BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czempas Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Controlling projektów - cele i funkcje
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 79-93, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Zarządzanie projektem, Podejmowanie decyzji, Konferencja naukowa
Controlling, Project management, Decision making, Scientific conference
Abstrakt
Controlling jest narzędziem wykorzystywanym do śledzenia efektów podejmowanych decyzji. Opiera się na siatce ośrodków odpowiedzialności, z których każdy posiada swój cel, kompetencje i zakres czynności do wykonania, które są kolejno oceniane i wynagradzane. Controlling projektów ma zapewnić wsparcie w zarządzaniu projektem w poszczególnych fazach jego realizacji, przez takie narzędzia, jak kalkulacja wstępna czy ofertowa, ustalenie budżetu projektu, bieżące wykrywanie i analizowanie odchyleń od przyjętych założeń oraz rozliczenie końcowe projektu. Controlling projektów dotyczy wspomagania przygotowania i wykonywania różnego typu projektów poprzez m.in. budżetowanie kosztów, odpowiednie określenie i przydzielenie obowiązków konkretnym osobom, powiązania systemów motywacyjnych z efektami wdrożeń projektów. Do zalet controllingu projektów należą: elastyczność podmiotowa i przedmiotowa, pełna adaptacyjność czasowa i geograficzna, odpowiedni dostęp do informacji wymaganych zakresem prac oraz kompatybilność z różnymi systemami i metodami zarządzania projektami6. Rozwiązania dotyczące controllingu projektów zależą od tego, czy dane przedsiębiorstwo opiera swoją działalność na równoczesnej realizacji wielu projektów, czy też projekt stanowi pojedyncze przedsięwzięcie, niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną firmy. W gospodarce funkcjonuje wiele firm, których działalność podstawowa sprowadza się do realizacji projektów. Zarządzanie projektem różni się zatem od zarządzania podstawową działalnością produkcyjną głównie ograniczonym czasem trwania projektu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Gasik S., Controlling projektów, AFiBV, Warszawa 2013.
 2. http://www.finansetwojejfirmy.pl/2008/09/01/kontrola-a-controlling/ (dostęp: 15.04.2016).
 3. http://www.odn.tarman.pl/mat/zagorna/kalk_koszt.html (dostęp: 14.03.2016).
 4. http://zarzadzanieprojektami.it/12.html (dostęp: 6.03.2016).
 5. Janczyk-Strzala E., Controlling a rachunkowość zarządcza - utrzymujący się dualizm czy następująca unifikacja? "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 873, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr 77.
 6. Janczyk-Strzala E., Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, CeDeWu, Warszawa 2009.
 7. Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Major A., System controllingu w przedsiębiorstwie, Semper, Warszawa 1998.
 9. Marciniak S., Controlling, teoria, zastosowania, Difin, Warszawa 2012.
 10. Marciniak S., Goloś P., Controlling projektów - założenia metodyczne, http://jmf.wzr.pl/ pim/2013_4_2_18.pdf (dostęp: 03.2016).
 11. Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 12. Nowak A., Controlling jako metoda zarządzania bankiem komercyjnym [w:] W.L. Jaworski (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1999.
 13. Pietras P., Szmit M., Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Horyzont, Łódź 2003.
 14. Ptóciennik-Napieralowa J., Controlling - nowoczesne narzędzie zarządzania, "Rachunkowość" 2001, nr 6.
 15. Siekierski W., Controlling jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Koleje S.A., CeDeWu, Warszawa 2010.
 16. Sierpińska M., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2006.
 17. Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, rem Kraków 2004.
 18. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, WN PWN,Warszawa 2003.
 19. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
 20. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 21. Zagórna M., Kalkulacja kosztów w przykładach, http://www.odn.tarman.pl/mat/zagorna/ kalk koszt.html (dostęp: 14.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu