BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rychłowska-Musiał Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Opcje realne na rynku konkurencyjnym - gry opcyjne
Real Options in a Competitive Market: Option Games
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 4, s. 400-414, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Teoria gier, Opcje, Opcje realne, Konkurencja
Game theory, Options, Real options, Competition
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C70, G11, G13
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Wiele międzynarodowych korporacji stosuje aparat opcji realnych przy wycenie projektów inwestycyjnych, jednak zakres tego wykorzystania w praktyce gospodarczej pozostaje poniżej oczekiwań. Celem artykułu jest wskazanie przesłanek, które mogą być przyczyną ograniczonego zastosowania koncepcji opcji realnych do wyceny inwestycji obarczonych ryzykiem przez firmy działające na rynku konkurencyjnym. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych zostało przedstawione jako gra pomiędzy dwoma konkurentami. Wartość projektu jest wyznaczana w koncepcji opcji realnych, zatem problem jawi się jako gra opcyjna. Okazuje się, że konkurencja na rynku sprawia, iż większy wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych ma wartość strategiczna projektu niż rachunek ekonomiczny jego opłacalności. Konflikt interesów pomiędzy konkurentami jest jedną z przesłanek małego zainteresowania stosowaniem koncepcji opcji realnych przez firmy działające na rynku w warunkach silnej konkurencji. Warto także podkreślić, iż nieuwzględnienie konkurencji w wycenie opcji inwestycyjnej zawyża jej wartość. W artykule wykorzystano teoretyczne podstawy wyceny opcji i elementy teorii gier, jednak sposób sformułowania problemu i jego rozwiązanie są oryginalne. (abstrakt oryginalny)

Many international corporations use real option valuation of investment project; however, the scale of its application in economic practice is still limited. The aim of the paper is to indicate factors limiting the application of the real options approach to evaluation of risky investments by firms operating in a competitive market. The problem has been formulated and solved using the game theory and real options valuation methods. It appears that in a competitive market the strategic value of the investment project has greater influence on the investment decision than its economic efficiency. Conflict of interests between competitors is one of the reasons why firms operating in a competitive market use real options approach so rarely. It is worth to stress, that if the firm does not take into account its competitor's behaviour, a real option will be overvalued. Real options approach and the basic game theory have been used in the paper, but problem formulation and its solution are original. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Azevedo A., Paxson D., Real Options Game Models: A Review, Working Paper, Hull University Business School, UK, Manchester Business School, UK 2010.
 2. Chevalier-Roignant B, Trigeoris L., Competitive Startegy: Options and Games, MIT Press, Cambridge 2011.
 3. Dixit A.K, Pindyck R.S., Investment Under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton 1994.
 4. Game Choices: The Intersection of Real Options and Game Theory, red. S.R. Grenadier, Risk Books, London 2000.
 5. Huisman K.J.M., Technology Investment: A Game Theoretic Real Options Approach, Springer Science Business Media 2001.
 6. Huisman K.J.M., Kort P.M., Pawlina G., Thijssen J.J.J., Strategic Investment Under Uncertainty: Merging Real Options with Game Theory, CentER Discussion Paper, nr 2003-06,2004.
 7. Kort P.M., Pawlina G., Real Options in an Asymmetric Duopoly: Who Benefits from Your Competitive Disadvantage?, "Journal of Economics & Management Strategy" 2006, nr 15(1).
 8. Kulatilaka N., Perotti E., Strategic Growth Options, "Management Science" 1998, nr 44(8).
 9. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoría gier w ekonomii i naukach spolecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Mason R., Weeds H., Investment, Uncertainty and Pre-emption, international Journal of Industrial Organization" 2010, nr 28.
 11. Mauer D.C., Ott S.H., Agency Costs, Underinvestment and Optimal Capital Structure: The Effect of Growth Options to Expand, w: Project Flexibility, Agency and Competition, red. M.J. Brennan, L. Trigeorgis, Oxford University Press, New York 2000.
 12. Nash J.F., Non-Cooperative Games, "Annais of Mathematics" 1951, nr 54.
 13. Smit H.T.J., Trigeorgis L., Strategic Investment. Real Options and Games, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2004.
 14. Smit H.T.J., Trigeorgis L., Valuing Infrastructure Investment: an Option Games Approach, "California Management Review" 2009, nr 51(2).
 15. Smit H.T.J., Ankum L.A., A Real Options and Game-Theoretic Approach to Corporate Investment Strategy under Competition, "Financial Management" 1993, nr 22(3).
 16. Thijssen J.J.J., Huisman K.J.M., Kort P.M., Symmetric Equilibrium Strategies in Game Theoretic Real Option Models, "Journal of Mathematical Economics" 2012, nr 48.
 17. Watson J., Strategia. Wprowadzenie do teoriigier, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu