BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Rafał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Ocena efektywności nakładów ponoszonych przez władze lokalne na działalność profesjonalnych klubów piłkarskich - podejście teoretyczne
An Assessment of the Efficiency of the Expenditure Incurred by Local Authorities on the Activities of Professional Football Clubs : a Theoretical Approach
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 185-195, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania
Słowa kluczowe
Sport, Finansowanie sportu, Kluby piłkarskie, Rozwój zrównoważony, Rozwój miasta, Ocena efektywności
Sport, Sports financing, Football clubs, Sustainable development, City development, Effectiveness evaluation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L83
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę opracowania teoretycznych ram oceny efektywności wykorzystania przez władze lokalne w ramach prowadzonej polityki rozwoju miasta instrumentu, jakim jest działalność profesjonalnego klubu piłkarskiego. Zaproponowane rozwiązanie, oparte na przeprowadzonej analizie literaturowej, określa zestaw parametrów o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. Ich dobór, zgodnie z intencją autora, powinien być traktowany jako propozycja wstępna, która stanowi przyczynek do dalszej dyskusji i w przyszłości będzie przedmiotem szczegółowych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to develop a theoretical framework for assessing the efficiency of an urban development strategy based on supporting a professional football club. Based on a literature review and an empirical study, the proposed approach defines a set of both economic and non-economic parameters. The choice of these parameters, as intended by the author, should be considered as a preliminary proposal for further discussion and future research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcelona tourism activity report. (2015). Pozyskano z: http://professional.barcelonaturi- sme.com/imgfiles/estad/0TBC_Informe_Anual_2015.pdf (10.06.2017).
 2. Chalkley, B. i Essex, S. (1999). Urban Development through Hosting International Events: A History of the Olympic Games. Planning Perspectives, 14(1999), 369-394.
 3. Coakley, J. (2007). Sport in Society: Issues and Controversies. New York: McGraw-Hill.
 4. Crompton, J. (1995). Economic Impact Analysis of Sports Facilities and Events: Eleven Sources of Misaplication. Journal of Sport Management, (9), 14-35.
 5. EY, Ekstraklasa. (2016). Ekstraklasa piłkarskiego biznesu. Pozyskano z: http://www. ey.com/pl/pl/industries/media-entertainment/ekstraklasa-pilkarskiego-biznesu-2016 (10.06.2017).
 6. Floysand, A. i Jakobsen, S. (2007). Commodification of Rural Places: A Narrative of Social Fields, Rural Development, and Football. Journal of Rural Studies, 23, 206-221.
 7. Football tourism scores for Britain. (2015). Pozyskano z: https://www.visitbritain.org/sites/ default/files/vb-corporate/Documents-Library/documents/2015-9 VisitBritain Report_Football tourism scores for Britain.pdf (10.06.2017).
 8. Heinemann, K. (red.). (2003). Sport and Welfare Policies. Six European Case Studies. Schorndorf: Hofmann.
 9. KPMG Sport. (2015). Socioeconomic Impact of Professional Football in Spain. Pozyskano z: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/07/socioeconomic-impact-pro- fessional-football.pdf (10.06.2017).
 10. Mizrahi, S., Bar-Eli, M. i Galily, Y. (2008). Sport Policy in a Transformed Socio-political Setting: The Case of Israel. Identities: Global Studies in Culture and Power, 15(1), 1-23.
 11. Rosca, V (2010). Sustainable Development of a City by Using a Football Club. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 7(16), 61-68.
 12. Siegfried, J. i Zimbalist, A. (2000). The Economics of Sports Facilities and Their Communities. The Journal of Economic Perspectives, 14(3), 95-114.
 13. Smith, A. (2005). Reimaging the City, the Value of Sport Initiatives. Annals of Tourism Research, 32(1), 217-236.
 14. Sparvero, E. i Chalip, L. (2007). Professional Teams as Leverageable Assets: Strategic Creation of Community Value. Sport Management Review, 10, 1-30.
 15. Stevens, T. i Wootton, G. (1997). Sports Stadia and Arenas: Realising Their Full Potential. Tourism Recreation Research, 22(2), 49-56.
 16. Szymanski, S. (2010). Football Economics and Policy. Springer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.67.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu