BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębicka-Ozorkiewicz Grażyna (Izba Rzemieślnicza w Opolu)
Tytuł
Samorząd gospodarczy rzemiosła Opolszczyzny jako interesariusz projektów unijnych w latach 2004-2015
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 94-108, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd gospodarczy, Zarządzanie projektem, Interesariusze, Konferencja naukowa
Economic self-government, Project management, Stakeholders, Scientific conference
Kraj/Region
Opolszczyzna
Opolszczyzna region
Abstrakt
Pojęcie samorządu we współczesnym rozumieniu jest niejednoznaczne i różnorodnie ujmowane. Wokół jego definicji istniało i nadal istnieje wiele sporów i kontrowersji dotyczących istoty, historii i genezy. Instytucja samorządu w tradycji europejskiej, jak również samorząd gospodarczy rzemiosła w Polsce, mają długą i bogatą historię oraz wspaniałe, wieloletnie tradycje. Samorząd gospodarczy w Polsce w stricte prawnym znaczeniu w zasadzie nie istnieje, dlatego dyskusja o tej jego formie do dnia dzisiejszego wywołuje szereg sporów i niejasności. Unormowania regulujące prawo zrzeszania się podmiotów gospodarczych łub przedsiębiorców pochodzą z przełomu lat 80. i 90. XX w. Jednak z całą pewnością można zauważyć, iż zrzeszeniami podmiotów gospodarczych o najdłuższej tradycji są organizacje rzemieślnicze. Już stosownymi zapisami w prawie przemysłowym z dnia 7 czerwca 1927 r. powołano izby rzemieślnicze, których celem była stała reprezentacja zawodowa interesów przemysłu rzemieślniczego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Brdulak J., Kulikowski M. (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004.
  2. Drożdżyński T., Wyzwania gospodarki globalnej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego" 2012, nr 31.
  3. Foltys J., Dębicka-Ozorkiewicz G., Królczyk J., Hialdovskÿ V., Financing Craft Enterprises Associated in the Polish Craft Association, "E&M Economies and Management" 2015, No. 4 (XVIII).
  4. http://www.izbarzem.opole.pl (dostęp: 30.03.2016).
  5. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  6. Program Rozwoju Rzemiosła do roku 2017 zatwierdzony przez VII Kongres Rzemiosła Polskiego, Warszawa 26.06.2013.
  7. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem, Dz.U. z 1927 r., nr 53, poz. 468 z późn. zm.
  8. Słowiński B., Podstawy sprawnego działania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
  9. Soroka-Potrzebna H., Analiza barier rozwoju przedsiębiorczości, w ocenie przedsiębiorców sektora mśp, w latach 2006-2013, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 799, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2014, nr 111.
  10. Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r., Dz.U. z 1989 r., nr 17, poz. 92 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu