BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rut Joanna (Opole University of Technology), Wołczański Tomasz (Opole University of Technology)
Tytuł
Production Process Optimization in the Researched Company
Optymalizacja procesów produkcyjnych w badanym przedsiębiorstwie
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 625-633, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Optymalizacja, Proces produkcji, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Sześć Sigma, Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die), Badanie przedsiębiorstw
Optimalization, Production process, Production enterprise, Six Sigma, SMED method, Enterprises study
Uwagi
summ., streszcz.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Współczesna konkurencja oraz wysokie wymagania gospodarki zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłych poszukiwań nowych możliwości optymalizacji strategicznych obszarów działań procesów produkcyjnych. Prawidłowo zorganizowane i zoptymalizowane procesy produkcyjne determinują sprawność i efektywność funkcjonalną przedsiębiorstw w licznych obszarach. Optymalizacja produkcji stanowi dziś jeden z głównych celów i kierunków działania wielu przedsiębiorstw. Wdrażanie rozwiązań optymalizujących obszary wymagające usprawnień stanowią fundament dla rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia analizę wdrożonych narzędzi optymalizujących strategiczne obszary procesów produkcyjnych w badanym przedsiębiorstwie, uwzględniając uzyskane korzyści wynikające z wdrożonych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

Modern competition and high demands of the economy force companies to introduce new ways to optimize strategic activity areas of production processes. Properly organized and optimized production processes determine efficiency and functional effectiveness in many areas. Nowadays production optimization is one of the main objectives and strategies for most companies. Implementation of solutions optimizing areas that need improvement is an important foundation for the development of modern enterprises. The article presents an analysis of the implemented tools that optimize strategic areas of production processes in the researched company. It also takes into account benefits connected with the implemented solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Birmingham F., Jelilnek J. (2007). Quick Changeover Simplified The Manager's to Improving Profits with SMED, Productivity Press, New York.
  2. Chwesiuk, K. (2011). Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w logistyce. Logistyka nr 4, Poznań.
  3. Knap-Stefaniuk, A. (2010). Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianami. Warszawa: Biuletyn POU Wyższa Szkoła Zarządzania nr 5(39), http://www.wszpou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p=&strona=biul_innowac&nr=39 (dostęp na dzień 04.02.2017).
  4. Rut, J. (2013). Systemy usprawniające procesy zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy nr 1 (21) Gliwice 2013, s. 5-18.
  5. Stadnicka, D., Stępień, P. Zastosowanie wybranych metod Lean Manufacturing do doskonalenia produkcji palet transportowych, http://217.96.20.91/TiAM/pdf/201203s46.pdf (dostęp na dzień 03.02.2017).
  6. Tkaczyk S., Roszak, M. (2002). Analiza procesu technologicznego w oparciu o kryterium wartości dodanej. Mat. 11 Międzynarodowa. Konferencja AMME'2002, Gliwice - Zakopane 2002, s. 572, http://www.journalamme.org/papers_amme02/11121 .pdf (dostęp na dzień 05.02.2017).
  7. Wiśniewski, C. (2010). Wpływ wdrożenia zasad Lean Manufacturing na efektywność i jakość produkcji. Radom: Problemy eksploatacji nr 2, s. 35-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu