BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Forgacs Csaba (Corvinus University of Budapest, Hungary)
Tytuł
Growth and Productivity Advantages of Specialized Farms in Central and Eastern European Countries in 2005-2013
Przewaga specjalistycznych gospodarstw rolnych w zakresie rozwoju i produktywności w krajach Europy centralnej i wschodniej w latach 2005-2013
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 1, s. 13-23, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Produktywność rolnictwa
Arable farm, Rural development, Agriculture productivity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
W artykule porównano małe (do 5 ha UR) i większe (5 ha i więcej) specjalistyczne gospodarstwa rolne z gospodarstwami niespecjalistycznymi w 10 krajach Europy Centralnej i Wschodniej należących do UE. Analiza dla lat 2005-2013 dotyczyła struktury i wzrostu w gospodarstwach, w grupach według kierunku specjalizacji, wyników, pracy i wykorzystania ziemi. Celem opracowania jest określenie, który typ gospodarstw specjalistycznych wykazuje przewagę nad pozostałymi w zakresie wzrostu i produktywności. Z analizy wynika, że przeciętna powierzchnia i produktywność gospodarstw specjalistycznych małych i większych z 10 rozpatrywanych krajów wzrosła bardziej niż analogicznych kategoriach gospodarstw w całej UE (27 krajów). W 10 rozpatrywanych krajach liczba gospodarstw specjalistycznych spadła, ale w mniejszym stopniu niż gospodarstw pozostałych. Przeciętna produkcja gospodarstwa specjalistycznego przewyższała analogiczną w gospodarstwach niespecjalistycznych zarówno w 2005 roku, jak i 2013. Dynamika wzrostu i produktywność gospodarstw wyspecjalizowanych różniła się zarówno między krajami, jak i między typami gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The paper makes a comparison between specialized small (below 5 ha UAA) and non-small farms (5 ha and over) and non-specialized farms with particular respect to the EU-10 (Central and Eastern European - CEECs) countries. It analyses the structure and growth of farms in terms of 10 types of their specializations, performance, labour and land use between 2005 and 2013. The aim of the paper is to point out which type of specialized farms demonstrate advantages in terms of production growth and productivity when compared with non-specialized farms. It has been concluded that in area, labour and total productivity both small and non-small specialized farms of EU-10 have achieved higher growth in compare with related farm categories of EU-27. Within EU-10 number of specialized farms has declined less than the number of non-specialized ones. Average farm output of specialized farms (both small and non-small) have exceeded that of non-specialized farms both in 2005 and 2013. The growth and productivity of specialized farms varied according to countries and according to farm types. Comparing specialized farms to non-specialized ones within EU-10 non-specialized small farms have advantage in growth of area and labour productivity while non-small non-specialized farms have achieved higher growth in labour productivity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Csaki, C., Forgacs, C. (2008). Smallholders and Changing Markets: Observations on Regional level. Society and Economy, 30, 1, 5-28.
 2. Davidova, S. (2014). Small and Semi-Subsistence Farms in the EU: Significance and Development Path. EuroChoices, 13, 1, 5-8.
 3. Davidova, S., Bailey, A. (2014). Roles of Small and Semi-subsistence Farms in the EU. EuroChoices, 13, 1, 10-13.
 4. Dwyer, J. (2014). CAP Reform Proposals for Small and Semi-Subsistence Farms. EuroChoices, 13, 1, 31-34.
 5. Erjavec, E., Falkowski, J., Juvancic, L. (2014). Structural Change and Agricultural Policy for SSFs: a View from the 2004 NMSs. EuroChoices, 13, 1, 41-44.
 6. Forgacs, C. (2006). A mezőgazdasági kistermelők jövője az átalakuló mezögazdasági piacokon. (Future of Smallholdings in Regoverning Markets). Gazdálkodás, 6, 29-41.
 7. Forgacs, C. (2016). Is Specialization a Way for small Farms to Adjust in CEE (EU-10)?. Economic Science for Rural Development 2016. Jelgava. April 21-22. Proceedings, 42, 221-227.
 8. Gordon, M., Salvioni, C., Hubbard, C. (2014). Semi-subsistence Farms and Alternative Food Supply Chains. EuroChoices, 13, 1, 15-18.
 9. Hubbard, C. (2009). Small Farms in the EU. How Small is Small? 111th EAAE-IAAE Seminar 'Small Farms: Decline or Persistence' University of Kent, Canterbury, UK 26-27th June. Retrieved from http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/ 52852/2/093.pdf (accessed: 12.11.2015).
 10. Matthews, A. (2015). Family farming and the role of policy in the EU. Retrieved: http://capreform.eu/family-farming-andthe- role-of-policy-in-the-eu/ (accessed: 04.11.2015).
 11. Motion for A European Parliament Resolution on the future of small agricultural holdings. Retrieved from http://www. europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0029&language=EN#title2. (accessed: 11.11.2015).
 12. Popescu, D-L. (2014). Subsistence / Semi-subsistence Agricultural Exploitations: Their Roles and Dynamics within Rural Economy / Rural Sustainable Development in Romania. Procedia Economics and Finance, 16, 563-567.
 13. Rabinowitz, E. (2014). Farm size: Why Should we care? EuroChoices, 13, 1, 28-29.
 14. Wolz, A., Fritzsch, J., Shterev, N., Buchenrieder, G., Gomez y Paloma, S. (2010). Semi-Subsistence Farming, Farm Income and Social Capital in Bulgaria - Is there a Link? Quarterly Journal of International Agriculture, 49, 4, 285-298.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu