BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Małgorzata (Politechnika Opolska)
Tytuł
Zastosowanie Monitora Aktywów Niematerialnych w analizie kapitału ludzkiego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 28-41, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Przedsiębiorstwo, Kapitał intelektualny, Konferencja naukowa
Human capital, Enterprises, Intellectual capital, Scientific conference
Abstrakt
Współczesna praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw utwierdza w przekonaniu, iż osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz długofalowy sukces rynkowy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy zależą przede wszystkim od ilości oraz, co ważniejsze, jakości zasobów niematerialnych. Istotnym wydaje się zatem stwierdzenie, iż prawidłowe funkcjonowanie organizacji w głównej mierze zależy od osiągniętego poziomu wiedzy organizacyjnej. Kapitał intelektualny ze względu na swoją złożoną strukturę jest trudny do zarządzania i wymaga od organizacji opracowania i wdrożenia nowatorskich lub doskonalenia dotychczas stosowanych rozwiązań. Mają one na celu umożliwienie przenikania się oraz uzupełniania analizy kapitału intelektualnego w jego trzech podstawowych wymiarach: kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego oraz kapitału rynkowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M., Analiza kapitału rynkowego i jego wpływ na funkcjonowanie organizacji [w:] A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 2. Adamska M., Metoda wyceny kapitału intelektualnego nowoczesnych organizacji - Skandia Intellectual Capital Navigator [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
 3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2006.
 5. Bendkowski J., Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 6. Bratnicki M., Strużyna J. (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 7. Dobija D., Raportowanie kapitału intelektualnego, http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kapitalintelektualny/raportowanie (dostęp: 16.05.2011).
 8. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 9. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 10. Malik K., Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2004.
 11. Mikuła B., Generowanie wiedzy' w organizacji [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 12. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 13. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym m> małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, http://www.fundacja.edu.pl/ pliki/agnieszka sokolowska-zarzadzanie kapitalemintelektualnym.pdf (dostęp: 12.08.2009).
 14. Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji [w:] D. Dobija (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003.
 15. Witkowski P., Metody analizy wartości i wyceny kapitału ludzkiego na wybranych przykładach innowacyjnej działalności gospodarczej, praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Adamskiej, Wydział Zarządzania, Politechnika Opolska, Opole 2011.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu