BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papaj Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 9-260, rys., tab., bibliogr. 439 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie publiczne, e-administracja, Elektroniczna komunikacja
Management, Public governance, e-government, Electronic communication
Firma/Organizacja
Bank Światowy, Unia Europejska (UE)
World Bank, European Union (EU)
Abstrakt
Uzasadnienie wyboru tematyki badań Każdy obywatel miał albo będzie miał kontakt z administracją publiczną. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych (NGOs). Na przykładzie obywateli kontakt może być związany z administracją rządową, np. przy odbieraniu paszportu czy samorządową administracją publiczną, np. przy płaceniu podatku od nieruchomości albo od środków transportu. Bardzo rozległy katalog usług świadczonych przez administrację publiczną jest związany z realizacją zadań publicznych, za które odpowiedzialne są różne szczeble administracji publicznej. Na rzecz realizacji tych zadań pracuje w Polsce kilka tysięcy różnych jednostek samorządowej i rządowej administracji publicznej (m.in. urzędów) i zatrudnionych w nich jest kilkaset tysięcy pracowników. Od sprawności działania korpusu pracowników administracji publicznej w zakresie świadczenia usług publicznych zależy zadowolenie obywateli, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, czyli interesariuszy administracji publicznej. Im realizacja procesów w jednostkach administracji publicznej będzie bardziej efektywna i skuteczna, tym wizerunek administracji publicznej wśród interesariuszy będzie lepszy. Eksponowanie w praktyce funkcji służebnej administracji publicznej wobec obywateli, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz z drugiej strony ich szacunek wobec administracji publicznej może wyrażać się w stwierdzeniu: obywatel, przedsiębiorca, NGO w sercu urzędnika, a urzędnik w sercu obywatela, przedsiębiorcy, NGO (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramson M.A., Breul J.D., Kamensky J.M. (2006), Six Trends Transforming Government, IBM Center for The Business of Government, Washington
 2. Abu-Shanab E.A. (2017), E-government Familiarity Influence on Jordanians' Perceptions, "Telematics and Informatics", Vol. 34
 3. Abu-Shanab E.A. (2016), Global Competitiveness Improvement: E-government as A Tool, "International Journal of Innovation, Management and Technology", Vol. 7, No. 3
 4. Accenture (2007), Managing Current and Future Performance: Striving to Create Public Value, Institute for Public Service Value
 5. Acevedo B., Common R. (2006), Governance and the Management of Networks in the Public Sector, "Public Management Review", No. 8(3)
 6. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 7. Aggeliki T., Habin L., Zahir 1. (2014), Innovative Public Governance Through Cloud Computing: Information Privacy, Business Models And Performance Measurement Challenges, "Transforming Government: People, Process and Policy", Vol 8
 8. Agustí C.M. (2011), The Regulation of Diffusion of Public Sector Information Via Electronic Means: Lessons from the Spanish Regidation, "Government Information Quarterly", No. 28(2)
 9. Al Athmay A.-A.A.R.A. (2013), Governance in Arab Countries: Status and Challenges, "Global Journal of Business Research", No. 7(5)
 10. Aldrich D., Bérlőt J.C., McClure C.R. (2002), E-government: Initiatives, Development and Issues, "Government Information Quarterly", No. 19(4)
 11. Alghamdi S., Beloff N. (2016), Innovative Framework for e-Government Adoption in Saudi Arabia: A Study from the Business Sector Perspective, "International Journal of Advanced Computer Science and Applications", Vol. 7, No. 1
 12. Almarabeh T., AbuAli A. (2010), A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success, "European Journal of Scientific Research", No. 39(1)
 13. Alshibly H.H., Chiong R., Bao Y. (2016), Investigating the Critical Success Factors for Implementing Electronic Document Management Systems in Governments: Evidence from Jordan, "Information Systems Management", Vol. 33
 14. Altameem T., Zairi M., Alshawi S. (2006), Critical Success Factors of E-Government: A Proposed Model for E-Government Implementation, "Innovations in Information Technology"
 15. Andersen K.V., Henriksen H.Z. (2006), E-government Maturity Models: Extension of the Layne and Lee model, "Government Information Quarterly", No. 23(2)
 16. Angelopoulos S., Kitsios F., Papadopoulos T. (2010), New Service Development in E-Government: Identifying Critical Success Factors, "Transforming Government: People, Process and Policy", Vol. 4
 17. Anttiroiko A.V. (2008), A Brief Introduction to the Field of e-Government [w:] A.V. Anttiroiko (ed.), Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Hershey, New York
 18. Anttiroiko A.V. (ed.) (2008), Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Hershey, New York
 19. Ardielli E. (2016), Public Administration Transparency in E-government at Local Level of Czech Government, "International Journal of Management Science and Business Administration", Vol. 2
 20. Arduini D., Zanfei A. (2014), An Overview of Scholarly Research on Public-Services? A Meta-Analysis of the Literature, "Telecommunications Policy", No. 38(5/6)
 21. Argyriades D. (2013), Public Administration and Public Governance in ASEAN Member Countries and Korea, "Public Administration Review", Vol. 73, Iss. 1
 22. Austen A. (2014), Efektywność sieci publicznych, podejście wielopoziomowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 23. Axelsson K., Melin U., Lindgren 1. (2013), Public e-services for Agency Efficiency and Citizen Benefit - Findings From a Stakeholder Centered Analysis, "Government Information Quarterly", No. 30
 24. Bannister F., Connolly R. (2012), Defining e-governance, ,,E-service Journal", No. 8(2)
 25. Bardsley D.K., Bardley A.M. (2014), Organising for Socio-ecological Resilience: The Roles of the Mountain Farmer Cooperative Genossenschaft Gran Alpin in Grau- biinden, "Switzerland Ecological Economics", Vol. 98
 26. Basile R., Capello R., Caragliu A. (2011), Interregional Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Role of Relational Proximity, Springer, Berlin
 27. Batko R. (2013), Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności. Golem. Awatar. Midas. Zloty Cielec, SEDNO, Warszawa
 28. Baum C.H., Maio A.D. (2000), Gartner's Four Phases of e-Government Model, Gartner Group, London
 29. Bekkers V., Homburg V. (2007), The Myths of e-Government: Looking Beyond the Assumptions of a New and Better Government, "The Information Society", No. 23
 30. Beranek P.M., Martz B. (2005), Making Virtual Teams More Effective: Improving Relational Links, "Team Performance Management: An International Journal", Vol. 11
 31. Berger J.B. (2016), Coercive E-government Policy Imposing Harm: The Need for a Responsible E-government Ethics, 49th Hawaii International Conference on System Sciences, Koloa, USA, January 2016
 32. Bevir M. (ed.) (2007b), Public Governance. Vol 1. Theories of Governance, Sage Publications, Singapur
 33. Beynon-Davies P. (2007), Models for e-government, "Transforming Government: People, Process and Policy", No. 1(1)
 34. Bigdelia A.Z., Kamalb M.M., de Cesare S. (2013), Electronic Information Sharing in Local Government Authorities: Factors Influencing the Decision-Making Process, "International Journal of Information Management", No. 33(5)
 35. Blomgren Bingham L., Nabatchi T., O'Leary R. (2005), The New Governance: Practices and Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government, "Public Administration Review", Vol. 65, No. 5
 36. Blondi L., Lapsley I. (2014), Accounting, Transparency and Governance: The Heritage Assets Problem, "Qualitative Research in Accounting & Management", Vol. 11, Iss. 2
 37. Blythe J. (2009), The Schramm Model of Communication [w:] J. Blythe (ed.), Key Concepts in Marketing, Sage Publications, London
 38. Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M. (2013), Raport o stanie samorządności teiytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków
 39. Boć J. (200la), Pojęcie administracji [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław
 40. Boć J. (2001b), Sfery ingerencji administracji [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław
 41. Boć J. (2005), Administracja państwowa [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław
 42. Bogacz-Wojtanowska E. (2010/2011), Zarządzanie procesem współpracy jednostek samorządu teiytorialnego i organizacji pozarządowych, "III Trzeci sektor", Instytut Spraw Publicznych
 43. Bogason P. (2008), Public Administration under Postmodern Conditions, "Administrative Theory and Praxis", No. 30(3)
 44. Bolczyk H. (2015), Działalność społeczno-polityczna ks. Franciszka Blachnickiego w Europie Zachodniej, Sympozjum o działalności społecznej Sługi Bożego ks. dr. hab. Franciszka Blachnickiego, Sejm RP, Warszawa
 45. Borman M., Janssen M. (2013), Reconciling Two Approaches to Critical Success Factors: The Case of Shared Seiwices in the Public Sector, "International Journal of Information Management", Vol. 33, No. 2
 46. Borys T. (2011), Doskonalenie i doskonałość [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Difin, Warszawa
 47. Boschma R.A. (2005), Proximity and Innovation: A Critical Assessment, "Regional Studies", Vol. 39, No. 1
 48. Boschma R.A., Frenken K. (2010), The Spatial Evolution of Innovation Networks: A Proximity Perspective [w:] R.A. Boschma, R. Martin (eds.), The Handbook of Evohitionaiy Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham
 49. Bouckaert G.V., de Walle S., Kämpen J.K. (2005), Potential for Comparative Public Opinion Research in Public Administration, "International Review of Administrative Sciences", No. 71(2)
 50. Bovaird T. (2005), Public Governance: Balancing Stakeholder Power in a Network Society, "International Review of Administrative Sciences", Vol. 71, Iss. 2
 51. Bovaird T., Löffler E. (2009), Understanding Public Management and Governance [w:] T. Bovaird, E. Löffler (eds.), Public Management and Governance, Routledge Research, London
 52. Boyne G.A. (2003), What is Public Service Improvement, "Public Administration", Vol. 81, No. 2
 53. Bracci E. (2014), Accountability and Governance in Social Care: The Impact of Personalization, "Qualitative Research in Accounting & Management", Vol. 11, Iss. 2
 54. Brainard L.A., McNutt J.G. (2010), Virtual Government-Citizen Relations: Informational, Transactional or Collaborative? "Administration&Society", No. 42(7)
 55. Branted E., Purju A. (2014), Estonia 's Maritime Sector Stakeholders and Their Reaction Patterns, "Procedia Social and Behavioral Sciences", Vol. 156
 56. Bridge C. (2012), Citizen Centric Service in the Australian Department of Human Services: The Department 's Experience in Engaging the Community in Co-Design of Government Service Delivery and Developments in E-Government Services, "The Australian Journal of Public Administration", No. 71(2)
 57. Bucinskas A., Raipa A., Giedraityté V. (2012), Inovacinii/ procesij valdymo viesajame sektoriuje dekompozicija: metodologinis aspektas, "Bridges/Tiltai", Vol. 59
 58. Budd L. (2007), Post-bureaucracy and Reanimating Public Governance: A Discourse and Practice of Continuity? "International Journal of Public Sector Management", Vol. 20
 59. Budd J.M., Velasquez D.L. (2014), Phenomenology and Organizational Communication, "New Library World", Vol. 115, Iss. 7/8
 60. Calista D.J., Melitski J. (2007), E-government and e-governance: Converging Constructs of Public Sector Information and Communications Technologies, "Public Administration Quarterly", Vol. 31, No. 1-2
 61. Campanale C., Cinquini L., Tenucci A. (2014), Time-driven Activity-Based Costing to Improve Transparency and Decision Making in Healthcare, "Qualitative Research in Accounting&Management", Vol. 11, Iss. 2
 62. Carlei V., Marra A., Pozzi C. (2012), Public Governance, Human Capital and Environmental Out-comes: An Analysis Based on Self-Organizing Maps, "Environmental Policy and Governance", Vol. 22, Iss. 2
 63. Caro D.H.J. (2008), Deconstructing Symbiotic Dyadic E-Health Networks: Transnational and Transgenic Perspectives, "International Journal of Information Management", Vol. 28
 64. Carrizales T. (2008), Critical Factors in an Electronic Democracy: A Study of Municipal Managers, "The Electronic Journal of e-Government", Vol. 6
 65. Casalino N. (2014), Learning to Connect: A Training Model for Public Sector on Advanced e-Government Sendees and Inter-Organizational Cooperation, "International Journal of Advanced Corporate Learning", Vol. 7
 66. Castells M. (2000), The Rise of the Network Society, Wiley Blackwell, Oxford
 67. Catherine A., Hardy C.A., Williams S.P. (2011), Assembling e-government Research Designs: A Transdisciplinary View and Interactive Approach, "Public Administration Review", No. 71(3)
 68. Ceddiaa M.G., Sedlaceka S., Bardsleyb N.O., Gomez-y-Palomac S. (2013), Sustainable Agricultural Intensification or Jevons Paradox? The Role of Public Governance in Tropical South America, "Global Environmental Change", Vol. 23
 69. Cheung B.L. (2013), Public Governance Reform in Hong Kong: Rebuilding Trust and Governability, "International Journal of Public Sector Management", Vol. 26
 70. Chmielarz W. (2007), Rozwój systemów e-government w Polsce na tle tendencji światowych, "Studia i Materiały Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą", nr 8
 71. Chmielarz W. (2010), Stan i dynamika rozwoju elektronicznej administracji w Polsce na tle tendencji europejskich [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 72. Chung D., Hensher D.A., Rose J.M. (2010), Toward the Betterment of Risk Allocation: Investigating Risk Perceptions of Australian Stakeholder Groups to Public-Private- Partnership Tollroad Projects, "Research in Transportation Economics", Vol. 30
 73. Chung-pin L., Kaiju Ch., Frances Stokes B. (2011), Testing the Development and Diffusion of E-Government and E-Democracy: A Global Perspective, "Public Administration Review", Vol. 71
 74. Ciborra C., Navarra D.D. (2005), Good Governance, Development Theory, and Aid Policy: Risks and Challenges of E-Government in Jordan, "Information Technology for Development", No. 11(2)
 75. Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 35, No. 1
 76. Cole B. (2011), Lean-Six Sigma for the Public Sector. Leveraging Continuous Process Improvement to Build Better Governments, American Society for Quality, Quality Press, Milwaukee
 77. Coleman S., Norris D.F. (2005), New Agenda for E-Democracy, Oxford Internet Institute, Oxford. COM (1999), eEnrope -An Information Society For All, The European Commission, Lisbon
 78. COM (2001), eEurope 2002: Impact and Priorities, The European Commission, Lisbon
 79. COM (2003), The Role of eGovernment for Europe 's future, The European Commis- ssion, Brussels. COM (2004), European Interoperability Framework for Pan-European e-Government Services, The European Commission, Brussels
 80. COM (2005), Í2010-A European Information Society for Growth and Employment, The European Commission, Brussels
 81. COM (2006), Í2010 eGovernment Action Plan - Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All, The European Commission, Brussels
 82. COM (2010a), A Digital Agenda for Europe, The European Commission, Brussels
 83. COM (2010b), Digitizing Public Services in Europe: Putting Ambition into Action. 9th Benchmark Measurement, Capgemini, IDC, Rand Europe, European Commission, Brussels
 84. COM (2010c), EUROPE 2020 A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, The European Commission, Lisbon
 85. COM (2010d), The European eGovernment Action Plan 2011-2015 Harnessing ICT to Promote Smart, Sustainable & Innovative Government, The European Commission, Brussels
 86. COM (2015), A Digital Single Market Strategy for Europe, The European Commission, Brussels
 87. COM (2016a), eGovernment Action Plan 2016-2020. Accelerating the Digital Transformation of Government, The European Commission, Brussels
 88. COM (2016b), Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016- 2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji, Komisja Europejska, Bruksela
 89. Concha G., Astudillo H., Porrúa M., Pimenta C. (2012), E-Government Procurement Observatoty, Maturity Model and Early Measurements, "Government Information Quarterly", No. 29
 90. Cordelia A., Lannacci F. (2010), Information Systems in the Public Sector: The e-Government Enactment Framework, "Journal of Strategie Information Systems", No. 19(1)
 91. Craig R.T. (1999), Communication Theory as a Field, "Communication Theory" International Communication Association, No. 2
 92. Crescente M.L., Lee D. (2011), Critical Issues of M-Learning: Design Models, Adoption Processes, and Future Trends, "Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers", Vol. 28, No. 2
 93. Crescenzi R., Nathan M., Rodriguez-Pose A. (2016), Do Inventors Talk to Strangers? On Proximity and Collaborative Knowledge Creation, "Research Policy", No. 45(1)
 94. Curristine T., Lonti Z., Joumard I. (2007), Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities, "OECD Journal on Budgeting", Vol. 7
 95. Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), Subdyscy- pliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(161)
 96. Czakon W. (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 5
 97. Czakon W. (2006), Epistemologiczne aspekty badań nad dynamiką więzi międzyorgani- zacyjnych [w:] M. Trocki, S. Gregorczyk (red.), Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrument, SGH, Warszawa
 98. Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice
 99. Czakon W. (2009), Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 12
 100. Czakon W. (2010), Hipoteza bliskości, "Przegląd Organizacji", nr 9
 101. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa
 102. Czakon W. (2016), W kierunku rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 3(173)
 103. Czaputowicz J. (2008), Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji [w:] J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 104. Czaputowicz J. (2007), The Influence of Globalization upon Public Governance, "Viesasis Administravimas", Vol. 1(2)
 105. D'Agostino M.J., Schwester R., Carrizales T., Melitski J. (2011), A Study of e-government and e-governance: An Empirical Examination of Municipal Websites, "Public Administration Quarterly", No. 35(1)
 106. Davies R. (2015), eGovernment. Using Technology to Improve Public Sendees and Democratic Participation, European Parliamentary Research Service
 107. Dawes S.S. (2008), The Evolution and Continuing Challenges of e-governance, "Public Administration Review", No. 68(1)
 108. Dawes S.S. (2009), Governance in the Digital Age: A Research and Action Framework for an Uncertain Future, "Government Information Quarterly", No. 26(2)
 109. DeLone W.H., McLean E.R. (1992), Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable, "Information Systems Research", Vol. 3, No. 1
 110. DeLone W.H., McLean E.R. (2003), The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-year Update, "Journal of Management Information Systems", Vol. 19, No. 4
 111. Denhardt R.B., Denhardt J.V. (2000), The New Public Sei-vice: Serving Rather than Steering, "Public Administration Review", No. 60(6)
 112. Descours D. (2016), Front-Office And Back-Office Systems in Public Administration Units in Silesian Voivodeship, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 278
 113. Desmaris Ch. (2014), The Reform of Passenger Rail in Switzerland: More Performance without Competition, "Network Industries quarterly. Regulating Railways", No. 16(2)
 114. Djurickovic T., Kovacevic D. (2011), Enhancing e-government in Montenegro - Using Knowledge Management for Creating Knowledge Society, "International Journal of Management Cases", No. 13(4)
 115. Dobek-Ostrowska B. (2007), Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław
 116. Dong-Young K., Gerald G. (2010), E-government Maturity Mode! Using the Capability Maturity Model Integration, "Journal of Systems and Information Technology", No. 12(3)
 117. Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 118. ECISM (2009), Benchmarking Digital Europe 2011-2015 a Conceptual Framework, The European Commission Information Society and Media, 12010 High Level Group, Brussels
 119. Ehrler F. (2012), New Public Governance and Activation, "International Journal of Sociology and Social Policy", Vol. 32, Iss. 5/6
 120. Eikenberry A.M. (2009), The Present and (Normative) Future of Public Administration and Implications for ASPA, "Public Administration Review", No. 69(6)
 121. Eldenburg L., Krishnan R. (2003), Public versus Private Governance: A Study of Incentives and Operational Performance, "Journal of Accounting and Economics", Vol. 35, Iss. 3
 122. Elkadi H. (2013), Success and Failure Factors for e-government Projects: A Case from Eg)>pt, "Egyptian Informatics Journal", Vol. 14
 123. Estache A., Limi A. (2011), Bidders' Entiy and Auctioneer's Rejection: Applying a Double Selection Model to Road Procurement Auctions, "Journal of Applied Economics", Vol. 14
 124. EU (2014), Delivering on the European Advantage? How European Governments can and Should Benefit from Innovative Public Services. A eGovernment Benchmark Final Insight Report, European Union
 125. EU (2016), eGovernment Benchmark 2016. A Turning Point for eGovernment Development in Europe? Capgemini, IDC, European Union, Sogeti and Politecnico di Milano
 126. Evans D., Yen D.C. (2006), E-Government: Evolving Relationship of Citizens and Government, Domestic, and International Development, "Government Information Quarterly", Vol. 23
 127. Evans B., Vesely A. (2014), Contemporary Policy Work in Subnational Governments and NGOs: Comparing Evidence from A ustralia, Canada and the Czech Republic, "Policy and Society", Vol. 33
 128. Fan J.P.H., Rui O.M., Zhao M. (2008), Public Governance and Corporate Finance: Evidence from Corruption Cases, "Journal of Comparative Economics", Vol. 36
 129. Fan J., Zhang P., Yen D.C. (2014), G2G Information Sharing among Government Agencies, "Information & Management", Vol. 51
 130. Farazmand A. (2013), Conclusion: Can We Go Home? Roads Taken, Targets Met, and Lessons Learned on Governance and Organizational Eclecticism in the Public Arena, "Public Organization Review", Vol. 13
 131. Fassnacht M., Koese I. (2006), Quality of Electronic Services, Conceptualizing and Testing a Hierarchical Model, "Journal of service research", Vol. 9
 132. Fattore G., Dubois FI., Lapenta A. (2012), Measuring New Public Management and Governance in Political Debate, "Public Administration Review", Vol. 72
 133. Fitjar R.D., Rodrlguez-Pose A. (2011), Innovating in the Periphery: Firms, Values and Innovation in Southwest Norway, "European Planning Studies", Vol. 19, No. 4
 134. Fitzpatrick J., Goggin M., Heikkila T., Klingner D. (2011), A New Look at Comparative Public Administration: Trends in Research and an Agenda for the Future, "Public Administration Review", No. 71(6)
 135. Folmer E., Matzner M., Räckers M., Scholta H., Becker J. (2016), Standardized but Flexible Information Exchange for Networked Public Administrations, "Transforming Government: People, Process and Policy", Vol. 10
 136. Fox C., Miller H. (1995), Postmodern Public Administration: Toward Discourse, Sage Publications, Thousand Oaks
 137. Frączek M. (2015), Public Governance vs Labour Market Policy [w:] S. Mazur (ed.), Public Governance, Scholar Publishing House, Warszawa
 138. Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice
 139. Frensch R. (2004), Public Governance as the Source of Quality and Variety Gains from Transition, "Journal of Comparative Economics", Vol. 32
 140. Ganczar M. (2009), Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu.pl, Warszawa
 141. Gauld R. (2007), Public Sector Information System Project Failures: Lessons from a New Zealand Hospital Organization, "Government Information Quarterly", Vol. 24
 142. Gazell J.A. (2010), Drucker on Effective Public Management, "Journal of Management History", No. 6(1)
 143. Gil-Garcla J.R., Helbig N. (2007), Exploring e-Government Benefits and Success Factors [w:] A.V. Anttiroiko, M. Mälkiä (eds.), Encyclopedia of Digital Government, Idea Group Reference, Hershey
 144. Gil-García J.R., Pardo T.A. (2005), E-government Success Factors: Mapping Practical Toots to Theoretical Foundations, "Government Information Quarterly", No. 22
 145. Goerdel H.T. (2009), Public Administration and the Political World. Three Prospects, "Public Perfor-mance & Management Review", No. 32(4)
 146. Goodsell Ch.T. (2006), A New Vision for Public Administration, "Public Administration Review", No. 66(4)
 147. Grandy Ch. (2009), The "Efficient" Public Administrator: Pareto and a Well-rounded Approach to Public Administration, "Public Administration Review", No. 69(6)
 148. Granovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology", Vol. 91,No. 3
 149. Grossi G., Steccolini I. (2014), Guest Editorial: Accounting for Public Governance, "Qualitative Research in Accounting & Management", Vol. 11
 150. Gunter B., Campbell V., Touri M., Gibson R. (2009), Blogs, News and Credibility, "Aslib Proceedings", Vol. 61
 151. GUS (2015), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., Warszawa
 152. GUS (2016), Rocznik statystyczny pracy 2015, Warszawa
 153. Gutä A.J. (2012), Characteristics of Public Sector Management, "Annals of the University of Petrosani Economics", No. 12(4)
 154. Halfer R. (2011), Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 155. Halaris Ch., Magoutas B., Papadomichelaki X., Mentzas G. (2007), Classification and Synthesis of Quality Approaches in e-government Seiwices, "Internet Research", Vol. 17
 156. Hall P.V., Jacobs W. (2010), Shifting Proximities: The Maritime Ports Sector in an Era of Global Supply Chains, "Regional Studies", No. 44(9)
 157. Hall P.A., Soskice D. (2001), An Introduction to Varieties of Capitalism [w:] P.A. Hall, D. Soskice (eds.), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, Oxford
 158. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 159. Hanna N.K. (2010a), Enabling Enterprise Transformation. Business and Grassroots Innovation for the Knowledge Economy, Springer, New York
 160. Hanna N.K. (2010b), Transforming Government and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing World, Springer, New York
 161. Hansson L., Longva F. (2014), Contacting Accountability in Network Governance Structures, "Qualitative Research in Accounting & Management", Vol. 11
 162. Harindranath G. (2008), ICT in a Transition Economy: The Case of Hungaiy, "Journal of Global Information Technology Management", No. 11(4)
 163. Hatch M. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 164. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 165. Hee-joon S. (2010), Building e-governance through Reform: The Korean Experience, "Journal of E-Governance", No. 33(1)
 166. Heichlinger A. (red.) (2011), EPSA Trends in Practice Driving Public Sector Excellence to Shape Europe for 2020, European Institute of Public Administration
 167. Hellmanzik Ch., Schmitz M. (2015), Virtual Proximity and Audiovisual Services Trade, "European Economic Review", No. 77
 168. Hood Ch. (1991), A Public Management for all Seasons? "Public Administration", No. 69(1)
 169. Huang Y., Shen C" Contactor N.S. (2013), Distance Matters: Exploring Proximity and Homophily in Virtual World Networks, Elsevier
 170. Hudson-Smith A., Evans S., Batty M. (2005), Building the Virtual City: Public Participation through e-democracy, "Knowledge, Technology & Policy", No. 18(1)
 171. Hyndman N., Liquori M" Meyer R.E., Polzer T., Rota S., Seiwald J. (2014), The Translation and Sedimentation of Accounting Reforms. A Comparison of the UK, Austrian and Italian Experiences, "Critical Perspectives on Accounting", Vol. 25
 172. Ifinedo P., Singh M. (2011), Determinants of e-government Maturity in the Transition Economies of Central and Eastern Europe, "Electronic Journal of e-Government", No. 9(2)
 173. Irani Z., Love P. (2008), Preface [w:] Z. Irani, P. Love (eds.), Evaluating Information Systems. Public and Private Sector, Butterworth-Heinemann, Oxford
 174. ISO 21500 (2012), Guidance on Project Management, The British Standards Institutions
 175. ISO/IEC 25010 (2011), Systems and Software Engineering - Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and Software Quality Models, International Organisation for Standardisation, Geneva
 176. ITU (2015), Measuring the Information Society Report 2015. Executive Summary, International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland
 177. I-Ways (2005), Role of e-government in Europe 's Future, "Digest of Electronic Commerce Policy and Regulation", No. 28(1)
 178. Izdebski H. (2004), Samorząd Terytorialny. Podstawy ustroju i działalności 3, LexisNexis, Warszawa
 179. Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne", nr 1
 180. Janssen D., Rotthier S., Snijkers K. (2004), If You Measure it They Will Score: An Assessment of International e-government Benchmarking, "Information Polity", Vol. 9
 181. Johan P., Olsen J.P. (2005), Maybe it is Time to Rediscover Bureaucracy, "Journal of Public Administration Research and Theory", No. 16
 182. Joia L.A. (2004), Developing Govemment-to-Government Enterprises in Brazil: A Heuristic Model Drawn fi'om Multiple Case Study, "International Journal of Information Management", Vol. 24
 183. Joseph R.C., Jeffers P.I. (2009), E-government in the Caribbean Nations, "Journal of Global Information Technology Management", No. 12(1)
 184. Jreisat J.E. (2011), Commentary - Comparative Public Administration: A Global Perspective, "Public Administration Review", No. 71(6)
 185. Kachwamba M., Hussein A. (2009), Determinants of e-government Maturity: Do Organizational Specific Factors Matter? "Journal of US-China Public Administration", No. 6(7)
 186. Kaczorowska A. (2008), Elektroniczna administracja [w:] J. Papińska-Kaceperek (red.), Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 187. Kamal M.M. (2006), IT Innovation Adoption in the Government Sector: Identifying the Critical Success Factors, "Journal of Enterprise Information Management", Vol. 19
 188. Kamiński A.Z. (2008), Administracja publiczna we współczesnym państwie [w:] J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 189. Karacapilidis N., Loukis E., Dimopoulos S. (2005), Computer-supported G2G Collaboration Jor Public Policy and Decision-making, "Journal of Enterprise Information Management", Vol. 18, Iss. 5
 190. Karkin N., Qalhan H.S. (2012), An Interactive e-participation Model for the Public Administration System in Turkey: S1BIYO, "Ege Academic Review", No. 12(1)
 191. Karokola G., Yngström L. (2009), Discussing e-government Maturity Models for Developing World - Security View, "Proceedings of Information Security for South Africa ISSA", University of Johannesburg, Johannesburg
 192. Karokola G., Yngström L., Kowalski S. (2012), Secure e-government Services: A Comparative Analysis of e-government Maturity Models for the Developing Regions - The Need for Security Services, "International Journal of Electronic Government Research", No. 8(1)
 193. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2010), The Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical Issues, Policy Research Working Paper, 5430, The World Bank
 194. Kennedy Ch., Stewart I.D., Ibrahim N., Facchini A., Mele R. (2014), Developing a Multi-layered Indicator Set for Urban Metabolism Studies in Megacities, "Ecological Indicators", Vol. 47
 195. Kickert W.J.M. (1997), Public Governance in the Netherlands: An Alternative to Anglo- American "Managerialism", "Public Administration", Vol. 75, Iss. 4
 196. Kieżun W. (2000), Czterej jeźdźcy apokalipsy polskiej biurokracji, "Kultura", nr 3
 197. Kim B.J., Robinson S. (2012), Social Media and Web 2.0 for Rethinking e-government Maturity Models [w:] E. Downey, M. Jones (eds.), Public service, governance and Web 2.0 technologies: Future Trends in Social Media, Information Science Reference, Hershey
 198. King Ch.S. (2005), Postmodern Public Administration: In the Shadow of Postmodernism, "Administrative Theory & Praxis", No. 27(3)
 199. Klimas P. (2011 a), Bliskość organizacyjna - krytyczny przegląd literatury źródłem inspiracji badawczej [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice
 200. Klimas P. (201 lb), Wymiary bliskości w sieciach innowacji, "Przegląd Organizacji", nr 4
 201. Klimas P. (2013a), Six-dimensional Typology of Proximity - A Collaboration Perspective, Conference EURAM 2013: Democratising Management, Istanbul
 202. Klimas P. (2013b), Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 141
 203. Klimas P. (2015), Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych, "Problemy Zarządzania", Vol. 13, nr 1(50), t. 1
 204. Klischewski R., Askar E. (2012), Linking Service Development Methods to Interoperability Governance: The Case of Egypt, "Government Information Quarterly", No. 29
 205. Kopaliński W. (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, MUZA, Warszawa
 206. Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 207. Krzyżanowski L. (1994), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa
 208. Kudo H. (2010), E-governance as Strategy of Public Sector Reform: Peculiarity of Japanese IT Policy and Its Institutional Origin, "Financial Accountabil- ity&Management", No. 26(1)
 209. Kulesza M. (1999), Wprowadzenie [w:] M. Kulesza (red.), Samorząd terytorialny. Ustawy ustrojowe. Przepisy wprowadzające reformę samorządową, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego i inne teksty prawne 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 210. Kulshreshtha P. (2008), Public Sector Governance Reform: The World Bank's Framework, "International Journal of Public Sector Management", No. 21(5)
 211. Kumaniecki K. (1976), Słownik lacińsko-polski, PWN, Warszawa
 212. Kunstelj M., Jukic T., Vintar M. (2007), Analysing the Demand Side of e-Government: What Can We Learn From Slovenian Users, "Electronic Government Lecture Notes in Computer Science", No. 4656
 213. Kuo-Tai Ch. (2014), From Public Management Reform to Regulatory Governance, "International Journal of Management and Innovation", No. 6(1)
 214. Lean O.K., Zailani S., Ramayah T., Fernando Y. (2009), Factors Influencing Intention to Use e-Government Services Among Citizens in Malcysia, "International Journal of Information Management", No. 29(6)
 215. Lee C., Chang K., Berry F.S. (2011), Testing the Development and Diffusion of E-Government and E-Democracy: A Global Perspective, "Public Administration Review", No. 71(3),
 216. Leidecker J.K., Brano A.V. (1984), Identifying and Using Critical Success Factors, "Long Range Planning", No. 17(1)
 217. Lenk K. (2006), E-government in Europe: Uniform Solutions for All Countries? "Information Polity", Vol. 11
 218. Lhrer M., Asakawa K. (2004), Rethinking the Public Sector: Idiosyncrasies of Biotechnology Commercialization as Motors of National R&D Reform in Germany and Japan, "Research Policy", Vol. 33
 219. Lidén G. (2013), Supply of and Demand for e-Democracy: A Study of The Swedish Case, "Information Polity", No. 18(3)
 220. Lindgren I., Jansson G. (2013), Electronic Services in the Public Sector: A Conceptual Framework, "Government Information Quarterly", No. 30(2)
 221. Lipowicz 1. (2008), Europeizacja administracji publicznej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 70(1)
 222. Lisiecka K., Burka I. (2016), Lean Service w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 223. Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E. (2011), Public governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 224. Loukis E.N. (2007), An Ontology for G2G Collaboration in Public Policy Making, Implementation and Evaluation, "Artificial Intelligence and Law", Vol. 15
 225. Luyt B. (2006), Defining the Digital Divide: The Role of E-Readiness Indicators, "Aslib Proceedings", Vol. 58
 226. Macq J., Martiny P., Villalobos L.B., Solis A., Miranda J., Mendez H.C., Collins Ch. (2008), Public Purchasers Contracting External Primary Care Providers in Central America for Better Responsiveness, Efficiency of Health Care and Public Governance: Issues and Challenges, "Health Policy", Vol. 87
 227. Mahmood Z. (2011), Barriers to Developing e-Government Projects in Developing Countries, "Proceedings of the European Conference on e-Government", University of Ljubljana, Ljubljana
 228. Maione M. (2010), II Management pubblico locale, "Economia Aziendale Online 2000 Web"
 229. Mann S., Wüstemann H. (2010), Public Governance of Information Asymmetries - The Gap Between Reality and Economic Theory, "The Journal of Socio-Economics", Vol. 39
 230. Matei A., Sävulescu C. (2011), Convergence of the Policies for Promoting. Total Quality Management in the Public Administrations of Balkan States - European Union Member States, "Theoretical and Applied Economics", No. 3(556)
 231. Matta J.R., Kerr J. (2007), Barriers Beyond the Partners: Bureaucratic and Political Constraints to Implementing Joint Forest Management in Tamil Nadu, India, "Environment, Development and Sustainability", No. 9(4)
 232. Mazur S. (2015), Public Governance: Theoretical Challenges and Practical Applications [w:] S. Mazur (ed.), Public Governance, Scholar Publishing House, Warszawa
 233. McNutt K., Pal L.A. (2011), Modernizing Government: Mapping Global Public Policy Networks, Governance, "An International Journal of Policy, Administration, and Institutions", No. 24(3)
 234. Meijer A., Thaens M. (2009), Public Information Strategies: Making Government Information Avai-Lable to Citizens, "Information Polity", No. 14(1)
 235. Melecky M., Podpiera A.M. (2013), Institutional Structures of Financial Sector Supervision, Their Drivers and Historical Benchmarks, "Journal of Financial Stability", Vol. 9
 236. Melin U., Axelsson K. (2013), Inter-organizational Interaction in Public and Private Sectors - A Comparative Study, "Transforming Government: People, Process and Policy", Vol. 7
 237. Melnikas B. (2013), Public and Business Sectors in the Context of Globalization: Interests, Competition, Interaction, Cooperation, Convergence, Networking, "Public Administration", Vol. 4
 238. Michel H. (2005), E-administration, e-government, e-governance and the Learning City: A Typology of Citizenship Management Using ICTs, "The Electronic Journal of e-Government", No. 3(4)
 239. Ministerstwo Cyfryzacji (2016a), Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych, Warszawa
 240. Ministerstwo Cyfryzacji (2016b), Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014), Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Warszawa
 241. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (2004), Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006, Warszawa
 242. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012), Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa
 243. Misuraca G., Broster D" Centeno C. (2012), Digital Europe 2030: Designing Scenarios for ICT in Future Governance and Policy Making, "Government Information Quarterly", No. 29(1)
 244. Misuraca G., Lusoli W. (2010), Envisioning Digital Europe 2030: Scenarios for ICT in Future Governance and Policy Modelling, European Union, Luxembourg
 245. Moatshe R.M., Mahmood Z. (2012), Implementing e-government Projects: Challenges Facing Developing Countries, "Proceedings of the European Conference on e-Government", Institute of Public Governance and Management, Barcelona
 246. Mochizuki J., Mechler R., Hochrainer-Stigler S., Keating A., Williges K. (2014), Revisiting the Disaster and Development ' Debate - Toward a Broader Understanding of Macroeconomic Risk and Resilience, "Climate Rick Management", Vol. 3
 247. Modzelewski P., Opolski K., Kocia A. (2014), Podstawy teoretyczne badań sektora publicznego w ujęciu sieciowym [w:] P. Modzelewski, K. Opolski (red.), Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, CeDeWu.pl, Warszawa
 248. Molina-Morales F.X., Garcia-Villaverde P.M., Parra-Requena G. (2011), Geographical and Cognitive Proximity Effects on Innovation Performance in Smes: A Way Through Knowledge Acquisition, "International Entrepreneurship and Management Journal", No. 10(2)
 249. Montagna J.M. (2005), A Framework for the Assessment and Analysis of Electronic Government Proposals, "Electronic Commerce Research and Applications", Vol. 4
 250. Morgan L. (2013), The Future of Public Administration: New Public Management vs the Unknown, "PA Times", No. 36(2)
 251. Motyk K., Malecki-Tepicht Ł. (2008), Postulat dobrego rządzenia jako wyzwanie dla działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007- 2013, "Zarządzanie publiczne", nr 4
 252. Mourtzoukos K., Christou I.T., Efremidis S. (2011), Experiences with G2G: A Location- -Aware Mobile Social Networking System, "International Journal of Pervasive Computing and Communications", Vol. 7
 253. Mutiganda J.C. (2014), Circuits of Power and Accountability During Institutionalisation of Competitive Tendering in Public Sector Organisations: A Field Study in Public Care of the Elderly, "Qualitative Research in Accounting & Management", Vol. 11
 254. Nam T. (2011), Whose e-democracy? The Democratic Divide in American Electoral Campaigns, "Information Polity", No. 16(201)
 255. Neumann R., Guthrie J. (2004), Australian Public Sector Reform. Research and Doctoral Education in the Context of the Management of Knowledge, "Public Management Review", No. 6(4)
 256. Nfuka E.N., Rusu L. (2013), Critical Success Framework for Implementing Effective IT Governance in Tanzanian Public Sector Organizations, "Journal of Global Information Technology Management", No. 16(3)
 257. Ngobo P.V., Fouda M. (2012), Is "Good" Governance Good For Business? A Cross- National Analysis of Firms in African Countries, "Journal of World Business", Vol. 47
 258. Nguyen T.T., van Dijk M.A. (2012), Corruption, Growth, and Governance: Private vs. State-owned Firms in Vietnam, "Journal of Banking & Finance", Vol. 36
 259. Nicholson-Crotty S. (2009), Politics and Management. Revisiting the Politics/ Administration Dichotomy to Build a More Complete Understanding of Public Management, "Public Performance & Management Review", No. 32(4)
 260. Niemczyk J., Jasiński B. (2012), Wstęp [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 261. Norris D.F., Reddick Ch.G. (2013), E-democracy at the American Grassroots: Not Now ... Not Likely? "Information Polity", Vol. 18, No. 3
 262. Nowak-Far A. (2014), Sprawne zarządzanie w administracji publicznej w dobie kryzysu. Ekonomiczna ocena zasadniczych propozycji reform [w:] W. Mikułowski, A. Jezierska (red.), Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa
 263. Nripendra P., Rana N.P., Williams M.D., Dwivedi Y.K., Williams J. (2012), Theories and Theoretical Models for Examining the Adoption of e-Government Services, ,,e-Service Journal", No. 8(2)
 264. OECD (2001), The e-Government Project, Paris
 265. OECD (2003), Promise and Problems of e-Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement, Paris
 266. OECD (2005), Building a Modern Public Sector, "OECD Economic Surveys: Slovak Republic", Iss. 16, Paris
 267. OECD (2007), Public Governance and Management. Definitions and Concepts: e-government, Paris
 268. OECD (2011), Building on Basics OECD Value for Money Study, Final Report, Public governance and territorial development public management commitee, 7th Annual meeting on performance & results
 269. OECD (2014), Performance Budgeting in OECD countries, Paris
 270. Olszak C.M., Ziemba E. (201 la), The Stage of e-Government Maturity in a Polish Region - Silesia, "Journal of Economics & Management", No. 7
 271. Olszak C.M., Ziemba E. (2011b), The Use of ICTfor Economic Development in Silesian Region in Poland, "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management", No. 6
 272. O'Neill R. (2009), The Transformative Impact of E-Government on Public Governance in New Zealand, "Public Management Review", Vol. 11
 273. Ormond D. (2010), First Things First: Sustaining Political Will for Public Governance Change, "International Review of Administrative Sciences", Vol. 76
 274. Osborne D., Gaebler T. (1992), Reinventing Government, Addison-Wesley Publishing Company, Boston
 275. Osborne S.P. (2006), The New Public Governance? "Public Management Review", No. 8(3)
 276. Osborne S.P. (2010), The New Public Governance a Suitable Case for Treatment [w:] S.P. Osborne (ed.), The New Public Governance? Emerging Prospectives on the Theory and Practice of Public Governance, Taylor & Francis Group, Routhledge, New York
 277. Oyomno G.Z. (2004), Towards a Framework for Assessing the Maturity of Government Capabilities for e-Government, "The Southern African Journal of Information and Communication", No. 4
 278. Päivärinta T., Saebo 0. (2006), Models of e-democracy, "Communications of AIS", No. 17(1)
 279. Pallot J. (2003), A Wider Accountability? The Audit Office and New Zealand's Bureaucratic Revolution, "Critical Perspectives on Accounting", Vol. 14
 280. Papadomichelaki X., Mentzas G. (2012), e-GovQual: A Multiple-ltem Scale for Assessing E-Government Seivice Quality, "Government Information Quarterly", Vol. 29
 281. Papaj T. (2007), Przedsiębiorstwo a organizacja publiczna - różnice i podobieństwa, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 47
 282. Papaj T., Descours D. (2016), Public Administration in the Sustainable Information Society [w:] E. Ziemba (ed.), Towards a Sustainable Information Society: People, Business and Public Administration Perspectives, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle
 283. Parcu P.L., Silvestri V. (2014), Electronic Communications Regulation in Europe: An Overview of Past and Future Problems, "Utilities Policy", No. 31
 284. Parsons T. (1956), Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations - II, "Administrative Science Quarterly", No. 1(2)
 285. Pedersen A.R., Sehested K., Sorensen E. (2011), Emerging Theoretical Understanding of Pluricentric Coordination in Public Governance, "American Review of Public Administration", Vol. 41
 286. Petrzzelli A.M. (2008), Proximity and Knowledge Gatekeepers: The Case of the Polytechnic University of Turin, "Journal of Knowledge Management", Vol. 12, No. 5
 287. Petter S., DeLone W.H., McLean E. (2008), Measuring Information Systems Success: Models, Dimensions, Measures, and Interrelationships, "European Journal of Information Systems", Vol. 17
 288. Pin-Yu Ch., Naiyi H., Fung-Wu L., Chun-Wei Ch. (2004), Exploring Success Factors for Taiwan 's Government Electronic Tendering System: Behavioral Perspectives fi'om End Users, "Government Information Quarterly", Vol. 21
 289. Pirard R., Irland L.C. (2007), Missing Links Between Timber Scarcity and Industrial Overcapacity: Lessons from the Indonesian Pulp and Paper Expansion, "Forest Policy and Economics", Vol. 9
 290. PN-EN ISO 9001 (2015), Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa
 291. PN-EN ISO 9000 (2015), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa
 292. PN-EN ISO 9004 (2010), Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, Warszawa
 293. PN-ISO/IEC 27001 (2014), Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania, PKN, Warszawa
 294. Pollitt Ch., Bouckaert G. (2000), Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford
 295. Polykalasn S.E., Prezerakos G.N. (2015), Measuring the Impact of Market Competition Analysis Process in EU's Electronic Communications Sector: Catalyst or Impediment Towards Market Competition, "Telecommunications Policy", Vol. 39
 296. Potnis D.D. (2010), Measuring e-Governance as an Innovation in the Public Sector, "Government Information Quarterly", Vol. 27
 297. Pröhl M., Heichlinger A. (2009), Taking the Pulse of European Public Administrations. Key Findings of the European Public Sector Award, European Institute of Public Administration, Maastricht
 298. PwC Polska Sp. z o.o. (2015), Raport podsumowujący projekt systemowy. Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w urzędzie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa
 299. Qian H. (2011), Citizen-centric e-strategies Toward More Successful e-governance, "Journal of E-Governance", No. 34(3)
 300. Quéré M. (2002), Local Development and Governance Mechanisms: The Case of the Sophia-Antipolis Park, "Géographie Économie Société", Vol. 4
 301. Quintano C., Mazzocchi P. (2013), The Shadow Economy Beyond European Public Governance, "Economic Systems", Vol. 37
 302. Raczkowski K. (2015), Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 303. Raghupathi W., Jinhui Wu S. (2011), The Relationship Between Information and Communication Technologies and Country Governance, "An Exploratory Study", Vol. 28
 304. Raipa A., Giedraityté V. (2013), Public Governance Reforms: Innovative Solutions, "Public Administration", Vol. 2
 305. Raipa A., Smalskys V. (2006), Challenges Faced Implementing New Public Management in the Countries of Continental Europe, "Public Administration"
 306. Ramirez-Pasillas M. (2008), Resituating Proximity and Knowledge Cross-fertilization in Clusters by Means of International Trade Fairs, "European Planning Studies", No. 16(5)
 307. Rana N.P., Dwivedi Y.K., Williams M.D. (2013), Analysing Challenges, Barriers and CSF of Egov Adoption, "Transforming Government: People, Process and Policy", No. 7(2)
 308. Reddick Ch.G. (2004a), A Two-Stage Model of E-Government Growth: Theories and Empirical Evidence for US Cities, "Government Information Quarterly", No. 21(1)
 309. Reddick Ch.G. (2004b), Empirical Models of E-Government Growth In Local Governments, ,,e-Service Journal", No. 3(2)
 310. Reggi L., Arduini D., Biagetti M., Zanfei A. (2014), How Advanced Are Italian Regions in Terms of Public E-Services? The Construction of a Composite Indicator to Analyze Patterns of Innovation Diffusion in the Public Sector, "Telecommunications Policy", No. 38(5)
 311. Reis F. (2005), e-Government: Internet Based Interaction with the European Businesses and Citizens, "Statistic in focus - Industry, trade and services", No. 9
 312. Rick V. (2014), What Happened to the Public Organization? A Bibliometric Analysis of Public Administration and Organization Studies, "American Review of Public Administration", No. 44(4)
 313. Ritchi H., Fettry S., Susanto A. (2016), Toward Defining Key Success Factors of E-Government and Accounting Information Quality: Case of Indonesia, "International Journal of Accounting Research", Vol. 4
 314. Ritzer G., Jurgenson N. (2008), Producer, Consumer, Prosumer? Annual Meeting of the American Sociological Association, Boston
 315. Rockart J.F., Bullen C. (1981), A Primer on Critical Success Factors, Center for Information Systems Research Working Paper, No. 69, Sloan School of Management, MIT, Cambridge
 316. Rockart J.F. (1979), Chief Executives Define Their Own Data Heeds, "Harvard Business Review", No. 57(2)
 317. Rogala A., Bialowas S. (2016), Communication in Organizational Environments. Functions, Determinants and Areas of Influence, Palgrave Macmillan UK
 318. Romijn H., Albu M. (2002), Innovation, Networking and Proximity: Lessons from Small High Technology Firms in the UK, "Policy Review Section", No. 36( 1)
 319. Rosacker M.K., Olson D.L. (2008), Public Sector Information System Critical Success Factors, "Transforming Government: People, Process and Policy", Vol. 2
 320. Rummler G., Brache A. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, Wydawnictwo PWE, Warszawa
 321. Rycher F., Zimmermann J.-B. (2008), Clusters in the Global Knowledge-based Economy: Knowledge Gatekeepers and Temporary Proximity, "Regional Studies", No. 42(6)
 322. Rydlewski G. (2008), Problemy europeizacji administracji publicznej [w:] J. Czaputo- wicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 323. Sahu G.P., Dwivedi Y.K., Weerakkody V. (2009), E-government Development and Diffusion: Inhibitors and Facilitators of Digital Democracy, IG1 Global, Hershey
 324. Sand-Ström A., Bodin Ö., Crona B. (2015), Network Governance from the Top - The Case of Ecosystem-based Coastal and Marine Management, "Marine Policy", Vol. 55
 325. Sarkar D. (2008), Lean for Service Organizations and Offices. A Holistic Approach for Achieving Operational Excellence and Improvements, American Society for Quality, Quality Press, Milwaukee
 326. Sasak J., Kożuch A.J. (2011), Modelowanie procesów organizacyjnych jako narzędzie integracji systemów informatycznych administracji publicznej, "Contemporary Management Quarterly", No. 4
 327. Seang-Tae K. (2013), Next Generation E-Government Strategies and Asks for the Smart Society-Based on Korea's Case, "Journal of E-Governance", Vol. 36
 328. Senarath Yapa P.W. (2014), In Whose Interest? An Examination of Public Sector Governance in Brunei Darussalam, "Critical Perspectives on Accounting", Vol. 25
 329. Seri P., Bianchi A., Matteucci N. (2014), Diffusion and Usage of Public Services in Europe: An Assessment of Country Level Indicators and Drivers, "Telecommunications Policy", No. 38(5-6)
 330. Shattock M. (2008), The Change from Private to Public Governance of British Higher Education: Its Consequences for Higher Education Policy Making 1980-2006, "Higher Education Quarterly", Vol. 62
 331. Siddall B,, Liew Ch.L. (2014), Seeking Out Collective Wisdom: Cataloguers' Use of Social Media, "The Electronic Library", Vol. 32
 332. Singla M.L. (2002), E-governance Transforming the National Bone Marrow, "Journal of Management Research", No. 2(3)
 333. Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa
 334. Skyttner L. (1998), Some Complementary Concepts of Communication Theory, "Kyber- netes", Vol. 27
 335. Slaughter A.M. (2004), A New World Order, Princeton University Press, Princeton. Smith N. (2010), The Public Administrator as Collaborative Citizen: Three Conceptions, "Public Administration Quarterly", No. 34(2)
 336. Sorn-in K., Tuamsuk K., Chaopanon W. (2015), Factors Affecting the Development of E-Government Using a Citizen-Centric Approach, "Journal of Science & Technology Policy Management", Vol. 6
 337. Spicer M. (2004), Public Administration, The History of Ideas and the Reinventing Government Movement, "Public Administration Review", No. 64(3)
 338. Sternberg R. (2007), Entrepreneurship, Proximity and Regional Innovation Systems, "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie", Vol. 98, No. 5
 339. Sternberg R. (1999), Innovative Linkages and Proximity: Empirical Results from Recent Surveys of Small and Medium Sized Firms in German Regions, "Regional Studies", No. 33(6)
 340. Steurer R. (2007), From Government Strategies to Strategic Public Management: An Exploratory Outlook on the Pursuit of Cross-Sectoral Policy Integration, "European Environment", Vol. 17
 341. Stoop J., Foed-Larsen S. (2009), Public Safety Investigations - A New Evolutionary Step in Safety Enhancement? "Reliability Engineering & System Safety", Vol. 94
 342. Suciu L.E., Lazär I. (2010), The Public Administration Compared to Public Management And Other Sciences, "Journal of the Faculty of Economics - Economic of University of Oradea", No. 1(2)
 343. Sudoł S. (2014), Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, "Organizacja Kierowanie", nr 1(161)
 344. Sudoł S. (2007), Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń
 345. Sudoł S" Kożuch B. (2010), Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa
 346. Sultan A., AlArfaj K.A., AlKutbi G.A. (2012), Analytic Hierarchy Process for the Success of e-government, "Business Strategy Series", Vol. 13
 347. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa
 348. Sułkowski L. (2011), Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa
 349. Supernat J. (2008), Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, "Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka", nr 1(10)
 350. Szczepańska K. (2011), Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 351. Szczerski K. (2005), Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa
 352. Szumowski W. (2014), Zarządzanie publiczne - próba systematyzacji koncepcji, "Nauki o Zarządzaniu Management Sciences", nr 4(21)
 353. ŚCSI (2016), Strategia Rozwoju Społeczeństwu Informacyjnego Województwa Śląskiego 2020+, Katowice
 354. Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Evetything, Penguin Group, New York
 355. Tatarkiewicz W. (1976), O doskonałości, PWN, Warszawa
 356. Taylor J.A., Lips A.M.B. (2008), The Citizen in the Information Polity: Exposing the Limits of the E-Government Paradigm, "Information Polity", Vol. 13
 357. Thong J.Y.L., Cheesing Y., Kin-Lee S. (2000), "Business Process Reengineering in the Public Sector: The Case of the Housing Development Board in Singapore, "Journal of Management Information System", No. 17(1)
 358. Timm N.H. (2002), Applied Multivariate Analysis, Springer-Verlag, New York
 359. Torre A. (2008), On the Role Played by Temporary Geographical Proximity in Knowledge Transmission, "Regional Studies", No. 42(6)
 360. Torres L., Pina V., Acerete B. (2005), E-government Developments on Delivering Public Services Among EU Cities, "Government Information Quarterly", No. 22(2)
 361. Tranos E., Nijkamp P. (2012), Digital Infrastructure and Physical Proximity [w:] A. Torre, F. Wallet (eds.), Regional Development and Proximity Relations, Edward Elgar, Northampton
 362. Trotta M., Scarozza D., Hinna A., Gnan L. (2011), Can Information Systems Facilitate the Integration of New Public Management and Public Governance? Evidence from an Italian Public Organization, "Information Polity", Vol. 16
 363. UN (2008), United Nations e-government Survey 2008. From e-government to Connected Governance, New York
 364. UN (2010), United Nations e-government Survey 2010. Leveraging e-government at a Time of Financial and Economic Crisis, United Nations Department of Economic and Social Affairs/Division for Public Administration and Development Management, New York
 365. UN (2012), Mobile Technologies for Responsible Government and Connected Services, "Journal of E-Governance", Vol. 35
 366. UN (2014), United Nations e-government Survey 2014. E-government for the Future We Want, New York
 367. UN (2015), The 2030 Agenda for Sustainable Development, New York
 368. UN (2016), United Nations e-government Survey 2016. E-Government in Support of Sustainable Development, New York
 369. UNESCO (2011), What is Governance?
 370. Urbanovic J., Garcia-Zamor J.-C. (2011), Tendencies of the Development of Public Service in Lithuania, "Public Organization Review", No. 11(2)
 371. Urząd Statystyczny w Katowicach (2014), Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2014, Katowice
 372. Valdés G., Solar M., Astudillo H., Iribarren M., Concha G., Visconti M. (2011), Conception, Development and Implementation of an E-Government Maturity Model in Public Agencies, "Government Information Quarterly", No. 28(2)
 373. Valente A., Luzi D. (2000), Different Contexts in Electronic Communication: Some Remarks on the Communicability Of Scientific Knowledge, "Journal of Documentation", Vol. 56
 374. Vigoda E. (2007), From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens the Next Generation of Public Administration [w:] M. Bevir (ed.), Public Governance. Democratic Goverance Vol. 4, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore
 375. Vigoda E. (2002), From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and Next Generation of Public Administration, "Public Administration Review", No. 62(5)
 376. Vincente J., Suire R. (2007), Informational Cascades versus Network Externalities in Locational Choice: Evidence of 'ICT Clusters ' Formation and Stability, "Regional Studies", No. 41(2)
 377. Vos M. (2006), Setting the Research Agenda for Governmental Communication, "Journal of Communication Management", Vol. 10
 378. Wang Y.S. (2008), Assessing e-commerce Systems Success: A Respecification and Validation of the DeLone and McLean Model of IS Success, "Information Systems Journal", Vol. 18, No. 5
 379. Wawrzyniec R. (2010), Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oe- conomica", nr 245
 380. WB (2003), A Definition of e-Government, The World Bank, Washington
 381. Weerakkody V., El-Haddadeh R., Al-Shafi S. (2011), Exploring the Complexities of E-Government Implementation and Diffusion in A Developing Country Some Lessons from the State of Qatar, "Journal of Enterprise Information Management", Vol. 24, No. 2
 382. Weerakkody V., Janssen M., Dwivedi Y.K. (2011), Transformational Change and Business Process Reengineering (BPR): Lessons from the British and Dutch Public Sector, "Government Information Quarterly", No. 28(3)
 383. Wellman B. (2001), Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking, "The International Journal of Urban and Regional Research", No. 25(2)
 384. Wiesel F., Modell S. (2014), From New Public Management to New Public Governance? Hybridization and Implications for Public Sector Consumerism, "Financial Accountability & Management", Vol. 30
 385. Wojciechowski E. (2009), Refleksje na temat rządzenia, Difin, Warszawa
 386. Yang K. (2009), American Public Administration. Are We Prepared for the Challenges? "Public Performance & Management Review", No. 32(4)
 387. Yang T.-M., Maxwell T.A. (2011), Information-sharing in Public Organizations: A Literature Review of Interpersonal, Intra-Organizational and Inter-Organizational Success Factors, "Government Information Quarterly", No. 28(2)
 388. Yu-Che Ch., Jun-Yi H. (2009), Advancing e-governance: Comparing Taiwan and the United States, "Public Administration Review", No. 69
 389. Zalewska-Turzyńska M. (2012), Komunikowanie się w organizacji: studium prakseologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 390. Zarei B" Ghapanchi A. (2008), Guidelines for Government-To-Governmen1 Initiative Arcitecture in Developing Countries, "International Journal of Information Management", No. 28
 391. Zepic R., Klotz T., Dapp M., Krcmar H. (2016), Social Media in Political Transition: A Literature Review, "Proceedings of the 16th European Conference on e-Government", University of Ljubljana, Slovenia
 392. Zhao F. (2011), Impact of National Culture on E-Government Development: A Global Study, "Internet Research", Vol. 21
 393. Zhi L., Zhou X. (2013), The Audit Method Research on Enterprise and Institution. Information Technology Projects Invested by Government, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 96
 394. Zhu J., Simarmata H.A. (2015), Formal Land Rights versus Informal Land Rights: Governance for Sustainable Urbanization in the Jakarta Metropolitan Region, "Indonesia Land Use Policy", Vol. 43
 395. Ziemba E. (2013), The Holistic and Systems Approach to the Sustainable Information Society,',Journal of Computer Information Systems", Vol. 54, No. 1
 396. Ziemba E. (2012), Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", nr 24(12)
 397. Ziemba E. (2011-2014), Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego - na przykładzie Polski, projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, 2011/01/B/HS4/00974, 2011-2014 pod kierunkiem E. Ziemby z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 398. Ziemba E., Eisenbardt M., Jadamus-Hacura M. (2015), Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych [w:] E. Ziemba (red.), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komuni- kacyjnych w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa
 399. Ziemba E., Obłąk I. (2014), The Survey of Information Systems in Public Administration in Poland, "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management", No. 9
 400. Ziemba E., Obłąk I. (2013), Critical Success Factors for ERP Systems Implementation in Public Administration, "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management", No. 8
 401. Ziemba E., Obłąk I. (2012), Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo, "Problemy Zarządzania", nr 10
 402. Ziemba E., Papaj T. (2012), E-government Application at the Regional Level in Poland - The Case ofSEKAP, "Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems", Wrocław
 403. Ziemba E., Papaj T. (2013), A Pragmatic Approach to the E-Government Maturity in Poland - Implementation and Usage ofSEKAP, "Proceedings of European Conference on eGovernment", University of Insubria, Como
 404. Ziemba E., Papaj T., Będkowski J. (2013), Egzempliflkacja e-government w Polsce - analiza porównawcza SEKAP i ePUAP, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 29
 405. Ziemba E., Papaj T., Descours D. (2014), Factors Affecting Success of E-Government Portals - A Perspective of Software Quality Model, "Proceedings of European Conference on eGovernment", Spiru Haret University, Brasov
 406. Ziemba E., Papaj T., Descours D. (2015), Kiytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w administracji publicznej [w:] E. Ziemba (red.), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa
 407. Ziemba E., Papaj T., Jadamus-Hacura M. (2015a), Czynniki sukcesu e-government - perspektywa Polski i województw, "Problemy Zarządzania", Vol. 13, nr 2(52), t. 1
 408. Ziemba E., Papaj T., Jadamus-Hacura M. (2015b), E-Government Success Factors: A Perspective On Government Units, "Issues in Information Systems", Vol. 16
 409. Ziemba E., Papaj T., Żelazny R., Jadamus-Hacura M. (2016), Factors Influencing the Success of e-government, "Journal of Computer Information Systems", Vol. 56
 410. Ziemba E., Papaj T., Żelazny R., Jadamus-Hacura M. (2015), Building and Evaluating Classification Framework of Critical Success Factors for E-Government Adoption, "Proceedings of 15th European Conference on eGovernment", University of Portsmouth, Portsmouth
 411. Zurga G. (2009), New Trends In Quality Public Service Delivery [w:] K. Lisiecka, T. Papaj (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice
 412. Żabiński M. (2015), Governance vs Network Governance in Local Government [w:] S. Mazur (ed.), Public Governance, Scholar Publishing House, Warszawa
 413. Żelazny R. (2015), Analiza stanu społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice
 414. Akty prawne
 415. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r, w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz.U. 2007, nr 10, poz. 68.
 416. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011, nr 14, poz. 67 z późn. zm.
 417. Uchwala Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Monitor Polski, poz. 121.
 418. Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii Sprawne Państwo 2020, Monitor Polski, Nr 17, poz. 136.
 419. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, nr III/37/2/2009.
 420. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Monitor Polski, Nr 22, poz. 448.
 421. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2015, poz. 1890 z późn. zm. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. 2016, poz. 1250 z późn. zm.
 422. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2015, poz. 1890 z późn. zm.
 423. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2015, poz. 1890 z późn. zm.
 424. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2016, poz. 1030 z późn. zm.
 425. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 426. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. 2014, poz. 1114 z późn. zm.
 427. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. 2015, poz. 1269 z późn. zm.
 428. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. 2015, poz. 1960 z późn. zm.
 429. Źródła internetowe
 430. [www 1] Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://bip.kprm.gov. pl/kpr/bip-kancelari i-prezesa/sluzba-cywilna/1649,S luzba-Cywilna.html.
 431. [www 2] Strona internetowa Ministerstwa Cyfiyzacji i Administracji: https://epodrecznik. mac.gov.pl/mediawiki/index.php?title= rodki_komunikacji elektronicznej.
 432. [www 3] Strona internetowa Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego: https://mbo.my slowice.pl.
 433. [www 4] Strona internetowa Słownika języka polskiego: http://sjp.pwn.pl/sjp/ doskonalenie.html; http://sjp.pwn.pl/sjp/komunikacja;2472911 .html.
 434. [www 5] Strona internetowa Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP): https://www.sekap.pl/content.seam?id=l&cid=32004.
 435. [www 6] http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015comparison-tab.
 436. [www 7] http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=37&indlit=l&jednpogmg = 1 &jednpogmp=l &jednpogmt=l.
 437. [www 8] http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.
 438. [www 9] http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html. [www 10] http://www.wsjp.pl/index.php7id hasla-36872&ind -O&w szukaj-doskonalenie; http://www.wsjp.pl/index.php7id hasla=73366&ind=0&w szukaj=marnotrawstwo.
 439. [www 11] http://web.worldbank.org.
 440. [www 12] http://www.cyfrowamalopolska.pl/.
 441. [www 13] http://www.wrotapodlasia.pl.
 442. [www 14] http://info.worldbank.Org/governance/wgi/#reports.
 443. [www 15] http://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda scoreboard key indica tors/indi cators#egovernment.
 444. [www 16] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard.
 445. [www 17] https://epodrecznik.mac.gov.pl/mediawiki/index.php?title=Dokument
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu