Warszawa 1989.
  10. Zieliński R., Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.126
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu