BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żbikowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową - próba konceptualizacji badań
The Impact of Marketing Tools of International Companies on National Culture - Conceptualization of a Research Design
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 443-449, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Marketing międzynarodowy, Kultura, Kultura narodowa
International marketing, Culture, National culture
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstrakt
Celem artykułu jest opracowanie wstępnych założeń modelu badań oddziaływania narzędzi marketingu międzynarodowego na kulturę narodową. Analiza dostępnej literatury wskazuje, że zagadnienia marketingu międzynarodowego są zazwyczaj omawiane z perspektywy wpływu kultur narodowych na kształt strategii i taktyk podejmowanych przez przedsiębiorstwa działających na rynkach międzynarodowych. Brakuje natomiast opracowań ukazujących, w jaki sposób marketing prowadzony przez przedsiębiorstwa międzynarodowe może wpływać na kultury narodowe. Dostępne badania koncentrują się na problematyce akulturacji w obszarze globalnej kultury konsumenckiej, a więc tylko w ograniczonym zakresie odnoszą się do szeroko pojętej kultury. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to develop preliminary assumptions of a research design on an impact of marketing tools used by international companies on national culture. Analysis of available literature indicates that international marketing issues are typically discussed from the perspective of the influence of national cultures on strategies and tactics taken by companies operating on international markets. There are no studies showing how marketing applied by international companies can influence national cultures. The available research focuses on the issue of acculturation to the global consumer culture, and therefore refer to a broadly understood culture only to a limited extent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Alden, D.L., Steenkamp, J.-B. i Batra, R. (1999). Brand Positioning Through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture. Journal of Marketing, 63, 75-87.
 2. AMA (2017). Common Language Marketing Dictionary. http://www.marketing-dictionary.org/Marketing+Mix (21.02.2017).
 3. Benedict, R. (2005). Wzory kultury. W: A. Mencwel (red.), Wiedza o kulturze. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Berry, J.W. (2010). Intercultural Relations and Acculturation in the Pacific Region. Journal of Pacific Rim Psychology, 4 (2), 95-102.
 5. Broesch, J. i Hadley, C. (2012). Putting culture back into acculturation: Identifying and overcoming gaps in the definition and measurement of acculturation. The Social Science Journal, 49 (3), 375-385.
 6. Cleveland, M. i Laroche, M. (2007). Acculturaton to the global consumer culture: Scale development and research paradigm. Journal of Business Research, 60, 249-259.
 7. Cleveland, M., Laroche, M., Pons, F. i Kastoun, R. (2009). Acculturation and consumption: Textures of cultural adaptation. International Journal of Intercultural Relations, 33 (3), 196-212.
 8. Czarnowski, S. (2005)., Kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 9. Daszkiewicz, W. (2010). Podstawowe rozumienie kultury - ujęcie filozoficzne. Roczniki Kulturoznawcze, 1, 43-64.
 10. Filipiak, M. (red.) (2009). Wprowadzenie do socjologii kultury. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 11. Gruchoła, M. (2010). Kultura w ujęciu socjologicznym, Roczniki Kulturoznawcze, 1, 95-114.
 12. Karwińska, A. (red.) (2007). Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Keillor, B.D., D'Amico, M. i Horton, V. (2001). Global Consumer Tendencies. Psychology & Marketing, 18 (1), 1-19.
 14. Kłoskowska, A. (1991). Kultura narodowa. W: A. Kłoskowska (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Wrocław: Wiedza o Kulturze.
 15. Kłoskowska, A. (2005). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Kłoskowska, A. (2007). Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J. i Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Kroeber, A.L. i Kluckhohn, C. (1952). Culture: A critical review of concepts and definitions. Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. Harvard University: Cambridge.
 19. Rice, Ch. (1997). Understanding customers. Oxford: Butterworth - Heinemann.
 20. Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu