BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapera Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kuziak Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego
Evaluation of Polish online Stores' Adaptation to the Requirements of Cross-border Commerce
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 163-174, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Sklepy internetowe, Handel międzynarodowy, Wyniki badań
e-commerce, Internet shopping, International trade, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstrakt
Znakomita większość opracowań na temat transgranicznego handlu internetowego omawia takie czynniki, jak formy i warunki płatności oraz dostawy, różnice kulturowe, geo-blokowanie i aspekty prawne. Podjęte badanie koncentruje się na zawartości i funkcjonalnościach witryn sklepowych, które są kluczowe dla handlu transgranicznego. Warunki te obejmują wersję językową witryny, możliwość przełączania waluty w prezentacji ceny i dostawę zagraniczną. Artykuł prezentuje wyniki badania dotyczącego poziomu dostosowania polskich sklepów internetowych do wyżej wymienionych wymagań handlu transgranicznego. Zaprezentowane wyniki w niniejszym artykule oparte są na połączonych danych dwóch badań obserwacyjnych wykonanych na losowej próbie 176 polskich sklepów internetowych. Głównym ustaleniem procesu badawczego jest odsetek polskich sklepów dopuszczających wysyłkę za granicę, który wynosi 27,3%. Odsetek sklepów w pełni dostosowanych do handlu transgranicznego jest znacząco niższy, sięgający 7,4%. (abstrakt oryginalny)

A vast majority of papers on cross-border e-commerce discuss such factors as forms and terms of delivery and payment, cultural differences, geo-blocking, and legal issues. The undertaken research focuses on content and features of online shops that are essential for enabling cross-border commerce. These conditions include language version of the online shop, switching currency in price presentation, and foreign delivery. The paper presents the findings of the research on the level of adaptation of Polish online stores to the above mentioned requirements of cross-border commerce. The findings presented are based on fused data derived from two separate observations conducted on a random sample of 176 Polish online stores. The main result of the research process is that the number of Polish online stores allowing international shipping amounts to 27.3 percent of the overall population. The number of online shops fully equipped to cross-border commerce is significantly lower, reaching 7.4 percent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Chaffey, D. (2009). E-Business and E-Commerce Management, Financial Times/Prentice Hall.
 2. Chmielarz, W. (2007). Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 3. Chodak, G. i Latus, Ł. (2012a). Bariery utrudniające ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2, 20-24.
 4. Chodak, G. i Latus, Ł. (2012b). Sprzedaż zagraniczna prowadzona przez polskie sklepy internetowe - wyniki badań. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 1, 16-20.
 5. Gomez-Herrera, E., Martens, B. i Turlea, G. (2014). The drivers and impediments for cross-border e-commerce in the EU. Information Economics and Policy, 28, 83-96.
 6. Gregor, B. i Stawiszyński, M. (2002). E-Commerce. Bydgoszcz-Łódź: Oficyna Wydawnicza Branta.
 7. GUS (2017). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Handel elektroniczny, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1778,pojecie.html?pdf=1 (15.01.2017).
 8. Kawa, A. i Zdrenka, W. (2016). Conception of integrator in cross-border e-commerce. LogForum, 12.
 9. Komisja Europejska (2015). Komunikat Komisji: Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy, COM (2015) 192, 06.05.2015 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=pl (15.01.2017).
 10. Komisja Europejska (2016). Komunikat Komisji: Kompleksowe podejście na rzecz ożywienia transgranicznego handlu elektronicznego z korzyścią dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw, COM (2016) 320, 25.05.2016 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0320&from=PL (15.01.2017).
 11. Łapiński, K., Peterlik M., Wyżnikiewicz, B. (2012). Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa. www.ibngr.pl/content/download/1135/12017/file/IBnGR_e-handel.pdf (15.01.2017).
 12. Śledziewska, K., Pugacewicz, A., Sobolewski, M., Gyódi, K., Okoń, B. i Ziembiński, M. (2016). Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście różnicowania cen w UE, Raport DELab UW, Warszawa DELab. http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/08/ANALIZA-GEOBLOKOWANIA-W-KONTEKSCIE-ROZNICOWANIA-CEN.pdf (15.01.2017).
 13. Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. Electronic markets, 8 (2), 3-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu