BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoleń Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera
The Elements of Brand Identity in Cultural Market Institutions - Analysis of Components Based on Kapferer's Brand Identity Prism Model
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 365-372, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość, Marka, Instytucje kultury, Budowanie świadomości marki, Rynek, Kultura, Wizerunek marki
Identity, Brand, Cultural institutions, Branding, Market, Culture, Brand image
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Tekst stanowi autorską próbę opisu składowych elementów tożsamości marek instytucji z rynku kultury w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki Kapferera. W pierwszej części zostaje omówiony model Kapferera wraz z jego poszczególnymi składnikami. Po przedstawieniu definicji instytucji kultury zostają zaprezentowane charakterystyki sześciu grup komponentów tożsamości marek instytucji kultury z wyróżnieniem przykładów składników z poszczególnych grupy. Zdaniem autora umiejętność precyzyjnego zdefiniowania tożsamości marki jest konieczna, by możliwe było opracowanie i praktyczna realizacja skutecznej strategii marketingowej, której celem jest uzyskanie pożądanego wizerunku marki instytucji wśród jej docelowych konsumentów i innych interesariuszy. (abstrakt oryginalny)

The text is the author's attempt to describe constituent elements of the brand identity of the institutions of the cultural market, based on the model of the Kapferer's brand identity prism. It starts with the presentation of Kapferer's model assumptions and it's six components explanation. After defining what a cultural institutions is, there are presented the characteristics of the six groups of cultural enterprise brand identity components with examples of ingredients from each group. Author states that the ability to precisely define the brand identity is necessary to allow for the development and practical implementation of effective marketing strategy, the aim of which is to obtain the desired brand image of the institution among its target consumers and other stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Aaker, D.A. (1996). Building Strong Brands. London: Simon and Schuster UK Ltd.
  2. Baxter, L. (2008). A Resonating Brand. www.culturehive.co.uk, http://www.culturehive.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/Article-A-resonating-brand-JAM28-Lisa-Baxter-2008.pdf
  3. Figiel, A., (2013). Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ujęcie marketingowe. Zeszyty Naukowe: Seria Specjalna: Monografie, 224, 24-31, Wydawnictwo UEK.
  4. Fryzeł, B. (2005). Kultura korporacyjna, Poglądy, teorie, zarządzanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  5. Kapferer, J.N. (2008). The New Strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. London & Philadelphia: Kogan Page.
  6. Kotler, N.G., Kotler, Ph. i Kotler, W.I. (2008). Museum marketing & Strategy, Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue & Resources. San Francisco: Jossey-Bass/John Wiley & Sons.
  7. Randall, G. (2001). Principles of Marketing, 2nd ed. London: Thomson Learning.
  8. Solomon, M.R. (2006). Zachowania i zwyczaje konsumentów. Gliwice: Helion SA.
  9. Varbanova, L. (2015). Zarządzanie strategiczne w kulturze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu