BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dymek Dominika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Bednorz Leszek (Uniwersytet Przyrodnczy w Poznaniu)
Tytuł
Zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) na przykładzie ROD im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu
The development of family allotment gardens (FAG) (a case study of Józef Chociszewski FAG in Poznań)
Źródło
Studia Miejskie, 2017, nr 25, s. 133-147, rys., tab., Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rekreacja, Zagospodarowanie przestrzenne, Ogrody działkowe
Recreation, Spatial development, Allotment gardens
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Współcześnie ogrody działkowe stanowią utrapienie wielu urbanistów. Najpoważniejszymi zarzutami stawianymi ogrodom działkowym są brak dostępności dla lokalnych społeczności oraz bardzo dyskusyjna estetyka wielu działek, która wynika z dużej swobody w ich sposobie zagospodarowania. Rodzinny ogród działkowy (ROD) im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu zaliczany jest do najstarszych poznańskich ogrodów. Cechą charakterystyczną są wybudowane przez jeńców wojennych jednolite altanki, które stanowią bardzo ważny element kompozycji przestrzennej tego ogrodu. Praca ma na celu przedstawienie aktualnych tendencji w sposobie zagospodarowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych na przykładzie ROD im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu. Wyniki inwentaryzacji 25 losowo wybranych działek dowiodły duże zróżnicowanie w tym względzie. Zdecydowaną większość działek charakteryzuje duży udział powierzchni trawnika do całkowitej powierzchni działek oraz mały - powierzchni przeznaczonej pod uprawy warzywne. Fakt ten świadczy o zmianie funkcji ogrodów działkowych z użytkowych na rekreacyjno-wypoczynkowe. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, allotment gardens are the bane of many urban planners. The biggest allegations against allotment gardens are the lack of accessibility for local community and highly controversial aesthetics of many plots, which results from the large freedom in ways of their development. The Józef Chociszewski Family Allotment Garden (FAG) in Poznan is one of the oldest allotment complexes in Poznań. Its characteristic feature are the uniform bowers built by prisoners-of-war, which make a very important element of the spatial composition of this complex. The paper aims to present current trends in the way the plots are developed in family allotment gardens, using the example of Józef Chociszewski FAG in Poznań. The results of an inventory of 25 randomly selected plots showed a high diversity in the way of their management. The vast majority of plots have a large share of lawn area in proportion to the total area of the plots and a low share of the area designed for growing vegetables. This fact indicates a change in the allotment gardens function from productive to leisure-recreational one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Billert A., 2013, Kultura a rozwój społeczny i przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie, Kongres Ruchów Miejskich, http://kongresruchowmiejskich.pl/wp-content/uploads/2013/04/ABillert.pdf (dostęp 12 listopada 2016).
 2. Długozima A., 2012, Wzornictwo ogrodów działkowych, [w:] Wzornictwo ogrodowe, red. J. Rylke, Wydawnictwo Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa.
 3. Dymek D., 2014, Rodzinne ogrody działkowe w świetle nowej ustawy, [w:] Kierunki zmian terenów zieleni w miastach, red. M. Kosmala, PZIiTS Oddział w Toruniu, Toruń.
 4. Dymek D., 2015, Ogrody działkowe a jakość życia, [w:] Biocity, t. 1, red. F. Górski, M. Łaskarzewska-Średzińska, Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 5. Groeger L., 2016, Zagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" z. 24.
 6. Kosmala M., Kamińska M., 2013, O działkach i parkach - działkowcy Torunia i Warszawy, [w:] Ogrody działkowe w miastach - bariera czy wartość?, red. M. Kosmala, PZIiTS Oddział w Toruniu, Toruń.
 7. Lisiewicz I., 2001, Rys historyczny od 1923 r. na podstawie protokołów i materiałów z rodzinnych archiwów działkowców i ludzkiej pamięci, http://www.barcinek.fora.pl/spory-o-rod-w-kraju-budowa-nowych-ogrodow-ogrody-dzialkowe-w-innych-krajach,88/historia-90-letniego-rod-im-j-chociszewskiego-w- p-niu,976.html (dostęp 28 listopada 2016).
 8. Mierzejewska L., 2001, Tereny zielone w strukturze przestrzennej miasta Poznania, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
 9. Parysek J., 1995, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, [w:] Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, red. J. Parysek, KPZK PAN, Warszawa.
 10. Pawlikowska-Piechotka A., 2010, Tradycja ogrodów działkowych w Polsce, Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia.
 11. Regulamin pracowniczego ogrodu działkowego z dnia 29 października 1981 r.
 12. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego z dnia 7 kwietnia 2004 r.
 13. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego z dnia 21 lutego 2014 r.
 14. Romanowski H., 2012, Uwagi o architekturze ogrodów działkowych, "Czasopismo Techniczne" z. 19.
 15. Roskosz J.Z., 1968, Pracownicze ogrody działkowe, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa.
 16. Szczepańska M., Krzyżaniak M., Świerk D., Urbański P., 2016, Rodzinne ogrody działkowe jako element zielonej infrastruktury na terenie aglomeracji poznańskiej, "Studia Miejskie" t. 22.
 17. Szczęsny M., Kimic K., 2012, Możliwości adaptacji terenów ogrodów działkowych na obiekty ogólnodostępne na przykładzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy kanale Gocławskim w Warszawie, "Czasopismo Techniczne" z. 30.
 18. Szkup R., 2013, Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską, przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, Dz.U. z 1949 r. Nr 18, poz. 117.
 20. Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390.
 21. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419.
 22. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz.U. z 2014 r., poz. 40.
 23. Wilczyński S., 1927, Ogródki działkowe jako zagadnienie społeczne, Drukarnia św. Wojciecha, Poznań.
 24. Worytkiewicz P., 2012, Armaty w cieniu pomidorów, [w:] Dzieło-działka, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4793
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25167/sm2017.025.0
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu