BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylec Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014
Economic Convergence in Selected Groups of the European Union's Member States during the Period of 2000-2014
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 259-267, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja gospodarcza, Polityka spójności, Analiza empiryczna
Economic convergence, Cohesion policy, Empirical analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O47, R11
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
W opracowaniu podjęto interesującą poznawczo problematykę konwergencji gospodarczej. Wyznaczono cel i określono tezę. Zdefiniowano pojęcie konwergencji gospodarczej i zaznaczono jej związek z polityką spójności. Następnie omówiono dwie metody jej badania: konwergencję typu beta oraz sigma. Przeprowadzono analizę empiryczną w zakresie poziomu PKB per capita na poziomie regionalnym NUTS2 w wybranych grupach krajów. Dodatkowo przedstawiono rozbieżności w poziomie PKB per capita w ramach wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Całość opracowania zakończono podsumowaniem.(abstrakt oryginalny)

In the study problems of economic convergence was taken. The goal and the thesis was determined. The concept of economic convergence was defined, and its relationship with cohesion policy was underlined. Further, two methods of research were discussed: beta- and sigma-convergence. Empirical analysis in terms of GDP per capita at regional level NUTS 2 in selected groups of countries was conducted. In addition, the differences in the level of GDP per capita in selected countries in Central and Eastern Europe was presented. The whole study was completed by a summary.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A. (2004), Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa.
  2. Jabłoński Ł. (2009), Teoretyczne kwestie konwergencji ekonomicznej [w:] M.G. Woźniak, V.I. Chuzhykov , D.G. Lukianenko (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
  3. Monfort P. (2008), Convergence of UE Regions Measures and Evolution, "Working Papers", No. 01, European Union Regional Policy, European Commission.
  4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011), Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2011.
  5. Sala-i-Martin X. (1995), The Classical Approach to Convergence Analisis, "Economics Working Paper", No. 117.
  6. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz. Urz. UE, C 83, Tom 53, 30.03.2010.
  7. Zielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer, Warszawa.
  8. [www 1] Eurostat, baza danych, www.eurostat.eu (dostęp: 14.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu