BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Hanna (Warsaw University Life Sciences)
Tytuł
Subjective Assessment of Financial Distress in Purchasing a Sufficient Amount of Food. Econometric Analysis of Polish Microdata
Ocena subiektywnych trudności finansowych w zakresie nabywania wystarczającej ilości żywności - analiza ekonometryczna polskich mikrodanych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 1, s. 5-12, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Sytuacja finansowa, Analiza ekonometryczna, Ubóstwo
Food, Financial situation, Econometric analysis, Poverty
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto temat subiektywnych aspektów ubóstwa żywnościowego. Analizę przeprowadzono na podstawie oceny trudności finansowych gospodarstw domowych w zakresie zakupu wystarczającej ilości żywności. Wykorzystano dane z badania Diagnoza społeczna przeprowadzonego w latach 2009-2015. W analizie ekonometrycznej zastosowano statyczne i dynamiczne modele zmiennych binarnych dla danych panelowych. Stwierdzono, że oprócz sytuacji dochodowej, posiadania oszczędności lub kredytów ważnymi determinantami subiektywnego ubóstwa żywnościowego były miejsce zamieszkania oraz typ biologiczny gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses subjective aspects of food poverty in Poland. It deals with households' assessment of financial difficulties in purchasing a sufficient amount of food in the period 2009-2015. The study is based on Social Diagnosis data. Its purpose is to identify the socio-economic factors affecting financial distress among Polish households. The study also aims to test whether the probability of experiencing financial difficulties is persistent over time. In econometric analysis binary choice models for panel data are applied. The findings state that apart from equivalent incomes and owned savings, loans or debts, factors having a significant impact on the final results are places of residence and biological types of households. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alem, Y., Köhlin, G., Stage, J. (2014). The persistence of subjective poverty in urban Ethiopia. World Development, 56, 51-61.
 2. Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E., Nolan, B. (2002). Social Indicators: The EU and Social Inclusion. Oxford University Press, Oxford.
 3. Baltagi, B. (2005). Econometric analysis of panel data, 3rd ed., John Wiley & Sons, West Sussex.
 4. Cameron, A.C., Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics. Cambridge University Press, Cambridge.
 5. Council for Social Monitoring (2015). Social Diagnosis 2000-2015: Integrated Database.
 6. Czapiński, J., Panek, T. (Eds), (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015). Social Diagnosis. http://www.diagnoza.com (accessed: 2.09.2016).
 7. Drewnowski, J. (1997). Poverty: Its meaning and measurement. Development and Change, 8, 183-208.
 8. Dudek, H. (2006). Determinants of poverty in Polish farmers households - binary choice model approach. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics 9 (1).
 9. Dudek, H. (2016). Ocena trudności finansowych w zakresie nabywania żywności - zastosowanie modelu probitowego ze zmiennymi efektami. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 2, 31-41.
 10. Dudek, H., Landmesser, J. (2012). Income satisfaction and relative deprivation, Statistics in Transition, 13 (2), 321-334.
 11. Giarda, E. Persistency of financial distress amongst Italian households: evidence from dynamic probit models. Journal of Banking & Finance, 37 (9), 3425-3434.
 12. Greene, W.H. (2012). Econometric analysis. Pearson Education, Harlow.
 13. Greene, W.H., Hensher, D.A. (2010). Modeling ordered choices: a primer. Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Jaba, E., Chirianu, I.A., Balan, C.B., Robu, I.B., Roman, M.D. (2016). The analysis of the effect of women's participation in the labor market on fertility in European Union Countries using welfare state models. Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 50 (1), 69-84.
 15. Kasprzyk, B. (2016). Subiektywne oceny dobrobytu ekonomicznego w gospodarstwach domowych w świetle modelowania dyskryminacyjnego. Ekonomista, 2, 233-250.
 16. Kośny, M., Piotrowska, M. (2013). Economic security of households and their savings and credits. National Bank of Poland Working Paper, 146.
 17. Lemmi, A., Panek, T. (2016). Regional and local poverty measures. [In:] M. Pratesi (Eds), Analysis of poverty data by small area estimation. John Wileys & Sons, Chichester, 21-40.
 18. Lisicka, I. (2014). Determinants of monetary poverty in the Mazowieckie Voivodship. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, 17 (4).
 19. Maslen, C., Raffle, A., Marriot, S., Smith, N. (2013). Food poverty, what does the evidence tell us. Bristol City Council, Bristol.
 20. Mikuła, A. (2011). Poziom ubóstwa w Polsce w ujęciu regionalnym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13 (3), 199-203.
 21. Nandori, E.S. (2011). Subjective poverty and its relation to objective poverty concepts in Hungary. Social Indicators Research, 102 (3), 537-556.
 22. O'Connor, N., Farag, K., Baines, R., (2016). What is food poverty? A conceptual framework. British Food Journal, 118 (2), 429-449.
 23. Rusnak, Z. (2012). Logistic regression model in poverty analyses. Econometrics, 35 (1), 9-23.
 24. Sączewska-Piotrowska, A. (2015). Poverty duration of households of the self-employed. Econometrics. 1 (47), 44-55.
 25. Szulc, A. (2008). Checking the consistency of poverty in Poland: 1997-2003 evidence. Post-Communist Economies, 20 (1), 33-55.
 26. Ulman, P., Šoltés, E. (2015). The monetary and non-monetary aspects of poverty in Poland and Slovakia. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3 (1), 61-73.
 27. Utzig, M. (2014). Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101 (4), 144-152.
 28. Verbeek, M. (2008). A guide to modern econometrics. Wiley & Sons, Chichester.
 29. Wooldridge, J.M. (2005). Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. Journal of Applied Econometrics, 20, 39-54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu