BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Betta Jan (Politechnika Wrocławska), Skomra Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Wpływ interesariuszy projektu i zarządzania nimi na jego sukces
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 42-65, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Interesariusze, Zarządzanie projektem, Menedżer, Konferencja naukowa
Stakeholders, Project management, Manager, Scientific conference
Abstrakt
Sukces projektu - zdaniem praktyków menedżerów - zależy przeciętnie w 80% od ludzi. Ludzi inicjujących, planujących, realizujących go oraz wszystkich, którzy stanowią jego bliższe, a nawet dalsze otoczenie. Wszyscy oni są interesariuszami projektu - w tym sensie, że uczestniczą w nim na różne sposoby, mając własne cele do osiągnięcia przy jego realizacji. Cele różne, a zazwyczaj niespójne i nierzadko przeciwstawne. Jednym z ważniejszych i trudniejszych wyzwań stojących przed menedżerem projektu jest godzenie tych sprzecznych oczekiwań i budowanie konsensusu. Aby to osiągnąć, musi on bezustannie wykazywać, że cel projektu jest w hierarchii celów najwyższy; jako rekompensatę interesariusze mają zapewnione - częściowe, rzecz jasna - osiągnięcie celów własnych. Brak zrozumienia takiego stanu wzajemnych relacji prowadzi nieuchronnie do porażki projektu i indywidualnych porażek jego interesariuszy. Powyższy problem dotyka w znacznym stopniu projektów szczebli regionalnych i lokalnych. Uzasadnienie tego stwierdzenia jest proste - te projekty toczą się w stosunkowo niewielkich społecznościach, których członkowie częstokroć dobrze się znają, a w związku z tym są dotknięci licznymi czynnikami konfliktogennymi. To niewątpliwie rzutuje na ich relacje w projekcie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. XVII Konferencja "Parki Technologiczne na świecie", Triest 1997.
 2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide) - Fifth Edition, wydanie polskie, Management Training & Development Center Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 3. Barycz H. (red), Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
 4. Beiersdorf Z., Krasnowolski B., Stary Sącz - zarys historii rozwoju przestrzennego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.
 5. Betta J., Analyse nmlticritere comme outil d'aide a la decision du choix du type de technopole: L'intégration des ressources humaines et des technologies: le défi. 3e Congres International de Genie Industriel. Actes, Montreal, Quebec, [25-28] mai 1999. Vol. 1/Eds sci. A. Langevin, D. Riopel, P. Ladet. Ecole Polytechnique de Montreal, Montreal 1999.
 6. Betta J., Potrzeby technologiczne małych i średnich przedsiębiorstw> Dolnego Śląska, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 11.
 7. Betta J., Projekt innowacyjny " Wrocławski Park Technologiczny" - stadium przypadku, V Konferencja Project Management, Szczyrk 2001.
 8. Betta J., Regionalna strategia innowacji dla Dolnego Śląska, "Dolny Śląsk" 2004, nr 10.
 9. Betta J., Regionalna strategia innowacji dla Dolnego Śląska - kryzys fazy inicjacji projektu, VII Konferencja Project Mmanagement, Wrocław 2003.
 10. Instituí Catala de Technologia, Les capacities innovantes des PALE, niepublikowany raport, Barcelona 2010.
 11. Matusiak K.B. (red.), Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 12. Nicolas H" Kobylański A., Betta J., Technopole jako narzędzie rozwoju gospodarczego we Francji, École des Mines de St-Étienne, St-Étienne 1996. Portal Stary Sącz,http://www.staiy.sacz.pl/pl/3396/131700/Ekstra_targowisko_w_ Starym Saczu. Odwiedzajcie_kupujcie.html (dostęp: 04.2016).
 13. Porter M.E., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, New York 1980.
 14. Porter M.E., How Competitive Forces Shape Strategy, "Harvard Business Review" March-April 1979, Vol. 57, No. 2.
 15. Porter M.E., Strategia konkurencji. Adetody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 16. Wrocławski Park Technologiczny, http://www.technologpark.pl/ (dostęp: 04.2016).
 17. Zakrzewska-Bielawska A., Pięć sił Portera [w:] K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu