BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonas Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kształtowanie wizerunku szkoły wyższej wśród zagranicznych kandydatów na studentów
Shaping Image of University Among Foreign Candidates for Students
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 154-162, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Źródła informacji, Szkolnictwo wyższe, Studenci
Internationalization, Information source, Higher education, Students
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Potrzeba świadomego kształtowania wizerunku uczelni wyższej poza granicami kraju staje się dzisiaj koniecznością. Decydują o tym dwie podstawowe przesłanki: spadająca liczba studentów spowodowana niżem demograficznym i najniższy w Unii Europejskiej stopień internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Realizacja skutecznych działań promocyjnych w celu przyciągnięcia studentów z zagranicy wymaga właściwego doboru form promocji i treści przekazu. W kontekście internacjonalizacji polskich uczelni pojawią się więc pytanie, czy źródła informacji i kryteria wyboru są uniwersalne, czy też różnią się istotnie w grupie Polaków i cudzoziemców. Odpowiedź na to pytanie pozwala bowiem na przyjęcie strategii standaryzacji działań promocyjnych lub ich różnicowania w zależności od grupy odbiorców. Poniższy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie, a jej podstawą są badania przeprowadzone wśród polskich i zagranicznych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. (abstrakt oryginalny)

Today, it's necessary to shape the image of university outside of the country. It's caused by decrease students' number and low degree of internationalization of higher education in Poland. Implementing effective promotional activities to attract students from abroad requires proper selection of forms of promotion and content of the message. In the context of the internationalization of Polish universities, the question arises whether the sources of information and selection criteria are universal or are significantly different in the group of Poles and foreigners. The answer to this question allows for a choice between strategy of standardization of promotional activities or their differentiation depending on the group of recipients. The following article is an attempt to answer this question. It's based on research conducted among Polish and foreign students of Cracow University of Economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Biczysko, D. (2015). Marketing internetowy Uniwersytetu Łódzkiego i jego wpływ na opinie studentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 44 (4), 22-30.
  2. Boguszewicz-Kreft, M. (2014). Efekt kraju pochodzenia w usługach edukacyjnych. Marketing i Rynek, 8, 332-337.
  3. Bourke, A. (2000). A Model of the Determinants of International Trade in Higher Education. Service Industries Journal, 20 (1), 110-138.
  4. Cubillo, J.M., Sanchez, J. i Cervino, J. (2006). International Students' Decision-Making Process. International Journal of Educational Management, 20 (2), 101-115.
  5. Domański, T. (2012). Marketing szkół wyższych - nowe wyzwania strategiczne. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, (710), 173-183.
  6. Domański, T., i Hereźniak, M. (2012). Budowanie marki szkoły wyższej w oparciu o relacje z absolwentami. W: Zarządzanie marką w szkołach wyższych. Wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 44, 163-175.
  7. Dymyt, M. i Pluta-Olearnik, M. (2012). Kreowanie międzynarodowego wizerunku szkoły wyższej. W: Zarządzanie marką w szkołach wyższych. Wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 44, 205-218.
  8. Peszko, K. (2014). Sfera dydaktyki szkół wyższych - obszary działania i poziom współpracy z otoczeniem. Marketing i Rynek, 8, 279-286.
  9. Study in Poland, http://www.perspektywy.pl (14.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu