BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszela Grzegorz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Szczesny Wiesław (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Changes in Food Waste Level in the EU Countries
Zmiany poziomu marnotrawstwa żywności w krajach UE
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 1, s. 43-52, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Gospodarka żywnościowa, Analiza porównawcza, Marnotrawienie żywności
Food, Food economy, Comparative analysis, Food waste
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Marnowanie żywności to problem społeczny i ekonomiczny, jest także dużym i niepotrzebnym obciążeniem dla środowiska naturalnego. W pracy podjęto problem porównania zmian dotyczących poziomu marnotrawstwa żywności w krajach UE w latach 2000-2011. Posłużono się tutaj dwoma technikami: wielowymiarową analizą porównawczą oraz gradacyjną eksploracją danych. Druga z nich jest zastosowana pierwszy raz w tego typu zagadnieniach. Na podstawie tych technik zbudowano wskaźniki syntetyczne, które posłużyły jako kryterium klasyfikacji krajów UE pod względem tempa zmniejszania poziomu marnotrawstwa żywności. Okazuje się, że zastosowane do budowy wskaźników techniki dają w efekcie różniące się od siebie uporządkowania. (abstrakt oryginalny)

Food waste is the world-wide social and economic problem, and also large and unnecessary burden for the environment. In this paper was taken the problem of comparing changes in the level of food wastage in the EU countries in 2000-2011. There were used two techniques: multidimensional comparative analysis (MCA) and grade data analysis (GDA). The second one is used for the first time in this type of issues. Based on these techniques there were built synthetic indicators, which were used as a criterion for classification of EU countries in terms of the pace of reducing the level of food waste. It appears that usage of different techniques to construction of indicators gave a divergent arrangements. Key words: multidimensional comparative analysis, grade data analysis, synthetic index, classification of objects, food waste. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binderman, Z., Koszela, G., Szczesny, W. (2014). Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne). Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 14 (29), 3.
 2. Ciok, A., Kowalczyk, T., Pleszczyńska, E., Szczesny, W. (1995). Algorithms of grade correspondence-cluster analysis. The Coll. Papers on Theoretical and Applied Computer Science.
 3. European Commission (2010). Preparatory study on food waste across EU 27. Brussels, (Technical Report 2010 - 054). Retrieved from http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf (accessed: 25.10.2016).
 4. European Environment Agency (2012). Signals EEA. The Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 5. Koszela, G. (2016). Wykorzystanie narzędzi gradacyjnej analizy danych do klasyfikacji podregionów pod względem struktury agrarnej. Wiadomości Statystyczne GUS, 6, 10-30.
 6. Koszela, G., Szczesny, W. (2015). Wykorzystanie narzędzi WAP do oceny poziomu zanieczyszczania środowiska w ujęciu przestrzennym. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 16, 3, 183-193.
 7. Kowalczyk, T., Pleszczyńska, E., Ruland F. (Eds) (2004). Grade Models and Methods of Data Analysis. With applications for the Analysis of Data Population, Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol. 151. Springer, Berlin - Heidelberg - New York.
 8. Kukuła, K. (2014). Wybrane problemy ochrony środowiska w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15, 3.
 9. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowej. PWN, Warszawa.
 10. Kukuła, K., Luty, L. (2015). Ranking Państw UE ze względu na wybrane wskaźniki charakteryzujące rolnictwo ekologiczne. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 16, 3.
 11. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 12. Strahl, D. (1985). Podobieństwo struktur ekonomicznych. PN AE, 281.
 13. Strahl, D. (1978). Propozycja konstrukcji miary syntetycznej. Przegląd Statystyczny PAN, 2, 205-215.
 14. Szczesny, W. (2002). Grade correspondence analysis applied to contingency tables and questionnaire data. Intelligent Data Analysis, 6, 1, 17-51.
 15. Szczesny, W., Kowalczyk, T., Wolińska-Welcz, A., Wiech, M., Dunicz-Sokolowska, A., Grabowska, G., Pleszczyńska, E. (2012). Models and Methods of Grade Data Analysis: Recent Developments. Institute of Computer Science, Warsaw.
 16. Zeliaś, A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu