BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurzawa Izabela (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Wysocki Feliks (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Ekonometryczna analiza preferencji konsumpcyjnych artykułów żywnościowych według wykształcenia głowy gospodarstwa domowego
Econometric Analysis of Consumption Preferences for Food Products According to Education of Head of Household
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 569-577, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Produkty żywnościowe, Preferencje konsumenta, Analiza ekonometryczna
Food products, Consumer preferences, Econometric analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza kształtowania się preferencji konsumpcji żywności w Polsce według poziomu wykształcenia głowy gospodarstwa domowego na podstawie wyników badania indywidualnych budżetów gospodarstw domowych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce w roku 2003. Określenie różnic w preferencjach konsumpcji według wykształcenia głowy rodzin ma, oprócz aspektu poznawczego, wymiar praktyczny. Stanowi cenne źródło informacji o zachowaniach konsumentów i może być wykorzystane przy konstruowaniu narzędzi polityki gospodarczej i społecznej oraz przy formułowaniu celów i kierunków rozwoju sektora rolno-żywnościowego. (fragment tekstu)

The main goal of that paper was econometric analysis of consumption preferences for food products according to education of head of household. The analysis was based on the GUS micro - economic data concerning individual Polish household budgets. The consumption econometric model was used as a tool in this study. It resulted from the research that consumption preferences for food products were differentiated between household according to education of head of household. Households of persons with lower level of education have preferred basic food products to supplement food of diet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Metodyka badań budżetów gospodarstw domowych (1999), "Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje", GUS.
  2. Michalski E. (1971), Badania rynku w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Podolec B. (2000), Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  4. Sojkin B. (1994), Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna, "Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna, Poznań" , seria II, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
  5. Welfe W. (1978), Ekonometryczne modele rynku. Modele konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Wysocki F., Kurzawa I. (2002), Analiza kształtowania się konsumpcji żywności w Polsce w ujęciu terytorialnym, [w]: Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
  7. Wysocki F., Kurzawa I. (2003), Preferencje konsumpcyjne żywności w układzie wojewódzkim, "Wiadomości Statystyczne" nr 3, Wydawnictwo GUS i PTS, Warszawa.
  8. Wysocki F., Kurzawa I. (2004), Preferencje konsumpcyjne żywności gospodarstw domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych ludności, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 2.
  9. Wysocki F., Kurzawa I. (2006), Kształtowanie się preferencji konsumpcyjnych artykułów żywnościowych w relacji miasto - wieś, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 2.
  10. Zegar J.S. (2000), Czynniki określające dochody ludności wiejskiej, IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu