BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danak Magdalena (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Kowal Anna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Audyt śledczy w wykrywaniu przestępstw gospodarczych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 124-130, rys.
Słowa kluczowe
Przestępstwa gospodarcze, Zwalczanie przestępczości gospodarczej, Audyt, Biegli rewidenci, Rachunkowość śledcza
Economic crimes, Fight against economic crime, Audit, Authorized auditors, Investigative accounting
Abstrakt
Jednym z największych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rynków kapitałowych są przestępstwa gospodarcze. Wpływają one negatywnie na rozwój gospodarczy, m.in: poprzez niewłaściwą alokację zasobów. Nadużycia finansowe zaburzają w znaczny sposób mechanizmy rynkowe, a walka z nimi dotyczy fundamentów gospodarki rynkowej. Zwalczanie takich zjawisk pozwala budować również społeczne zaufanie do skuteczności działań instytucji państwowych. Każde przestępstwo gospodarcze doprowadza do naruszenia praw grupy finansującej pośrednio lub bezpośrednio działalność podmiotu gospodarczego, zalicza się tu m.in. inwestorów, akcjonariuszy czy udziałowców. W przypadku, gdy działalność finansowana jest kapitałami obcymi, ryzyko to ponoszą głównie kredytodawcy. W dzisiejszych czasach walka z przestępstwami gospodarczymi jest bardzo trudna, ponieważ dochodzi do przestępstw skomplikowanych na wielką skalę - krajową lub nawet globalną. Skuteczność tych działań w dużej mierze zależy od kwalifikacji i umiejętności wyznaczonych osób. W szczególności ważne miejsce zajmują tutaj biegli rewidenci, którzy z racji wykonywanego zawodu mają możliwość efektywnej oraz skutecznej walki z nadużyciami gospodarczymi. Audytorzy podczas badania sprawozdań finansowych czy przeglądu ksiąg rachunkowych powinni szukać symptomów świadczących o prawdopodobieństwie wystąpienia przestępstwa gospodarczego. Celem artykułu jest zaprezentowanie roli audytu śledczego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, przedstawiając zagadnienie również w kontekście usług świadczonych przez biegłych rewidentów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Kutera M. (2008), Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
  2. Kutera M. (2009), Główne obszary ryzyka związane z wiarygodnością sprawozdań finansowych [w:] M. Kutera, S.T. Surdykowska (red.), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
  3. Winiarska K. (red.) (2010), Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu