BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanik Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Bariery pozataryfowe jako nowy czynnik wpływający na konkurencyjność międzynarodową
Non-tariff Barriers as a New Factor Impacting on the International Competitiveness
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 249-258, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Pozataryfowe bariery handlowe, Protekcjonizm pozataryfowy, Konkurencyjność gospodarki, Umowa międzynarodowa, Handel zagraniczny
Non-tariff trade barriers, Non-tariff protectionism, Economy competitiveness, International agreement, Foreign trade
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, F55, F63
streszcz., summ.
Abstrakt
Bariery pozataryfowe mają coraz większy wpływ na zmiany konkurencyjności gospodarek. Barierami są m.in. przepisy fitosanitarne, normy techniczne, regulacje administracyjne. Ich rola w handlu światowym rośnie, gdyż kraje rozwinięte wprowadzają coraz więcej utrudnień w wymianie. Autorka omawia ich znaczenie dla konkurencyjności gospodarki, zwłaszcza polskiej. Analizuje też negocjowaną umowę TTIP oraz jej przewidywane skutki.(abstrakt oryginalny)

Non-tariff barriers have more and more impact on the change of the economies' competitiveness. To these barriers belongs (among others): sanitary and phytosanitary measures, technical barriers, administrative regulations. Their role increases in the world trade because the developed countries introduce more and more discrimination measures. The author shows their meaning for the economy competitiveness, especially the Polish one. She analyses the TTIP contract and its foreseeing results, too.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R., Evenett S.J. (2012), Beggar-the-Neighbour Policies During the Crisis-Era: Causes, Constrains and Lessons for Maintaining Open Borders, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 28, No. 2.
 2. Benz S., Yalcin E. (2015), Productivity Versus Employment: Quantifying the Economic Effects of an EU - Japan Free Trade Agreement, "The World Economy", Vol. 38, No. 6.
 3. Bown Ch.P., Crowley M.A. (2012), Import Protection, Business Cycles and Exchange Rates: Evidence from the Great Recession, "Journal of International Economics", No. 90.
 4. Burnewicz J., red. (1993), Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Capaldo J. (2014), TTIP: Dezintegracja europejska, bezrobocie i niestabilność, "GDAE Working Paper", No. 14-03, http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP_ES_Polish.pdf (dostęp: 28.05.2016).
 6. Dugiel W. (2015), Polityka handlowa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym, "Studia Europejskie", nr 1 (73).
 7. Evenett S.J., Fritz J. (2015), The Tide Turns? Trade, Protectionism and Slowing Global Growth. The 18th Global Trade Alert Report, CEPR Press, Global Trade Alert, http://www.globaltradealert.org/sites/default/files/GTA18%20The%20Tide%20Turns.pdf (dostęp: 13.06.2016).
 8. Evenett S.J., Vines D. (2012), Crisis-Era Protectionism and the Multilateral Governance of Trade: An Assessment, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 28, No. 2.
 9. Global Trade Alert Database, http://www.globaltradealert.org (dostęp: 13.01.2016).
 10. Gorynia M. (1998), Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", seria I, z. 266.
 11. Government of the Netherlands, The Disadvantages of TTIP, https://www.government.nl/topics/ttip/contents/disadvantages-ttip (dostęp: 28.05.2016).
 12. Gurbiel R. (2013), TTIP: szanse i wyzwania dla biznesu. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Warszawa.
 13. Hornok C., Koren M. (2015), Administrative Barriers to Trade, "Journal of International Economics", No. 96.
 14. Hübner D. (1994), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, "Ekonomista", nr 3.
 15. Kee H.L., Neagu C., Nicita A. (2013), Is Protectionism On the Rise? Assessing National Trade Policies During the Crisis of 2008, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 95, Issue 1.
 16. Mantura W. (2000), Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] E. Skawińska (red.), Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, PTE, Poznań.
 17. McKeagney S. (2014), Wolny handel a miejsca pracy, "Zielone Wiadomości", 3.12.2014, http://zielonewiadomosci.pl/zw/wolny-handel-a-miejsca-pracy/ (dostęp: 29.05.2016).
 18. Michalak M. (2016), CETA - siostra TTIP, 25.05.2016, http://fakty.interia.pl/tylko-unas/news-ceta-siostra-ttip,nld,2208785 (dostęp: 28.05.2016).
 19. Szymanik E. (2016), Konkurencyjność przedsiębiorstw - główne aspekty, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5(953).
 20. The Canada - EU Trade Deal. Atlantic Accord. A Landmark Agreement Could Show the Way for Future Deals, "The Economist", October 26th 2013.
 21. Wajda-Lichy M. (2014), Traditional Protectionism Versus Behind-the-Border Barriers in the Post-Crisis Era: Experience of Three Groups of Countries: the EU, NAFTA and BRICS, "Journal of International Studies", Vol. 7, No. 2.
 22. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid=946#3.2.3 (dostęp: 13.01.2016).
 23. Wieczorek J. (2014), Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji - dźwignią wolnego handlu? "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 1(44).
 24. World Trade Organization (2013), Agreement on Trade Facilitation. Ministerial Decision of 7 December 2013, WT/MIN (13)/36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu