BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barański Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Dąbrowski Patryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Badanie wartości szacunkowych sprawozdania finansowego jako przykład przeciwdziałania defraudacji
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 130-138
Słowa kluczowe
Przestępstwa gospodarcze, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Audyt, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Economic crimes, Fraud in the financial statements, Audit, International Standards of Finance Revision, International Accounting Standards (IAS)
Abstrakt
Z uwagi na naturalną niepewność, jaka towarzyszy działalności przedsiębiorstw, wielu pozycji sprawozdań finansowych nie można precyzyjnie wyliczyć, lecz jedynie oszacować. Stosowanie wartości szacunkowych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych jest wręcz niezbędne i wynika z definicji aktywów i zobowiązań, których wycena uzależniona jest od zdolności do generowania lub wykorzystywania korzyści ekonomicznych. Celem artykułu jest przedstawienie wartości szacunkowych oraz procedury ich uwiarygodniania w procesie badania sprawozdań finansowych. Jako metody badawcze, pozwalające na sformułowanie wniosków, zastosowano indukcję, przegląd literatury teoretycznej, aktów prawnych i standardów oraz analizę na wybranym przykładzie. Opracowanie składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawione zostały definicje wartości szacunkowych według trzech standardów (KSR 7, MSR 8, MSRF 540) oraz ich wybrane rodzaje i przykłady. W części drugiej zaprezentowano istotę badania wartości szacunkowych z punktu widzenia funkcji rewizji finansowej oraz metody i wybrane etapy ich badania podczas audytu sprawozdań finansowych. Ostatnia część poświęcona jest badaniu wartości szacunkowych na przykładzie należności, a także odpisów aktualizujących wartość należności jako obszar szczególnie narażony na ryzyko defraudacji lub błędów. Na tej podstawie zostały sformułowane wnioski odnośnie istotności wpływu wartości szacunkowych na zapobieganie defraudacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Gut P. (2006), Fałszowanie sprawozdań finansowych, "Serwis Monitora Rachunkowości i Finansów", nr 1.
  2. Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  3. Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
  4. Bela A., Bolesławska E. (2005), Oszustwa finansowe - podręcznik dla audytora, InfoAudit, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu