BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potemska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zintegrowane zarządzanie urzędem szansą na urzeczywistnienie idei utworzenia samorządu terytorialnego
Integrated Management of the Office of Public Administration for Chance to Realize The Idea of Establishing of Local Government
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 167-176, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Zintegrowane systemy zarządzania, Samorząd terytorialny
Self-government administration, Integrated Management System, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym świecie, w dobie przemian społecznych i gospodarczych, postępu cywilizacyjnego, ewolucji systemów informatycznych, wyzwań przed jakimi stoi urząd administracji publicznej oraz stale rosnących oczekiwań obywateli, zmienia się podejście do zarządzania urzędem administracji publicznej. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na znaczenie i konieczność wdrożenia zintegrowanego zarządzania w urzędzie, na podstawie przeprowadzonych badań dostępnych informacji, "Case Study", analizy literatury, aktów prawnych oraz dokumentacji. (abstrakt oryginalny)

In the contemporary world, in the era of social and economic transformation, civilization development, evolution of information systems, present challenges facing the management of public administration and ever rising expectations of citizens, the approach to organs of public administration management is changing. The aim of this article is to highlight the importance and the necessity to implement an integrated management in public administration, based on the desk research, "Case Study", analysis of literature, legal acts and documents. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buczek G.A. (2011), Konsekwencje Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 dla planowania przestrzennego w gminach, referat wygłoszony na Seminarium Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu "Problemy planistyczne - Wiosna 2011", 13 czerwca.
  2. Danielewicz J., Turała M. (2015), Zintegrowane Zarządzanie Rozwojem [w:] Markowski T., Turała M. (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Łódź.
  3. Hardt Ł., Maarten de Jong (2011), Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce, Warszawa.
  4. Hausner J. (red.) (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
  5. Filek J. (2004), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Poradnik dla samorządów, Kraków.
  6. Flieger M. (2012), Usprawnienia systemów zarządzania w gminach w świetle współczesnych modeli działania samorządu terytorialnego w Polsce - studium przypadku [w:] Zarządzanie i finanse, Rok 16, Nr 2/2012.
  7. Flieger M. (2007), Od administrowania do zarządzania publicznego - transformacja stanowiąca warunek efektywnego zarządzania gminą oraz przedsiębiorstwami sektora publicznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Markowski T. (2015), Zintegrowane Planowanie Rozwoju - Dylematy i Wyzwania [w:] Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (CLXI), s. 12-26, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
  9. Potemska B. (2015), Wdrażanie podejścia procesowego w urzędach administracji publicznej [w:] Grzegorczyk W. (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu