BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadrian Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zakres przestrzenny rynku jako uwarunkowanie decyzji cenowych przedsiębiorstw działających na polskim rynku (wyniki badań)
Spatial Range of the Market as a Determinant of Pricing Decisions in Companies Operating on the Polish Market (Research Results)
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 137-145, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ceny, Zarządzanie cenami, Polityka cenowa, Wyniki badań
Prices, Administered prices, Pricing policy, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących problematyki zarządzania instrumentem cenowym w przedsiębiorstwach, w zależności od zakresu ich przestrzennego rynku. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w postrzeganiu i wykorzystywaniu ceny jako instrumentu marketingu przez przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym. Analizy dokonano w oparciu o badania próby przedsiębiorstw działających na polskim rynku (w przekroju ich wielkości) przeprowadzone przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the results of research on price management in enterprises, depending on their spatial market range. Particular attention was paid to the differences in the perception and use of price as a marketing tool by companies operating in the international market. The analysis is based on a sample of companies operating on the Polish market (in cross-section of their size) in research conducted by the Marketing Department at the Cracow University of Economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bórawski, P. i Bełdycka-Bórawska, A. (2005). Strategie cenowe przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 11.
 2. Górska-Warsewicz, H. i Pałaszewska-Reindl, T. (2003). Strategie cenowe przedsiębiorstw sektora żywnościowego. Handel wewnętrzny, (4/5).
 3. Hadrian, P. (1999). Polityka cen. W: praca zbiorowa pod kierunkiem J. Altkorna, Kierunki zarządzania marketingowego w Polsce (111-122). Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 4. Hadrian, P. (2014). Polityka cen. W: R. Niestrój, P. Hadrian (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-lecu gospodarki rynkowej (139-159). Kraków: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 5. Hadrian, P. (2015). Polityka cen małych przedsiębiorstw. W: R. Niestrój, K. Kapera, M. Kuziak (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej (105-133). Kraków: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 6. Hanna, N. i Dodge, M.R. (1997). Kształtowanie cen. Strategie i procedury. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Kapera, K., Kuziak, M. i Niestrój, R. (2014). Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału. W: R. Niestrój, P. Hadrian (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-lecu gospodarki rynkowej (21-28). Kraków: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 8. Karasiewicz, G. (1997). Marketingowe strategie cen. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Karasiewicz, G. (2004). Organizacja decyzji cenowych w polskich firmach, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 179, 1, 343-350.
 10. Karasiewicz, G. (2005). Determinanty decyzji cenowych w przedsiębiorstwach polskich. W: M. Adamowicza (red.), Efektywność zarządzania marketingowego (286-297). Warszawa: Wyd. SGGW.
 11. Lambin, J.J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Niestrój, R. i Hadrian, P. (red.) (2014). Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 13. Niestrój, R., Kapera, K. i Kuziak, M. (red.) (2015). Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 14. Niestrój, R. (2014). Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja przedsiębiorstw. W: R. Niestrój, P. Hadrian (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej (29-34). Kraków: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 15. Pindakiewicz, J. (2009). Ceny w kształtowaniu wartości dla klientów przez firmy działające na polskim rynku. Marketing i Rynek, 12.
 16. Rogoda, B. (2004). Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 17. Simon, H. (1996). Zarządzanie cenami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Waniowski, P. (2014). Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu