BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątek Władysław (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)
Tytuł
The Impact of Harmonization and Standardization of Accounting on Information Included in Financial Statements
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2016, nr 4, s. 80-96, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość, Standardy rachunkowości, Harmonizacja, Sprawozdawczość finansowa
Financial statements, Accounting, Accounting standards, Harmonisation, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The information about a business coming from the accounting system has got an important decision-making impact on both internal and external receivers. The information should be reliable and internationally comparable, hence the need to harmonize the legislation in this area is currently one of the basic challenges of accounting. This paper discusses the process of harmonisation and standardisation of accounting and the proposed changes to the financial reporting of economic entities developed by the International Accounting Standards Board and the Financial Accounting Standards Board.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buk H., Nowoczesne zarzdzanie finansami. Planowanie i kontrola. C.H.Beck Warszawa 2006.
 2. Gierusz J., Przebudowa sprawozdawczoci finansowej - propozycje IASB i FASB. "Rachunkowo" Nr 7/2009.
 3. Gierusz J.:, Standaryzacja i harmonizacja rachunkowoci midzynarodowej. Rachunkowo midzynarodowa. (ed.) L. Bednarski, J. Gierusz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 4. Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P.: Midzynarodowe Standardy Sprawozdawczoci Finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze zmiany, Stowarzyszenie Ksigowych w Polsce, Warszawa 2009.
 5. Kostur A., Czynniki i zakres harmonizacji rachunkowoci [in:] Problemy harmonizacji rachunkowoci. Scientific Journal no 73, University of Economics in Katowice 2011.
 6. Krzywda D., Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego [in:] Rachunkowo wobec kryzysu gospodarczego, B. Micherda (ed.), Difin, Warszawa 2010.
 7. Messner Z., Rachunkowo finansowa z uwzgldnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2007.
 8. Micherda B., Problemy wiarygodnoci sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 9. Micherda B. (ed.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowoci, Difin, Warszawa 2013.
 10. Midzynarodowe Standardy Sprawozdawczoci Finansowej (MSSF). T.1. Stowarzyszenie Ksigowych w Polsce. Warszawa 2011.
 11. International Financial Reporting Standards. IFRS Foundation, United Kingdom 2011.
 12. Samelak J., Determinanty sprawozdawczoci finansowej przedsibiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Publishing House of the Academy of Economics in Pozna, Pozna 2004.
 13. Samelak J. (ed.), Rachunkowo finansowa. Teoretyczne podstawy. Publishing House of the Academy of Economics in Pozna, Pozna 2006.
 14. Staff Draft Of Exposure Draft IFRS X, Financial Statement Presentation, IASB London 1 July 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2016.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu