BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Partnerstwo transatlantyckie TTIP w perspektywie marketingu międzynarodowego - próba oceny
The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in the International Marketing - an Attempt to Assess-Attempted Assessment
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 435-442, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, Marketing międzynarodowy, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), International marketing, Enterprise internationalization
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Artykuł podejmuje analizę implikacji Porozumienia dla marketingu przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku międzynarodowym i globalnym. W końcu 2016 r. Unia Europejska i Stany Zjednoczone podpisały Porozumienie TTIP - umowę partnerstwa w zakresie handlu i inwestycji (Tranatlantic Trade and Investment Partnership). Strukturę rozważań tworzą zasadnicze części. W pierwszej przedstawiono w syntetycznym ujęciu cele i konstrukcję TTIP, a w drugiej - znaczenie partnerstwa UE i USA dla kreacji i konsekwencji "marketingu transatlantyckiego". Analizę oparto na podejściu metodycznym marketingu międzynarodowego, koncentrując rozważania na analizie motywów internacjonalizacji przedsiębiorstw, strategiach wejścia i strategiach obecności firmy na rynkach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

The article makes an assessment of the implication of the TTIP Agreement on marketing companies operating in the international and global market. TTIP agreement - an agreement of partnership in the field of trade and investment (The Transatlantic Trade and Investment Partnership) has been signed in 2016 by The European Union and the United States. The structure of the paper is organized as follows. The first part presents the goals and structure of TTIP, the second - the importance of partnership between the EU and the US for the creation and development of "transatlantic marketers". Both parts are based on the methodology of international marketing approach, focusing a discussion on the analysis: 1) motives for internationalization of enterprises, 2) entry strategies, and 3) strategies of the global company's presence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Diels, J. i Thorun, Ch. (2016). Szanse i zagrożenia Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji dla konsumentów. Nowa Europa, 1 (19), 90-172.
  2. Dunin-Wąsowicz, M. i Jarczewska, A. (red.) (2015). Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA. Warszawa: Scholar.
  3. Hollensen, S. (2011). Global marketing: a decision-oriented approach. Harlow: Pearson.
  4. Kolev, G. (2016). TTIP: układ wykraczający poza liberalizację handlu. Nowa Europa, 1 (19) 173-200.
  5. Kulhavy, E. (1990). Internationales Marketing. Linz: Rudolf Trauner Verlag.
  6. Kupchan, Ch. (2016) Geopolityczne implikacje Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Nowa Europa, 1 (19), 15-32.
  7. TTIP (2017a): http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155145.pdf (31.01.2017).
  8. TTIP (2017b): http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153637.2067_PL new version.pdf#204156_2015.2067_TTIP_PL.indd:.93770:1223 (31.01.2017).
  9. Yip, G.S. (2004). Strategia globalna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  10. Żbikowska, A., Wybrane przesłanki rozwoju marketingu globalnego. W: A. Czubała, J.W. Wiktor (red.), Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty (2014). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu