BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soliński Bartosz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Metodyka oceny ryzyka zasobów energetycznych wiatru
Wind Energy Resources Risk Evaluation Methodology
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 560-568, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Energia wiatru, Ocena ryzyka
Wind energy, Risk assessment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono metodykę umożliwiającą zarówno ocenę zasobów energetycznych wiatru w długim horyzoncie czasowym, jak i wyznaczenie ryzyka zasobów energetycznych wiatru. Ryzyko zasobów energetycznych w tej pracy rozumiane jest jako możliwość uzyskania wielkości zasobów energetycznych niezgodnych z oczekiwaniami i dotyczy sytuacji, w której nie można być absolutnie pewnym, jak ukształtują się w przyszłości wielkości tych zasobów, których wielkość może być zarówno większa jak i mniejsza od oczekiwanych. (fragment tekstu)

The methodology of wind energy resources risk evaluation presented in the paper was based on the probabilistic distribution function analysis of wind velocity random variable V-f (v;ΘA, Θk)- which parameters ΘA, Θk, characterize the amounts of these resources. The estimators of these distribution functions parameters Θi1,....,Θit are being treated as random variables in homogeneous periods because they are changing during following periods of time. Thus, they significantly influence on changeability of these resources amounts. Taking into consideration these parameters changeability f [v; f (ΘA), f (Θk)] allows to evaluate the wind energy resources, as well the risk connected with application of resources representative for long period of time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fisz M. (1969), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
  2. Gerdes G., Strack M. (1999, Long-term Correlation of Wind Measurement Data, "DEWI Magazine" nr 15, August.
  3. Hau E. (2000), Wind Turbines: Fundamentals, Technologies, Application and Economics, Springer, Berlin.
  4. Hellwig Z. (1991), Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.
  5. Jajuga K., Jajuga T. (1998), Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
  6. Soliński B. (2004), Wpływ parametrów energetycznych wiatru i elektrowni wiatrowej na wielkość wytworzonej energii elektrycznej, materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, 15-18 czerwca, Kraków-Rytro.
  7. Soliński I. (1999), Efekty energetyczne i ekonomiczne wykorzystania energii wiatrowej, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
  8. Zeliaś A. i in. (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, AE, Kraków.
  9. Troen I., Petersen E.L. (1989), European Wind Atlas, Risoe National Laboratory, Denmark.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu