BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brandenburg Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ficek-Wojciuch Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Magdoń Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie konsultacji społecznych - rola samorządów lokalnych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 66-78, rys, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zarządzanie projektem, Konsultacje społeczne, Konferencja naukowa
Local government, Project management, Public Consultations, Scientific conference
Abstrakt
Ważną kwestią inicjowania i prowadzenia konsultacyjnych działań jest niewątpliwie formalne i nieformalne ich uregulowanie. Wydaje się to o tyle istotne, że samorządy działają w ściśle określonych regułach postępowania przestrzeni administracyjnej. Konsultacje umożliwiają członkom wspólnoty samorządowej uczestniczenie w zarządzaniu sprawami publicznymi. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się istotne zmiany w tym zakresie. Ustawodawstwo polskie w tym obszarze pozostawia jednak dużą swobodę organom jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zasad i trybu ich przeprowadzania. Dzisiejsza praktyka wydaje się pokazywać, że istnieje konieczność ponownego uregulowania konsultacji społecznych w sposób bardziej precyzyjny po to, aby uczynić je jeszcze bardziej efektywną formą prowadzenia dialogu. Konsultacje należą do najbardziej rozpowszechnionych narzędzi współuczestniczenia mieszkańców w procesie zarządzania, czyli partycypacji społecznej. Przeprowadzone w sposób właściwy, stanowią ważny czynnik włączający mieszkańców w system podejmowania decyzji. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że konsultacje nie są dla władz wiążące - choć władza, jeżeli chce odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, powinna kierować się poglądami przez nich wyrażonymi. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Brandenburg H., Rola samorządów lokalnych jako inwestora generalnego w zarządzaniu lokalnymi projektami rozwojowymi [w:] J. Pyka (red.) Nowoczesność przemysłu i usług - teoria i praktyka, TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2003.
  2. Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, t. 6, Warszawa 1964.
  3. Magdoń M., Problem oceny efektywności lokalnych projektów rozwojowych [w:] Brandenburg (red.), Zarządzanie projektami lokalnymi - przykłady realizacji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2011, nr 75.
  4. Noisette P., Vallerugo F., Le marketing des villes. Un défi pour le development stratégique, Les Editions d'Organisation, Paris 1996.
  5. Europejska Karta Samorządu T erytorialnego z 15 października 1985 r., http://isap.sejm. gov.pl/Download;j sessionid=B497C 125DF7968A2240B0CEE160D31 FC?id=WD U19941240607&type=2 (dostęp: 10.06.2016).
  6. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu