BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barwicki Jan (Institute of Technology and Life Sciences in Falenty), Kuboń Maciej (University of Agriculture in Kraków), Marczuk Andrzej (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
New Developments of Solar Energy Utilization in the Aspect of EU Directives
Nowe technologie rozwoju energetyki solarnej w aspekcie dyrektyw UE
Źródło
Agricultural Engineering, 2017, R. 21, nr 2 (162), s. 15-24, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Energia słoneczna, Nanotechnologia, Systemy fotowoltaiczne
Agriculture, Solar energy, Nanotechnology, Photovoltaic systems
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Układy fotowoltaiczne są bardzo wydajne pod względem właściwego wykorzystania promieniowania słonecznego. Jednakże rozwiązania nanotechnologiczne mogą zastąpić fotowoltaikę dzięki wykorzystaniu nowej technologii produkcji, w celu obniżenia ceny ogniw słonecznych do jednej dziesiątej. Słońce dostarcza prawie nieograniczone zasoby energii, ale istniejące technologie jej pozyskiwania są dość kosztowne i nie mogą konkurować z paliwami kopalnymi. W centralnej części Polski, która stanowi około 50 procent powierzchni, promieniowanie słoneczne osiąga poziom 1000 kWh∙m-2/rok. Innymi nowymi rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do poprawy istniejącej efektywności systemów słonecznych są: wykorzystanie sztucznej fotosyntezy, nanotechnologii, czy też wprowadzenie obrotowych wież słonecznych.(abstrakt oryginalny)

Photovoltaic systems are very efficient concerning proper utilization of solar radiation. However, the nanotechnology solution can replace the photovoltaic by the use of new production technology to lower the price of solar cells to one tenth. Sun provides nearly unlimited energy resource, but existing solar energy harvesting technologies are quite expensive and cannot compete with fossil fuels. The central part of Poland, which represents about 50 percent of the area, gives solar radiation at the level of 1000 kWh·m-2/year. Other new developments, which can help improve existing efficiency of solar systems are: diatoms utilization, artificial photosynthesis, nanoleaves and rotation solar towers.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bill of energy efficiency. (2011). EU, Brussels, Maszynopis.
 2. Borek, K., Barwicki, J., Majchrzak, M., Mazur, K., Wardal, W. (2015). Evaluation of the impact of digestate formed during biogas production on the content of heavy metals in soil. Agricultural Engineering, No 2, 15-23.
 3. New developments in Lawrence Berkeley National Laboratory. (2013). USA.
 4. Information of Sustainable Energy Financial Facility. (2013). Warsaw.
 5. Information of the National Fund for Environment Protection and Water Management. (2012). War-saw, Poland.
 6. Resolution of the Council of Ministers No. 202/2009 on the Polish Energy Policy until 2030, Brussels, Belgium.
 7. Solar collector market in Poland 2010. Institute for Renewable Energy, Warsaw, Poland.
 8. Solar thermal markets in Europe. Trends and market statistics 2010, European Solar Thermal Industry Federation.
 9. MIT new developments on energy projects - University information. (2013). New York, USA.
 10. Renewable energy sources in 2010. Central Statistical Office of Poland (GUS).
 11. Research activity in Oregon State University. (2013). Oregon, USA.
 12. Solar Botanic developments on renewable technologies. (2013). London.
 13. University of Texas research activity information. (2012). Texas, USA.
 14. Interreg EU - Baltic Sea Region - Baltic Slurry Acidification Project 2016-2019 Project agreement BIOSTRATEG1/269056/5/NCBR/2015 z dnia 11.08.2015
 15. Wardal, W.J. et al., (2015). Technical and economical aspects of biogas production from agricultural sources including Polish conditions. Agricultural Engineering, No. 2(154), 137-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2017-0012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu