BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Koczkodaj Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Udział przychodów własnych w finansowaniu instytucji kultury na podstawie samorządów województw
Share of Own Revenues in Financing Cultural Institutions Based on the Example of Regional Governments
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 173-184, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Finansowanie kultury, Instytucje kultury, Źródła finansowania, Analiza statystyczna
Financing of culture, Cultural institutions, Source of financing, Statistical analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G32, H73
summ., streszcz.
Abstrakt
Funkcjonowanie instytucji kultury w dużej mierze zależy od stopnia ich dofinansowania ze środków publicznych, a także możliwości pozyskiwania przez nie źródeł finansowania na prowadzenie bieżącej działalności lub realizację projektów. Celem artykułu jest przybliżenie gospodarki finansowej instytucji kultury wraz ze wskazaniem źródeł finansowania ich działalności, a także możliwości pozyskiwania przychodów własnych. Analizą statystyczną objęto instytucje kultury funkcjonujące na szczeblu samorządu województw w Polsce w latach 2013-2015. Wykorzystano materiał źródłowy pochodzący ze sprawozdań poszczególnych instytucji kultury oraz, na podstawie metody indukcji, sformułowano wnioski i rekomendacje. (abstrakt oryginalny)

The functioning of cultural institutions depends to a large extent on the degree of their public funding and their ability to source funding for ongoing activities or targeted projects. The aim of the paper is to indicate the sources of funding for cultural units, with particular regard to own revenues. The analysis covered cultural institutions operating at the level of regional government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Głowacki, J., Hausner, J., Jakóbik, K., Markiel, K., Mituś, A. i Żabiński, M. (2008). Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
  2. Ministerstwo Kultury. (2003). Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004-2013. Pozyskano z: http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf.
  3. Raport i opinia z audytu działalności Centrum Kultury w Żyrardowie. (2015). Łódź: Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Pozyskano z: file:///C:/Documents and Settings/ED_Monika/ Pulpit/Raport.pdf.
  4. Suchowian, J. (2010). Finansowanie publicznych instytucji kultury w Polsce. W: A. Nalepka i A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.
  5. Suchowian, J. (2011). Problemy finansowania instytucji kultury w Polsce na przykładzie Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (38).
  6. Szlendak, T., Nowiński, J. i Wieczorek, P. (2012). Podręcznik szkoleniowy dotyczący sektora kultury w Polsce dla wnioskodawców i partnerów Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" finansowanego z funduszy EOG 2009-2014. Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
  8. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 207, poz. 1230. Tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.67.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu