BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek Jerzy (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Żarek Łukasz (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Romański Leszek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Komarnicki Piotr (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Kobel Przymysław (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Evaluation of New Holland CR9080 Operation
Ocena pracy kombajnu zbożowego New Holland CR9080
Źródło
Agricultural Engineering, 2017, R. 21, nr 1 (161), s. 5-17, tab., rys., wykr., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Ocena efektywności, Ewaluacja
Agriculture, Machinery and equipment, Effectiveness evaluation, Evaluation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę eksploatacyjną pracy zespołu czyszczącego kombajnu zbożowego NH CR9080. W obecnie stosowanych maszynach do zbioru zbóż nastąpił istotny postęp techniczny i technologiczny, między innymi wzrosła wydajność, a w wyposażeniu pojawiły się elementy poprawiające ich jakość pracy. Celem badań było określenie jakości pracy zespołu czyszczącego kombajnu zbożowego firmy New Holland CR9080. Podczas badań wyznaczono straty na sitach i na rotorach, wysokość cięcia rzepaku, prędkość koszenia, obroty wentylatora, rotorów i silnika. Zależność strat na sitach od parametrów pracy kombajnu wyznaczono modelem regresji wielorakiej. Istotny wpływ na straty na sitach przy zbiorze rzepaku badanym kombajnem mają: prędkość obrotowa rotorów, prędkość koszenia oraz prędkość obrotowa silnika kombajnu.(abstrakt oryginalny)

The paper evaluates operation of the separation unit of NH CR9080 combine harvester. A considerable technical and technological progress has taken place in presently used harvesters. Among others, efficiency increased and equipment has been enhanced with elements which improve the operation quality. The objective of the paper was to determine the quality of the separating unit of a combine harvester New Holland CR9080. During the research, losses on screens and rotor, cutting height of rapeseed, mowing speed, rotation of fans, rotors and engine were determined. Relation of losses on screens to combine operation parameters was determined with a model of multiple regressions. The rotational speed of rotors, mowing speed and rotational speed of the combine engine have a significant effect on losses on screens at the rapeseed harvesting with the investigated combine.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anil, J., Guruswamy, T., Desai, S., Basavaraj, T., Joshi, A. (1998). Effects of cylinder speed and feed rate on the performance of thrasher. Journal of Agriculture Science, 4, 1120-1123.
 2. Baruah, D.C., Panesar, B.S. (2005a). Energy requirement model for a combine harvester - Part I: Development of component models. Biosystems Engineering, 90(1), 9-25.
 3. Baruah, D.C., Panesar, B.S. (2005b). Energy requirement model for a combine harvester - Part II: Development of component models. Biosystems Engineering, 90(2), 161-171.
 4. Beck, F., (2000). Die Reinigungsanlage im Mahderscher. Landtechnik Vol. 55, No. 2, 76-80.
 5. Bieniek, J. (2003). Proces separacji ziarna zbóż na sicie daszkowym w zmiennych warunkach pracy. Wydawnictwo AR we Wrocławiu Rozprawy CXCVII, ISBN 0867-7964.
 6. Bieniek, J. (2010). Separacja ziarna w kombajnach zbożowych. Wydawnictwo UP we Wrocławiu. Monografia XCVI, ISBN 978-83-60574-99-7.
 7. Bieniek, J. (2011). Kombajnowy zbiór zbóż. AgEngPol, http://cuban.vipserv.org/agengpol/ Kombajnowy_zbior_zboz.pdf. Dreszer, A. K., Pawłowski, T., Szczepaniak, J., Szymanek, M., Tanaś, W. (2008). Maszyny rolnicze. PIMR, Poznań, ISBN 978-83-921598-9-6.
 8. Górniak, J., Wachnicki, J. (2004). Pierwsze kroki w analizie danych - SPPS for Windows. Wyd. SPSS Polska, Kraków, ISBN 9788391287101.
 9. Karpiński, Z., (2015). Rocznik statystyczny rolnictwa. Zakład wydawnictw statystycznych, Warszawa, ISBN 2080-8798.
 10. Komarnicki, P., Bieniek, J., Banasiak, J. (2007). Operational effectiveness of a sieve-aerodynamic separator under the conditions of the variable load of sieves. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 4, 33-35.
 11. Liu, C., Leonard, J., (1993). Monitoring actual grain loss from an axial flow combine in real time. Computers and Electronics in Agriculture, 9, 231-242.
 12. Maertens, K., De Baerdemaeker, J., Ramon, H., De Keyser, R. (2001). An analytical grain flow model for a combine harvester. Part II: Analysis and application of the model. Journal of Agricultural Engineering Research, 79(2), 187-193. Doi: 10.1006/ jaer.2000.0681.
 13. Miłosz, T. (2000). Zespoły młócąco-wydzielające i czyszczące w kombajnach do zbioru zbóż. IMBER, Warszawa, ISBN 83-86264-67-5.
 14. Miu, P.I., Kutzbachb, H.D. (2008a). Modeling and simulation of grain threshing and separation in threshing units. Part I. Computers and Electronics in Agriculture 60, 96-104.
 15. Miu, P.I., Kutzbachb, H.D. (2008b). Modeling and simulation of grain threshing and separation in axial threshing units. Part II. Application to tangential feeding. Computers and Electronics in Agriculture 60, 105-109.
 16. Molendowski, F., Romański, L., Górnik, Ł. (2012). Ocena eksploatacyjna wybranych kombajnów do zbioru zbóż metodą wskaźnika zespolonego. Inżynieria Rolnicza, 4(139), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 277-284.
 17. Molendowski, F., Romański, L., Hutnik, K. (2011). Ocena porównawcza kombajnu zbożowego New Holland CS6070 z kombajnem Bizon rekord Z-058. Inżynieria Rolnicza, 8(133), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 223-228.
 18. Nik, M.A.E., Khademolhosseini, N., Abbaspour-Fard, M.H., Mahdinia, A., Alami-Saied, K. (2009). Optimum utilisation of low-capacity combine harvesters in high-yielding wheat farms using multi-criteria decision making. Biosystems Engineering, 103(3), 382-388. Doi: 10.1016/j.biosystemseng.2009.04.009.
 19. Przybył, J., Sęk, T. (2010). Zbiór zbóż i roślin podobnych technologicznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-624-3.
 20. Rolniczy Przegląd Techniczny, (2012). Kombajny zbożowe. Wydanie specjalne, Wyd. APRA, ISBN 978-83-928939-3-6.
 21. Tanaś, W., Dreszer, K. A., Zagajski, P., (2008). Wpływ wilgotności na straty i uszkodzenia ziarna podczas zbioru kombajnowego zbóż. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 299-303.
 22. Tanaś, W., Zagajski, P. (2010). Wpływ automatycznej regulacji zespołów roboczych na jakość pracy kombajnów zbożowych. Inżynieria Rolnicza, 4(122), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 245-251.
 23. Wecker, P., Kutzbach, H., Reitz P. (1996). Developments in European Combine Harvesters. Agricultural Engineering, 96, Madryt, Paper 96-069.
 24. Żak, W., Zagajski, P., Dreszer, A. K. (2007). Zespoły żniwne do zbioru rzepaku. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 52, 1, 62-67.
 25. www1 - http://www.raportrolny.pl/kombajny/item/64-new-holland-cr9090-elevation-kombajn-onajwi kszej-wydajno ci-na- wiecie.
 26. www2 - http://www.metaltech.com.pl/pl/Katalog/Przyczepy/Wozy-przeladowcze-typ-PP/PP20.html.
 27. www3 - www.NewHollandIndustrial.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2017-0001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu