BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fibinger Justyna Julia (Graduate of Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University)
Tytuł
New Directions in Criminal Law the Primacy of Non-Custodial Penalties and the Compensatory Function
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2016, nr 4, s. 97-123, bibliogr. 19 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Prawo karne, Wolność, Kodeks karny
Criminal Law, Freedom, Criminal Code
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The paper is focused on the consequences of the amendment of the Penal Code provisions relating to the penalties, providing a theoretical background for the problems of penalties considered as a part of the Penal Code as well as indicating the current problems of judicial practice in that respect. Especially, the author focuses on the legislator's assumptions, namely the introduction of the primacy of non-custodial penalties and the emphasis of the compensatory function of criminal law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hryniewicz-Lach E., Kara kryminalna w wietle Konstytucji RP, Rozdział IX. Współczesny model kary kryminalnej w wietle Konstytucji RP, C.H.Beck 2015, Legalis 2015.
 2. Jakubowska E., Reforma prawa karnego. Ksiga po Zje dzie Młodych Karnistów, Sepioło-Jankowska I. (ed.), 2015, Legalis 2015.
 3. Kaczmarek T., System Prawa Karnego tom 5 Nauka o karze. Sdowy wymiar kary, C.H.Beck 2015, Legalis 2015.
 4. Koper R., Wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postpowania karnego w trybie art. 59a kk, Monitor Prawniczy rok 2014 No. 10.
 5. Lachowski J., Kodeks karny. Cz ogólna. Volume II Komentarz do art. 32-116, (ed.) M. Królikowski, R. Zawłocki, Komentarz do art. 69 kk, Legalis 2015, as of 1 July 2015.
 6. Marek A., System Prawa Karnego Volume 1, C.H.Beck, 2010.
 7. Marek A., Komentarz do art.32 Kodeksu karnego, as of 3 January 2010, LEX 2010, LEX No. 59707.
 8. Osiski L.: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Komentarz do art. 65 kkw, J. Lachowski, Piotr Gensikowski, (eds.) J. P., L. Osiski, I. Zgoliski, Komentarz do art. 65 kkw, Legalis 2015, as of 1 July 2015.
 9. Pilch A., Umorzenie kompensacyjne w trybie art. 59a kk - wybrane zagadnienia, Palestra No. 7-8/2015.
 10. Płatek M, Sprawiedliwo naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, M. Płatek and Michał Fajst (eds.), Warszawa 2005.
 11. Skorupka J., Wybrane zagadnienia z problematyki funkcji kompensacyjnej prawa karnego, Z. wikalski, G. Artymiak (eds.) Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, Warszawa 2010.
 12. Skupiski J., Kodeks karny. Komentarz, Ryszard Stefaski (ed.), Komentarz do art. 75a kk, Legalis 2015, as of 1July 2015.
 13. Wróbel W., Zoll A., Polskie Prawo Karne Cz Ogólna, Wydawnictwo Znak Kraków 2013.
 14. Wolter W., Zarys sytemu prawa karnego, vol. 2, Kraków 1934.
 15. Wolter A., J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, 2001, Stelmachowski A., Wstp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969.
 16. Zalewski W., Sprawiedliwo naprawcza. Pocztek ewolucji polskiego prawa karnego?, Gdask 2006.
 17. Zawłocki R. Kodeks karny. Cz ogólna. Volume II Komentarz do art. 32, M. Królikowski, R. Zawłocki (eds.), C.H.Beck 2015 Issue 3, Legalis 2015.
 18. Zawłocki R., Reforma prawa karnego materialnego od 1.7.2015 r. Uwagi ogólne dotyczce najwaniejszych zmian w Kodeksie karnym, Monitor Prawniczy 2015, Issue 11.
 19. Zawłocki R., Umorzenie restytucyjne z art. 59a Kodeksu karnego - zasady stosowania i zwizane z nimi podstawowe problemy interpretacyjne, Monitor Prawniczy 2015, No.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2016.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu