BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziechciarz Marta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Marketing Applications of Cluster Analysis to Durables Market Segmentation
Przykłady marketingowych zastosowań metod klasyfikacji w segmentacji rynku dóbr trwałego użytkowania
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 523-532, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Analiza skupień, Marketing, Konsument, Segmentacja rynku
Cluster analysis, Marketing, Consumer, Market segmentation
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem zastosowań metod analizy skupień. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniom marketingowym. Metody klasyfikacji oferują szereg możliwości aplikacyjnych w zagadnieniach marketingowych, również w segmentacji rynku dóbr trwałego użytkowania. W pracy przeanalizowano specyfikę zastosowań do segmentacji rynku konsumentów dóbr trwałego użytkowania jako ilustrację możliwości aplikacyjnych. Na podstawie literatury przedmiotu przytoczono przykładową procedurę segmentacyjną oraz przedstawiono typologię metod stosowanych w segmentacji rynku. Zestawiono wybrane przykłady praktycznego wykorzystania tej grupy metod wielowymiarowej analizy statystycznej w segmentacji rynku dóbr trwałego użytkowania. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beane Т., Ennis D. (1987), Market Segmentation: A Review, "European Journal of Marketing" 21.
 2. Boone D., Roehm M. (2002), Retail Segmentation Using Artificial Neural Network, "International Journal of Research in Marketing" 19.
 3. Claxton J., Fry J., Portis B. (1974), A Taxonomy of Pre-Purchase Information Gathering Patterns, "Journal of Consumer Research" 1.
 4. Frank R., Green P. (1968), Numerical Taxonomy in Marketing Analysis: A Review Article, "Journal of Marketing Research" 5.
 5. Frank R., Massy W., Wind Y. (1972), Market Segmentation, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 6. Furse D., Punj G., Stewart D. (1984), A Typology of Individual Search Strategies among Purchases of New Automobiles, "Journal of Consumer Research" 10.
 7. Gatnar E., Walesiak M. (eds.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław.
 8. Gerard R. (1957), Units and Concepts of Biology, "Science" 125.
 9. Green P., Carmone F., Smith S. (1989), Multidimensional Scaling. Concepts and Applications, Allyn and Bacon, Boston, London, Sydney, Toronto.
 10. Green P., Carmone F. (1968), The Performance Structure of the Computer Market: A Multivariate Approach, "Economic and Business Bulletin" 20.
 11. Green P., Tull D., Albaum G. (1988), Research for Marketing Decisions, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 12. Kiel G., Layton R. (1981), Dimensions of Consumer Information Seeking Behaviour, "Journal of Marketing Research" 18.
 13. Kim C. (1989), Working Wives' Time-Saving Techniques: Durable Ownership, Convenience Food Consumption and Meal Purchases, "Journal of Economic Psychology" 10 (3).
 14. Kotler P. (2000), Marketing Management Milenium Edition, Prentice-Hall. Boston.
 15. Kurzydłowski A. (2002), Klasyfikacja nabywców czekolady z wykorzystaniem algorytmów CHAID i C&RT, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 942, Taksonomia 9, Wrocław, s. 258-271.
 16. Lawson R. (1980), Discriminant Analysis - an Aid to Market Segment Description, "European Journal of Marketing" 7, s. 387-396.
 17. Lonial S., Menezes D., Zaim S. (2000), Identifying Purchase Attributes and Market Segments for PCs Using Conjoint and Cluster Analysis, "Journal of Economic and Social Research" 2.
 18. MacLachlan D., Johansson J. (1981), Market Segmentation with Multivariate AID, "Journal of Marketing" 45.
 19. Mazur A., Stanieć I. (2000), Classification of Car-Buying Clients: К-Means and Neural Network Approach, "International Advances in Economic Research" 6 (4).
 20. Mazurek-Łopacińska K. (red.) (1999), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, AE, Wrocław.
 21. Morgan J. (1965), Housing and Ability to Pay, "Econometrica" 33, s. 289-306.
 22. Morwitz V., Schmittlein D. (1992), Using Segmentation to Improve Sales Forecasts Based on Purchase Intent: Which "Intenders" Actually Buy?, "Journal of Marketing Research" 29.
 23. Nickols S., Fox K. (1983), Buying Time and Saving Time: Strategies for Managing Household Production, .Journal of Consumer Research" 10, s. 197-208.
 24. Pickering J. (1978), The Durable Purchasing Behavior of the Individual Household, "European Journal of Marketing" 12, s. 178-193.
 25. Punj G., Stewart D.W. (1983), Cluster Analysis in Marketing Research: Review and Suggestions for Application, "Journal of Marketing Research" 20.
 26. Rao V., Winter F. (1978), An Application of the Multivariate Probit Model to Market Segmentation and Product Design, "Journal of Marketing Research" 15.
 27. Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.
 28. Stanimir A. (2001), Analiza korespondencji jako metoda wyodrębniania segmentów rynku, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 988, Taksonomia 13, Wrocław.
 29. Stanimir A. (red.) (2006), Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady, AE, Wrocław.
 30. Strober M., Weinberg С. (1980), Strategies Used by Working and Non-Working Wives to Reduce Time Pressures, "Journal of Consumer Research" 6, s. 338-348.
 31. Walesiak M., Bąk A. (2000), Conjoint analysis w badaniach marketingowych, AE, Wrocław.
 32. Walesiak M. (2000), Segmentacja rynku. Kryteria i metody, [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, AE, Kraków, s. 191-201.
 33. Walesiak M. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 654, AE, Wrocław.
 34. Wedel M., Kamakura W. (1998), Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations, Kluwer, Boston.
 35. Wedel M., Kistemaker C. (1989), Consumer Benefit Segmentation Using Cluster-wise Linear Regression, "International Journal of Research in Marketing" 6, s. 45-59.
 36. Wildt A., McCann J. (1980), A Regression Model for Market Segmentation Studies, "Journal of Marketing Research" 17, s. 335-340.
 37. Wind Y. (1978), Issues and Advances in Segmentation Research, "Journal of Marketing Research" 15.
 38. Winner R. (1985), A Revised Behavioural Model of Consumer Durable Demand, "Journal of Economic Psychology" 6 (2), s. 175-184.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu