BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wielopoziomowe modele klas ukrytych w badaniach międzynarodowych
Multilevel Latent Class Models in International Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 331-341, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Segmentacja rynku, Rynki międzynarodowe, Analiza klas ukrytych
Market segmentation, International market, Latent class analysis
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony zastosowaniu wielopoziomowych modeli klas i profili ukrytych w badaniach międzynarodowych. Przedstawiona została rola metod eksploracyjnych i modelowych w segmentacji rynku międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy klas i profili ukrytych. Ujęcie wielopoziomowe modeli klas i profili ukrytych pozwala na dokonanie jednoczesnej segmentacji zarówno na poziomie indywidualnych respondentów (na I poziomie analizy), jak i zbioru krajów (na II poziomie analizy) wykorzystując zmienne segmentacyjne właściwe dla obu poziomów. W artykule przeprowadzono wielopoziomową segmentację globalnego rynku konsumpcyjnego (ponad 62.000 respondentów z 45 krajów świata) z wykorzystaniem skali wartości Schwartza na poziomie indywidualnym i wskaźników potencjału rynkowego (Market Potential Index) na poziomie krajowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to outline the application of multilevel latent class and latent profiles models in international studies. It presents the role of exploratory and model-based methods segmentation in the international market, especially the finite mixture models. Introducing of multilevel latent class and latent profiles models allows to make simultaneous segmentation on at the level of individual respondents (the first level of analysis), and the set of countries (the second level of analysis) using appropriate segmentation variables specific to both levels. In the paper presents the multilevel segmentation of the global consumer market (over 62.000 respondents in 45 countries) using Schwartz list of values at individual level and indicators of market potential index on national level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Collins, M.L. i Lanza, S.T. (2010). Latent Class and Latent Transition Analysis with Applications in the Social, Behavioral, and Health Sciences. New Jersey: John Wiley.
  2. Craig, S. i Douglas, S. (2005). International Marketing Research. New York: Willey.
  3. Heck, R.H. i Thomas, S.L. (2015). An Introduction to Multilevel Modeling Techniques: MLM and SEM Approaches using Mplus. New York: Routledge.
  4. World Value Survey, http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp (21.03.2017).
  5. Kiyak, T., Kocas, E. i Kunnathur, A. (2014). Market Potential Index 2014 (MPI©) Ranking of Major Countries for Market Expansion and Export Potential, globalEDGE Business Review 8 (4), 1-6, https://globaledge.msu.edu/get-connected/globaledge-business-review/volume/2014 (06.02.2017).
  6. Muthén, B.O. (2004). Mplus Technical Appendices. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu