BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejowski Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kufel Tadeusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Projektowanie scenariuszy promocji cenowych z wykorzystaniem wielorównaniowych ekonometrycznych modeli popytu konsumpcyjnego
Designing Price Promotion Scenarios with Use of Econometric Multiequation Models of Consumer Demand
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 515-522, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Promocja, Ceny, Popyt konsumpcyjny, Modele ekonometryczne
Promotion, Prices, Consumption demand, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uzyskane wyniki symulacji dynamicznych, opracowane na podstawie modelu mikrorynku o równaniach współzależnych, potwierdzają zasadność przeprowadzania tego typu prognoz i można je zsyntetyzować następująco:
1. Profile reakcji sprzedaży na zaburzenia w wysokości 20% średniej ceny oraz 2 zł za kilogram są do siebie bardzo podobne.
2. Siła reakcji sprzedaży w odpowiedzi na zaburzenie w wysokości 2 zł za kilogram jest zróżnicowana, co wynika z innych udziałów procentowych 2 zł w średniej cenie danej marki.
3. Przesunięcie w czasie impulsu cenowego powoduje przesunięcie w czasie reakcji sprzedaży oraz może skutkować zmianą profilu odpowiedzi rynku.
4. Skala reakcji sprzedaży zmienia się w zależności od kombinacji impulsów cenowych. Uzasadnione jest więc stwierdzenie, że symulacje dynamiczne mogą być bardzo dobrym narzędziem wspomagającym projektowanie cenowych promocji sprzedaży. (fragment tekstu)

The paper concern problems of construction of dynamic simultaneous multiequation models of consumer demand, estimated on the basis of daily sales time series derived from supermarket. The example concern market of washing powders. Presented results of dynamic simulations for four brands of washing powders, based on different promotion scenarios (different combinations of promoted brands in the same time and shifting of start point of the promotions) proofs, that customer's reactions on price promotions are different and depend on scale of promotion and promoted brand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Błażejowski M. (2006), Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego na podstawie danych dziennych, UMK, Toruń, praca doktorska (maszynopis).
  2. Kufel Т., Błażejowski M. (2006), Ekonometryczne modelowanie procesów sprzedaży dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania, referat na XXVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Przestrzeno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych", Zakopane, 26-29 kwietnia 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu