BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jegorow Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy wpisany w bezzwrotne transfery finansowe
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu, 2017, s. 139-150, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Transfer kapitału, Dotacje, Konferencja naukowa
Entrepreneurship development, Capital transfer, Subsidies, Scientific conference
Abstrakt
Nowe formy aktywności zawodowej wpisane w ewoluujące systemy społeczno-gospodarcze są coraz większym wyzwaniem dla ekonomii jako nauki nader hermetycznej w zakresie powszechnie przyjętego zakresu poznawczego. Zawodowa aktywność jednostek i całych zbiorowości to splot wielu różnorodnych czynników, wśród których kluczowe są zarówno indywidualne kompetencje jednostek przedsiębiorczych, jak i formalne czynniki wpisane w przyjętą formułę gospodarki w układzie przestrzenno-czasowym. Coraz większa ingerencja państwa w polską gospodarkę połączona z szerokim interwencjonizmem finansowym wielu zadań realizowanych przy współudziale środków publicznych stworzyła na przestrzeni ostatnich lat nowe - finansowo zależne struktury gospodarcze. W artykule zaprezentowana została analiza teoriopoznawcza wpływu bezzwrotnych transferów finansowych na rozwój przedsiębiorczości. W przyjęty układ odniesienia wpisane zostały w szczególności subwencje i dotacje, jak również zadania zlecone realizowane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz administracji publicznej. Odrębne miejsce poświęcone zostało projektom współfinansowanym z funduszy europejskich, jako relatywnie nowej formie aktywności gospodarczej na krajowym rynku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J., Kawecka-Wyrzkowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.
 2. Cieślik J., Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SENDO, Warszawa 2014.
 3. Coase R.H., Firma, rynek i prawo, Oficyna Wolters Kłuwer Business, Warszawa 2013.
 4. Jegorow D., Fundusze europejskie - stymulanta i destymulanta rozwoju Polski, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania" 2015, nr 7(43), s. 7-20.
 5. Jegorow D., Zróżnicowanie regionalne poziomu innowacyjności w Polsce [w:] A. Francik, K. Szczepańska-Woszczyna, J. Dad'o (red.), Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce - potencjał zmian, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2016.
 6. Karpińska-Mizielińska W., Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw ze środków unijnych w latach 2004-2013 [w:] W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 13-36.
 7. Konat G., Ważniewski P., Wzrost gospodarczy i relacje efektywnościowe a absorpcja środków m> ramach polityki spójności UE [w:] W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 37-52.
 8. Kozak M.W., Konflikty wokół nowego paradygmatu a rozwój regionalny Polski po 1990 roku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2014, nr 37(1), s. 163-180.
 9. Kusideł E., Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 10. Morawski W., Przeszłość się liczy: strukturalne przyczyny polskich konfi'ontacji w czasie transformacji ustrojowej [w:] W. Kieżun (red.), Sprawniejsze państwo, Poltext, Warszawa 2015.
 11. OECD, Measuring Globalisation. OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, Paris 2015.
 12. Ostrom E., Dysponowanie wspólnymi zasobami, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 13. . Pastuszka S., Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, narzędzia, efekty', Difin, Warszawa 2012.
 14. Rosiek K., Skuteczność - kryterium oceny przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, "Zarządzanie Publiczne" 2012, nr 1(17), s. 37-49.
 15. Rybiński K., Ekonomia w matriksie, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2014.
 16. Słodowa-Hełpa M., Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa 2013.
 17. Szymański W., Świat i Polska wobec wyzwań, Difin, Warszawa 2015.
 18. Tamny J., Ekonomia zdrowego rozsądku, czyli jak rząd psuje gospodarkę, Fijorr, Warszawa 2016.
 19. Trump D.J., Kiyosaki R.T., Dotyk Midasa. Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy się bogacą, a większość nie, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko 2013.
 20. Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor" 2010, nr 5(37).
 21. Woźniak M.G., Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2014, nr 39(3), s. 38-54.
 22. Zybertowicz A., Gurtowski M., Sojak R., Państwo Platformy. Bilans zamknięcia, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu