BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gasztoł Mariusz (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Śliwka Piotr (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Tytuł
Wpływ kursu walutowego na wielkość eksportu towarów z Polski do Niemiec w latach 1995-2013
The Impact of the Exchange Rate on the Volume of Polish Commodity Exports to Germany, 1995-2013
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 4, s. 415-433, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Eksport, Model wektorowej autoregresji
Exchange rates, Export, Vector Autoregression Model (VAR)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C58, F14, F31
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki analizy wpływu kursu walutowego na eksport towarów z Polski do Niemiec w latach 1995-2013. Analiza została wykonana na danych kwartalnych za pomocą modelu wektorowej autoregresji (VAR). Model ten pozwala z większą dokładnością oszacować siłę oddziaływania kursu walutowego na tle innych zmiennych wpływających na eksport (w tym badaniu poza kursem walutowym uwzględniono także wpływ zmian realnego PKB Polski i Niemiec oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski). Otrzymane wyniki wskazują, że oddziaływanie zmian kursu walutowego na polski eksport do Niemiec jest znaczące, ale jego siła zależy od uwzględnianej w badaniu perspektywy czasowej i długości opóźnień reakcji. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the analysis of the impact of the exchange rate on the volume of Polish commodity exports to Germany in the period 1995-2013. The analysis has been made on quarterly data with a VAR model. The regression equation explaining the dynamics of the export volume included, apart from the exchange rate of the Polish currency, the change in real GDP of Poland and Germany and the inflow of FDI as explanatory variables. The results indicate that the influence of changes in the exchange rate on the volume of Polish commodity exports to Germany is significant, but the strength of this impact depends on the period considered and time lags assumed in regression equations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed S., Appendino M., Ruta M., Global Value Chains and the Exchange Rate Elasticity of Exports, Working Paper, IMF, Washington 2015.
 2. Augustyniak B., Ebeke C, Klein N., Zhao H., The Germany-CE4 Supply Chain: Trade Linkages, Working Paper, IMF, Washington 2013.
 3. Demchuk O. i in., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku?, NBP, Warszawa 2011.
 4. GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa 1994-2013.
 5. IMF, German-Central European Supply Chain: Cluster Report, Country Report No. 13/263, IMF, Washington D.C. 2013.
 6. Kapuściński M. i in., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2013 roku?, "Materiały i Studia" nr 306, NBP, Warszawa 2014.
 7. Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Kokoszczyński R. i in., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski, "Materiały i Studia" nr 151, NBP, Warszawa 2002.
 9. Kusideł E., Modele Wektorowo-Autoregresyjne VAR, Metodologia i zastosowanie, w: Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, red. B. Suchecki, Absolwent, Łódź 2000.
 10. Polska-Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy, red. W. Małachowski, SGH, Warszawa 2009.
 11. Marczewski K., Czynniki oddziałujące na polski eksport w 2012 r. - wyniki badania ankietowego, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2012-2013, IBRKK, Warszawa 2013.
 12. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Niemiec na przełomie tysiącleci; szanse i wyzwania dla Polski, w: Niemcy jako strategiczny partner gospodarczy Polski, red. W. Małachowski, SGH, Warszawa 2002.
 13. Mroczek W, Rubaszek M., Determinanty polskiego handlu zagranicznego, "Materiały i Studia" nr 161, NBP, Warszawa 2013.
 14. Przystupa J., Prognoza handlu zagranicznego Polski na lata 2013-2014, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2012-2013, IBRKK, Warszawa 2013.
 15. Rodrik D., The Real Exchange Rate and Economic Growth, Harvard University, Cambridge 2008.
 16. Sims C.A., Macroeconomics and Reality, "Econometrica" 1980, nr 48.
 17. Stefański R., Wpływ kursu walutowego na dynamikę polskiej wymiany towarowej z głównymi partnerami handlowymi, w: Ekonomia i prawo, Uniwersytet M. Kopernika, t. II, cz. 2, Toruń 2006.
 18. UNCTAD, Handbook of Statistics, UNCTAD, New York 2013.
 19. Ziółkowski K., Determinanty rozwoju polskiego eksportu do Niemiec, "Ekonomista" 2013, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu