BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszka Iwona (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zbiory przybliżone z relacją dominacji dla wielokryterialnego problemu klasyfikacji państw Unii Europejskiej pod względem poziomu rozwoju gospodarczego
The Rough Sets Approach Based on Dominance Relation to Multicriteria Classification of EU Countries by Economic Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 578-586, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy państwa, Klasyfikacja, Zbiory przybliżone, Analiza wielokryterialna
Economic development of the country, Classification, Rough sets, Multicriteria analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W punkcie pierwszym artykułu przedstawiono podejście teorii zbiorów przybliżonych do analizy wielokryterialnego problemu klasyfikacji. Punkt drugi dotyczy natomiast aplikacji zaprezentowanego podejścia do klasyfikacji państw Europy pod względem poziomu rozwoju gospodarczego. Analiza zbiorów przybliżonych została przez autorkę przeprowadzona w systemie JAMM. Ostatnia część artykułu zawiera konkluzje oraz wskazania dotyczące dalszych kierunków badań. (fragment tekstu)

The rough sets approach based on dominance relation was introduced by Greco, Matarazzo and Słowiński. The dominance relation permits to describe the approximations of the a priori known decision classes. On the base of the approximations the decision model is induced. The decision model contains the decision rules of "if ... then ..." terms. This model permits to describe by an nonparametric way what is certain, uncertain or even impossible in the data base. Furthermore the model is easy to interpret and permits to support the classification process of new objects. The approach is used to multi-criteria EU countries classification problem by economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Caballero R., Gruszka I., Molina J., Słowiński R., Trzaskalik T. (2007), Tabu Search Approach to Discretisation of Evaluation Space for Dominance-Based Rough Set Method Applied to Multicriteria Classification (w przygotowaniu).
  2. Greco S., Matarazzo B., Słowiński R. (1996), Rough Approximation of a Preference Relation by Dominance Relation, ICS Research Report 16/96, 13.
  3. Greco S., Matarazzo B., Słowiński R. (1999), The Use of Rough Sets and Fuzzy Sets in MCDM, Multicriteria Decision Making: Advances in MCDM Models, Algorithms, Theory, and Applications, Kluwer Academic Publihers Boston/Dordrecht/London.
  4. Gruszka I. (2006), Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w wielokryterialnych problemach klasyfikacji, praca doktorska, AE, Katowice.
  5. Pawlak Z. (1982), Rough Sets, "International Journal of Computer and Information Sciences" 11, 15.
  6. Pawlak Z. (1999), Rough Classification, "International Journal of Human Computer Studies" 51, 14.
  7. Stefanowski J. (2001), Algorytmy indukcji reguł decyzyjnych w odkrywaniu wiedzy, "Rozprawy" 361, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu