BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surówka-Marszałek Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Sieci otwartych innowacji w globalnych łańcuchach dostaw
Open Innovation Networks in Suppliers' Chains
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 400-407, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Transfer wiedzy, Współpraca
Open innovation, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Knowledge transfer, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W pracy skoncentrowano uwagę na innowacjach otwartych. Ich koncepcja zakłada, iż przedsiębiorstwa podejmujące działania zmierzające do ulepszania wykorzystywanych technologii mogą i powinny sięgać zarówno po wewnętrzne, jak i zewnętrzne pomysły, wiedzę oraz ścieżki wprowadzania nowości na rynek. Ta forma prowadzenia działalności innowacyjnej znalazła korzystne warunki rozwoju we współczesnych łańcuchach dostaw. Obecnie uważa się, że kierunek ewolucji tych ostatnich jest zdeterminowany działaniami zmierzającymi do przeniesienia walki konkurencyjnej na cały łańcuch dostaw, a także zwiększającymi jego przejrzystość. Innowacje otwarte stanowią narzędzie dla tego typu poczynań, które tworzą sprzyjający klimat dla rozwoju analizowanych łańcuchów dostaw. (abstrakt oryginalny)

In the paper the Author focuses on the open innovations. It is widely known, that companies aiming at improving the possessed technologies can, and more precisely should, acquire internal and external ideas, knowledge and conditions of launching novelties on the markets. That way of innovative behaviour came across on the contemporary suppliers' chains. The last research shows that the direction of the suppliers' chains evolution is determined not only by the competitive culture of the whole suppliers' chain but also due to all actions boosting its transparency. Open innovations are the modes for such activities by creating the favourable climat for the growth of the global suppliers' chains. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bidault, F. i Fischer, W. (1994). Technology Transactions: Networks over Markets. R&D Management, 24 (4), 373-386.
 2. Birkinshaw, J., Bessant J., Delbridge, R. (2007). Finding, Forming and Performing: Creating Networks for Discontinuous Innovation. California Management Review, 49, 67-84.
 3. Bujak, A. (2015). Możliwości i zakres wykorzystania rozwiązań z obszaru telematyki w zarządzaniu współczesnym łańcuchem dostaw. Wyniki badań. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, XXI-XXVI (10).
 4. Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. i West, J. (2008). Open Innovation. Researching a New Paradigm. New York: Oxford University Press.
 5. Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Cambridge MA: Harvard Business School Press.
 6. Dutta, S. i Weiss, A.M. (1997). The Relationship Between a Firm's Level of Technological Innovativeness and Its Pattern of Partnership Agreements. Management Science, 43, 343-356.
 7. Kempny, D. (2001). Logistyczna obsługa klienta. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Laskowska-Rutkowska, A. (2013). Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw. Szczecin: PTE.
 9. Lewandowska, M.S. (2014). Innowacje otwarte polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 2, 53-80.
 10. Mohr, J., Sengupta, S. i Slater, S. (2010). Marketing of High-Technology Products and Innovations, Prentice Hall.
 11. Santos, J., Doz, Y. i Williamson, P. (2004). Is Your innovation Process Global? MIT Sloan Management Review, 45, 31-37.
 12. Sawicki, J. (2016). Rola zasobów marketingowych w sferze radykalnych innowacji. Marketing i Rynek, 11, 36-38.
 13. Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E. i Jasiński, B. (red.) (2012). Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Surówka-Marszałek, D. (2015). Sieci otwartych innowacji jako forma rozwoju nowych źródeł wiedzy. W: M. Makowiec (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, 149-155. Kraków: UE Kraków.
 15. Surówka-Marszałek, D., (2014). Kształtowanie relacji między elementami sieci innowacyjnych, e-mentor, 3 (55), 62-71.
 16. Tidd, J. i Bessant, J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 17. Tidd, J., Bessant, J. i Pavit, K. (2005). Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. Chichester: John Wiley & Sons.
 18. Walasek, R. (2015). Zarządzanie łańcuchem dostaw w kontekście tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstw - wyniki badania. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, XXIX-XXXVII (12).
 19. Weresa, M.A. (2014). Polityka innowacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, wyd. II. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu