BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cysek-Pawlak Monika Maria (Politechnika Łódzka)
Tytuł
The development of Łódź in view of its candidature to host the international specialized EXPO
Rozwój Łodzi w perspektywie kandydatury na organizację międzynarodowej wystawy EXPO
Źródło
Studia Miejskie, 2017, nr 25, s. 163-175, rys., Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Rozwój miasta, Polityka miejska
City revitalization, City development, Urban policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Artykuł otwiera dyskusję nad strategicznymi kierunkami rozwoju Łodzi w kontekście złożonej przez Rząd Polski kandydatury na organizację Expo Łódź 2022. Celem opracowania jest ocena wpływu Międzynarodowej Wystawy na prowadzoną politykę miejską. Metodologię badań oparto na wnikliwej analizie aktualnych działań władz publicznych, zarówno na poziomie decyzji ministerialnych, jak i samorządowych. Ważnym aspektem analizy jest zestawienie przyjętych założeń z praktyką organizacji minionych wystaw. Przeprowadzone badania wykazały, iż specyfika wydarzenia, koncentrującego działania wokół zagadnienia rewitalizacji, może się stać doskonałym uzupełnieniem aktualnie prowadzonych projektów. W obliczu nowej dynamiki rozwoju miast postindustrialnych Expo Łódź 2022 może się stać otwartą platformą wymiany doświadczeń, definiującą nowy obraz badanego obszaru. (abstrakt oryginalny)

The article opens the discussion about the strategic directions of the development of Lodz in the context of the application to organize the Expo 2022 put forward by the Polish government. The aim of the study is to assess the influence of the International Exposition on urban policy. The methodology rests on a careful analysis of the current activities carried out by the public authorities, both at the ministerial and city council levels. The juxtaposition of the adopted strategy in Lodz with the practical aspects of organizing the previous exhibitions forms an important part of the analysis. The study shows that the event focused on revitalisation may complement projects which are being introduced today. In the context of the dynamics of post-industrial city development, the Expo 2022 in Lodz may become an open platform for experience exchange and redefine the image of the analyzed area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cysek-Pawlak M.M., 2016, Adaptacja zespołu dawnej elektrociepłowni EC1, "Renowacje i Zabytki" nr 57.
 2. Davey P., 1997, Lisbon Expo 98, "Architectural Review", No. 1202.
 3. Delizee P., 2000, Expo 200 à Hanovre: les concepteurs sons appréhendé le futur, "A+" No. 164.
 4. Kulesza K., 2016, Łódź Expo 2022 - miasta na nowo, z szacunkiem dla dziedzictwa, "Renowacje i Zabytki" nr 57.
 5. Landry Ch., 2013, Kreatywne miasto, Nowe Centrum Kultury, Warszawa.
 6. Légise F., Poy C., 2010, What is the purpose of word's fairs?,"Architecture d'Aujoud'hui" no. 377.
 7. The Local Strategy of Urban Renewal in Lodz 2020+, 2015, The City Council of Lodz [Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+, 2015, Urząd Miasta Łodzi].
 8. Loscertales V.G., 2010, Advancing public diplomacy through World Expos, http://www.bie-paris.org. (dostęp 30 września 2016).
 9. Luginsland M., 1994, Hanover: prélude à l'Expouniverselle de l'an 2000, "Urbanisme" no. 276-277.
 10. Magnuszewska A., 2016, Expo w Nowym Centrum, "Dziennik Łódzki", http://www.dzienniklodzki.pl (dostęp 30 września 2016).
 11. Monclús Fraga J.F., 2006, Exposiciones internacionales y urbanismo. El proyecto Expo Zaragoza 2008, Universitat Politécnica de Cataluña, Saragossa.
 12. National Urban Policy 2023 [Krajowa Polityka Miejska 2023. Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Departament Polityki Przestrzennej. Warszawa].
 13. The Urban Renewal Act, 9 October 2015 (Journal of Laws, item 1777), 2015. [Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777)].
 14. Viano M., 2006, Donner une crédibilité Au renouveau de la ville, "Le Moniteur des traveaux public et de bâtiment" no. 5333.
 15. Wiśniewski M., 2010, Wiązanie energii, czyli rewitalizacja dawnej elektrociepłowni EC-1 w Łodzi i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne, [w:] Modele rewitalizacji i ich zastosowanie w miastach dziedzictwa europejskiego, Międzynarodowa Konferencja Pro-Revita Łódź, 2008, red. B.Walczak, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 16. Zhuo J., 2010, Quelles suit es Au festin?, "Urbanisme" no. 375.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4793
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25167/sm2017.025.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu